Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Představujeme Samsung EHS Mono HTQuiet

Společnost Samsung představuje nový systém tepelného čerpadla EHS Mono HTQuiet, určený jak pro renovace domů, tak i pro nové objekty. Tento prvotřídní systém vytápění lze jednoduše stylově a elegantně integrovat k různým venkovním fasádám u renovovaných budov až po luxusní domy. Kromě toho uživatelům a majitelům přináší větší pohodlí, protože splňuje všechny nároky na vytápění domácností s velmi tichým provozem.

Zelená dohoda pro Evropu

Na výrobu 5,0 kW energie se spotřebuje přibližně 1 kW elektrické energie, zbytek je odebírán ze vzduchu4.
Na výrobu 5,0 kW energie se spotřebuje přibližně 1 kW elektrické energie, zbytek je odebírán ze vzduchu4.

Cílem Zelené dohody pro Evropu je reformovat stávající evropský energetický systém na účinný a integrovaný systém, který propojí energetické zdroje a infrastrukturu na podporu dekarbonizace a dosažení stanovených cílů v oblasti změny klimatu do roku 2050 (Evropská komise, 2020)1. Na základě předpisů a nařízení stanovených v Zelené dohodě pro Evropu, nová řešení a inovace jsou nezbytná pro dosažení klimaticky neutrálního hospodářství do roku 2050 (nulové emise skleníkových plynů). Vytápění v budovách, způsob integrace a inteligentní připojení hrají důležitou roli2.

EHS Mono HTQuiet je systém tepelného čerpadla, který poskytuje energeticky účinné vytápění (SCOP* A+++) a teplou vodu pro domácnost. 75 % energie využívané tepelným čerpadlem je obnovitelné, což z něj činí velmi udržitelné energetické řešení3.

Teplota topné vody

Systém EHS Mono HTQuiet díky různým pokročilým funkcím dosahuje teploty topné vody 70 °C5.

Větší teplosměnná plocha o přibližně 11,9 %6 usnadňuje rychlou výměnu tepla.

Zpevnění kompresních dílů pomocí jazýčkových ventilů.

Nový scroll kompresor s technologií Flash Injection.

Spotřeba energie

Naše systémy EHS obsahují řadu pokročilých technologií, které pomáhají optimalizovat spotřebu energie. Technologií Samsung EHS Mono HTQuiet dosahují třídy sezónní energické účinnosti SCOP* A+++, což prokazuje schopnost provozu s vysokou účinností.

Samsung tepelné čerpadlo EHS Mono HTQuiet dosahuje vysokých topných výkonů při nízkých venkovních teplotách díky použití chladiva R32. To zmírňuje negativní dopady na ozónovou vrstvu a globální oteplování, protože systém využívá menší množství chladiva a tím snižuje emise CO2 ve srovnání s chladivem R410A10.

Nízká hlučnost

Se zavedením nových technologií pro snížení hluku, systém EHS Mono HTQuiet pracuje v tichém režimu s hladinou akustického tlaku 35 d(BA)7 s možností nastavení 4-stupňového tichého režimu.

Ventilátor s ozubenými lopatkami snižuje hluk minimalizováním vzduchových vírů.

2-stupňová izolace s rýhovanou mřížkovou plstí 2-stupňová izolace se skládá z izolace s kompresní plstí na kompresoru a také izolačního krytu kompresoru, díky tomu účinně tlumí hluk. Kryt je vyroben z vysoce kvalitního materiálu8 s patentovaným designem9 rýhované mřížkové plsti (Groove Grid Felt), která pohlcuje různé zvuky a vibrace vytvářené kompresorem.

Pružinová podložka na ukotvení kompresoru pohlcuje vibrace vytvářené kompresorem a minimalizuje výsledný hluk.

Vyztužená kliková hřídel v kompresoru snižuje nízkofrekvenční rezonanční hluk.

Certifikace Quiet Mark EHS Mono HTQuiet získalo certifikaci Quiet Mark. Certifikace Quiet Mark platí pouze na území UK a EU.
Životnost a odolnost proti korozi

Venkovní jednotka EHS Mono HTQuiet se vyznačuje vylepšenými protikorozními vlastnostmi výměníku tepla i opláštění, které zajišťují maximální odolnost v náročném prostředí.

Durafin™ Ultra: Antikorozní vrstva a hydrofilní vrstva rozptylují vodu a vylepšují odolnost jednotky proti korozi, což bylo prokázáno zkouškou solnou mlhou (Salt Spray Test, SST) po dobu 3 000 hodin11.

Galvanizovaný plech (GP): Venkovní jednotka EHS Mono HTQuiet používá galvanizovaný ocelový plech (GP) s polyetylenovým (PE) práškovým nátěrem o tloušťce až 100 µm, který podle cyklické korozní zkoušky (CCT)12 prokazatelně zlepšuje odolnost proti korozi o 43 %. Chrání tak opláštění jednotky před korozí a zajišťuje její životnost v náročném prostředí.

Funkce ochrany proti mrazu: Řízení protimrazové ochrany nepřetržitě monitoruje provozní stav a venkovní teplotu. Zabraňuje tak zamrznutí vodního potrubí nucenou cirkulací vody v systému po určitém čase13.

