Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Rozhovor: Rozhodující vlastnosti tepelných čerpadel

Při výběru tepelného čerpadla vzduch-voda by se měl zájemce zajímat v první řadě o jeho hlučnost, doporučuje Jiří Hanus, předseda představenstva společnosti ACOND a.s. Dobrým vodítkem je údaj na energetickém štítku stanovený za podmínek daných normou. A pak snadná dostupnost dalších údajů, které může využít projektant.

Zájemce o tepelné čerpadlo, který se v technické oblasti akustiky, měření hluku, běžně nepohybuje, však není schopen posoudit, co znamenají rozdíly v číselných údajích v decibelech, ať již jde o hladinu akustického výkonu či tlaku. Proto Jiří Hanus považuje za zásadní si hlučnost ověřit i na vlastní uši. Buď u již instalovaných tepelných čerpadel, nebo i v provozovně společnosti ACOND v Milevsku.

Druhým bodem zájmu by mělo být chladivo. Některá, i dnes provozně běžná chladiva nejsou perspektivní, roste jejich cena. Zpřísňováním požadavků na snížení účinku chladiva na vznik skleníkového efektu se mohou některá tepelná čerpadla s ohledem na druh a hmotnost chladiva v nich dostat do situace, kdy budou podléhat povinnosti pravidelných kontrol těsnosti. A to přinese zvýšení nákladů.

Dalším bodem zvýšené pozornosti by měla být schopnost regulace tepelného čerpadla, tedy řízení jeho chodu nejen podle potřeby otopné soustavy ale i s ohledem na optimalizaci chodu tepelného čerpadla. Toto vůbec není samozřejmé. A rovněž využití možnosti dnešní techniky, tedy řízení podle předpovědi počasí. To samozřejmě vyžaduje vzdálené napojení na službu, která potřebná data poskytuje.

A když už jde o napojení na externí zdroje dat atp., tak u ACOND je již cca 8 let běžná dálková správa. „Nejde jen o sběr dat, která umožnují vyhodnotit případné zhoršování provozních parametrů a doporučení servisního zásahu, ale i zdokonalování firware, tedy řídicího software, který je na dálku aktualizován, podobně jako jsme na to zvyklí u notebooků, tabletů, telefonů,“ doplnil Jiří Hanus.

Co se týká designu, tak i zde má zájemce možnost volby. Jednoduché řešení pláště tepelného čerpadla z nerezové oceli má své přednosti.

Více v záznamu živého rozhovoru s Jiřím Hanusem.

 
 
Reklama