Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tepelná čerpadla – prodeje v roce 2021

Prodej tepelných čerpadel v roce 2021 meziročně vzrostl téměř o jednu čtvrtinu a zvýšilo se i zastoupení tepelných čerpadel pro vytápění v novostavbách.


Příklad designového řešení tepelného čerpadla vzduch-voda (Foto: Viessmann)

Jak potvrdilo statistické šetření MPO, tak prodeje tepelných čerpadel meziročně rychle rostou. Ve statistice MPO jsou zachyceny prodeje tepelných čerpadel využitých pro vytápění. Nejsou v ní zahrnuty prodeje tepelných čerpadel, klimatizací, a to ani když mají možnost provozu v režimu vytápění, tzv. reverzibilní klimatizace, přestože se jich ročně na českém trhu prodají nižší desítky tisíc kusů.

MPO provádí statistické šetření u všech jim známých dovozních a výrobních firem.

Meziročně, tedy ve srovnání let 2020 a 2021, došlo k celkovému nárůstu prodaných tepelných čerpadel o cca 25 %. Tepelná čerpadla vzduch-voda tvořila 94 % celého trhu s nárůstem prodeje o 25 %, přičemž zhruba polovina (54 %) z nich je v provedení split (venkovní a vnitřní jednotka je propojena potrubím s pracovní látkou, chladivem) a zbytek (46 %) je v provedení monoblok (napojuje se přímo na teplovodní otopnou soustavu.

Graf 1: Roční dodávka tepelných čerpadel na český trh celkem (MPO, květen 2022)
Graf 1: Roční dodávka tepelných čerpadel na český trh celkem (MPO, květen 2022)

Významně o 232 %, i když z malých čísel, vzrostl prodej odvětrávacích tepelných čerpadel vzduch-voda. Tato tepelná čerpadla odnímají teplo z odváděného spotřebovaného vzduchu při větrání místností.

Na růstu prodejů tepelných čerpadel se podílí i zvýšení zájmu o tepelná čerpadla země-voda, který vzrostl o 14 %.

Pokles byl zaznamenán pouze u tepelných čerpadel voda-voda, a to o 17 %, kde však jde jen o desítky kusů ročně.

Co se týká uplatnění tepelných čerpadel pro vytápění v novostavbách, tak jejich zastoupení rovněž roste. Ze 4,4 % v roce 2010 vzrostlo na 13,1 v roce 2020 (viz graf 2.), přičemž lze předpokládat, že tento podíl v roce 2021 dále stoupl.

Graf 2: Celkový počet nově dokončených bytů v rodinných (RD) a bytových (BD) domech vytápěných tepelnými čerpadly a jejich podíl na celkovém počtu kolaudovaných bytů v období 2010 až 2020 (MPO, květen 2022)
Graf 2: Celkový počet nově dokončených bytů v rodinných (RD) a bytových (BD) domech vytápěných tepelnými čerpadly a jejich podíl na celkovém počtu kolaudovaných bytů v období 2010 až 2020 (MPO, květen 2022)

Podrobnější informace o historickém vývoji zájmu o tepelná čerpadla v České republice lze nalézt v článku Tepelná čerpadla v letech 1981 až 2021; druhy, vývoj, prodeje, výkony, tepelné faktory.

Přečtěte si také Tepelná čerpadla v letech 1981 až 2021; druhy, vývoj, prodeje, výkony, tepelné faktory Přečíst článek
 
 
Reklama