Vylepšená technologie Flash Injection: Technologie Flash Injection zvyšuje průtok chladiva, přičemž poloha a velikost vstřikovacího otvoru jsou optimálně navrženy tak, aby maximalizovali objem chladiva. I při venkovní teplotě −30 °C dokáže tepelné čerpadlo dodávat topnou vodu o teplotě až 60 °C a zajistit tak stále pohodlí i v nejchladnějších podmínkách14,

Estetický design

Nový tmavý design venkovní jednotky umožňuje dokonalé sladění s exteriérem budovy. Jednotky EHS Mono HTQuiet mají výšku pouze 1 m, lze je tak jednoduše umístit i pod balkónové okno, aniž by rušila ve výhledu.

Snadná instalace a integrace s aplikací SmartThings

Venkovní jednotky jsou navrženy pro jednoduché nastavení a údržbu. Jednotku lze dálkově ovládat aplikací SmartThings15.

Konfigurace systému

Konfigurace systému


1 Zdroj: 2020. Energie pro energeticky neutrální hospodářství: Strategie EU pro integraci energetického systému. [ebook] Brusel: Evropská komise, pp.4–17. Dostupné na: [zobrazeno 24. ledna 2022].
2 Zdroj: 2020. Studie The Indoor Climate Solution of tomorrow for Residential Buildings. Dostupné na: https://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/ie/business/climate/indoorclimatesolutionoftomorrow/SamsungClimateSolutionsWhitepaper-TheIndoorClimateSolutionofTomorrowforResidentialBuildings.pdf [použito 24. června 2022].
3 Zdroj: Gupta, A. a Paranjape, N., 2020. Velikost globálního trhu s tepelnými čerpadly dle produktu (vzduch, země voda), dle použití (Rezidenční {Single Family, Multi Family}, komerční {vzdělávací instituty, péče o zdraví, retail, logistika a přeprava, kanceláře, pohostinství}, průmysl), Industry Analysis Report, Regional Outlook, Application Potential, cenové trendy, Competitive Market Share & Forecast, 2020–2026.
4 Na základě interní analýzy. Průměrná hodnota COP (nominální vytápění) produktů Samsung EHS Mono HT je 5,05; jsou tedy ekologicky šetrné oproti klasickým kotlovým systémům, které zpravidla mají COP cca 1,0.* SCOP = Sezónní topný faktor.
5 Výstupní teplota vody při venkovní teplotě v rozmezí −15 až +43 °C. Výsledky se mohou lišit v závislosti na aktuálních podmínkách použití.
6 Dle měření společnosti Samsung na modelu EHS Mono HTQuiet (AE120BXYDGG/EU) ve srovnání s konvenční venkovní jednotkou (AE120RXYDGG/EU) o stejném výkonu.
7 Na základě interního testování. Hladina hluku se měří ve vzdálenosti 3 m od venkovní jednotky v bezdozvukové komoře při venkovní teplotě 7 °C. Výsledky se mohou lišit podle environmentálních parametrů a individuálního použití.
8 Na základě interního testování Noiselite-600G ve srovnání s PET-10T. Výsledky se týkají pouze jednotlivých materiálů, nikoli celkového produktu; mohou se lišit v závislosti na aktuálních podmínkách použití.
9 Patent č.:P2022-0012826.* SCOP = sezónní koeficient výkonu.
10 Hodnota potenciálu globálního oteplování (GWP): chladivo R32 = 675 vs. chladivo R410A = 2088. Samsung EHS Mono a Split (R32) vyžaduje pouze 83 % chladiva používaného v konvenčních topných systémech (R410A) o stejném výkonu. Úroveň emisí CO2 jednotky EHS je tak 560 (675 × 0,83), což je o 73 % méně než 2088 produkovaných konvenčním topným systémem.
11 Na základě interního testování a ověření společností TÜV Rheinland v souladu s ISO 9227, ISO 14993 a ISO 21207 s využitím vzorku z výměníku tepla pro venkovní jednotku EHS. Podrobnější informace získáte od místního zástupce společnosti Samsung.
12 Na základě interního testování pomocí korozních komor Q-FOG a CCT-1100. Součástí cyklické korozní zkoušky (CCT) jsou cykly rozprašování (po dobu 2 h při teplotě 35 °C), sušení (po dobu 4 h při teplotě 60 °C a 30% relativní vlhkosti) a vlhkého prostředí (po dobu 2 h při teplotě 50 °C a 95% relativní vlhkosti). Následně se na galvanizovaném (GP) ocelovém plechu vytvořila vrstva rzi po 240 h, což je o 43 % pomaleji než u elektro- galvanizovaného (EGP) ocelového plechu, na němž se vrstva rzi vytvoří po 168 h.
13 Pokud např. došlo k zastavení provozu na dobu 60 min při venkovní teplotě 3 °C, dojde k nucené cirkulaci vody ve vodním potrubí, aby voda nezmrzla.
14 Na základě interního testování venkovní jednotky EHS Mono HTQuiet ve srovnání s konvenční venkovní jednotkou EHS.
15 Je nutné připojení k síti Wi-Fi a účet aplikace Samsung SmartThings. Sada Wi-Fi se objednává samostatně. Požadovaný systém iOS 10.0 a vyšší nebo Android 5.0 a vyšší.

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
logo Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.

Samsung nabízí řešení pro chlazení a vytápění bytových i komerčních prostor: Klimatizační jednotky, tepelná čerpadla, rekuperační jednotky Samsung se snaží zajistit využitím nejmodernějších technologií příjemnější podmínky pro život jejich uživatelům. ...