Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Podle průzkumu Asociace pro využití tepelných čerpadel je pro zákazníky důležitá zejména česká technická podpora

Jak u nás funguje Asociace pro využití tepelných čerpadel? Jaké nešvary na českém trhu s tepelnými čerpadly přinesla dnešní turbulentní doba? A je výhodné v Česku vyrábět tepelná čerpadla? Na to vše a mnohé další jsme se zeptali Jiřího Hanuse, generálního ředitele společnosti ACOND, předního českého výrobce tepelných čerpadel.

K jakým změnám došlo u Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ), jejímž členem je ACOND?

Největší změnou je nová generace lidí, která do správní rady AVTČ přišla. Předchozí vedení AVTČ udělalo ve své době velký kus práce. Podle současné správní rady, zastupující většinu dodavatelů tepelných čerpadel na český trh, nastal čas na profesionalizaci vedení i za cenu zvýšení provozních nákladů. Dříve činnost spočívala na bedrech několika dobrovolníků a jejich volném čase. Na činnosti a financování AVTČ se podílí zejména největší výrobci a dovozci tepelných čerpadel.

Jiří Hanus, generální ředitel společnosti ACOND
Jiří Hanus, generální ředitel společnosti ACOND

Na co se chcete zaměřit především? Jaké jsou pro Asociaci nejbližší úkoly?

Cílem AVTČ je stále zvýšit povědomí o tepelných čerpadlech, vysvětlování jejich výhod, vzdělávání v oboru a podobně. Tepelná čerpadla jsou obnovitelným zdrojem, mají velmi nízké provozní náklady a jsou bezobslužná. A tyto informace by se měly k odborné i laické veřejnosti dostávat. Úkolů máme mnoho. Abychom je mohli všechny zvládnout, rozhodli jsme se najmout první profesionální zaměstnance. To je nyní náš úkol číslo jedna. Najít ty nejšikovnější, stanovit společně seznam priorit a dostat společně tepelná čerpadla na první místo při volbě tepelného zdroje.

Kolik je dnes v Česku výrobců tepelných čerpadel?

Nerad bych na někoho zapomněl. Českými výrobci jsou ACOND a MASTERTHERM, českého vlastníka měla dříve i značka PZP. Další značky používají jako technologický základ venkovní klimatizační jednotky, k nimž v Česku vyrábí vnitřní část. A pak jsou tu i dovozci zařízení z Asie, kteří český původ také občas deklarují.

V čem se zásadně liší tepelná čerpadla vyrobená v Česku?

Odpovědi českých a zahraničních výrobců by se dozajisté velmi odlišovaly… osobně od zákazníků slýchám, že cítí větší jistotu, jestliže technickou podporu poskytuje přímo český výrobce. Nemusí to ale být názor všech. Samozřejmě nemůžu mluvit za ostatní, ale naše výrobky od zahraničních odlišuje zejména rychlost vývoje, protože jsme pružní a díky tomu schopni dávat do čerpadel nejnovější technologie. Například před nedávnem byla zveřejněna studie španělských vědců, na jejímž základě zahraniční renomovaný výrobce vyvíjí nové čerpadlo s ekologickým chladivem propan R290, přitom ACOND toto čerpadlo už používá. Takže s plnou hrdostí říkáme, že česká čerpadla ACOND předběhla konkurenci o dvě generace.

Jaké nešvary český trh s tepelnými čerpadly přináší českým zákazníkům? Na co si mají dát především pozor?

Pokud se jedná o dodávky tepelných čerpadel na český trh ze strany členů AVTČ, tak tam bych se až tak nebál, jde o zkušené firmy. Samozřejmě pokud zákazník naletí na příliš cenově lákavou nabídku firmy, která nemá s tepelnými čerpadly dostatek zkušeností, tak v tomto případě bych nákup určitě nerealizoval. Mezi nekalé praktiky, kterými se také AVTČ musí zabývat, jsou neúplné či dokonce nepravdivé informace ohledně vlastností nabízeného čerpadla. Většinou nebývají správně uváděny například výkon čerpadla nebo jeho hlučnost, v rámci které se uvádí spíše akustický tlak, který vypočítává hlučnost čerpadla v určité vzdálenosti, na místo toho, aby se uváděla skutečná hlučnost pomocí akustického výkonu. Majitel pak bývá po instalaci čerpadla nemile překvapen. Osobně bych vybíral dlouholetého výrobce, a hlavně instalační a servisní firmu, která už namontovala stovky zařízení po mnoho let. Výrobek je jedna věc, nicméně správná montáž a kvalitní technická podpora po celou životnost výrobku je minimálně stejně důležitá.
Jakou má zákazník výhodu, když si koupí tepelné čerpadlo vyrobené v Česku?

Na prvním místě je skutečnost, že čerpadlo kupujete opravdu od výrobce a nikoli od pouhého překupníka. Každý má možnost se podívat do výroby, navštívit oddělení technické podpory a poznat lidi, kteří budou jeho jistotou po následujících 20 let. Český výrobce je schopen vyřešit i nestandardní problémy, a to jak při návrhu, tak při instalaci čerpadla. Zároveň výrobce dodrží i nabízené termíny dodání, protože má před sebou reálný plán výroby a není závislý na neověřitelných zprávách kdesi z Asie.

Dává dnes stát nějakou podporu českým výrobcům tepelných čerpadel, aby mohli zvýšit svoji výrobu a tím dříve vykryli požadavky trhu?

O žádné zvláštní mimořádné podpoře nemám informace, ale rozhodně i toto je v plánu aktivit naší AVTČ, protože v dnešní době se může čerpadlo stát strategickým pro energetické osamostatnění a odpoutání od fosilních paliv. K tepelným čerpadlům se jednoznačně přesouvá poptávka ze všech ostatních zdrojů. Jde o celoevropský trend, který se nedá ignorovat. Pokud nechceme být závislí na dovozu čehokoliv, bylo by vhodné podpořit domácí výrobce v každém oboru, nejen u tepelných čerpadel.

Je možné vůbec dnes navyšovat výrobu tepelných čerpadel? Jaké jsou kapacity a možnosti českých výrobců?

Jednoznačně! Čeští výrobci meziročně znásobují své kapacity, staví nové továrny. Jen my jsme v letošním roce několikanásobně navýšili výrobu, a další je v plánu během léta, kdy budeme zavádět druhou výrobní směnu. Navíc příští rok otevřeme úplně novou výrobní halu, která významně zvedne naši současnou produkci. Takže možnosti i poptávka tu určitě jsou. Rozhodně bych varoval všechny před překotným nákupem čerpadel od neurčitých výrobců za výhodné ceny, protože všichni děláme maximum proto, aby kvalitních tepelných čerpadel bylo pro české zájemce dostatek. Domnívám se, že český zákazník bude pro českého výrobce vždy prioritou.

Děkujeme za rozhovor.

Více na www.acond.cz

 
 
Reklama