Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

O budoucnosti tepelných čerpadel není pochyb, ukázala konference Tepelná čerpadla 2023

Konferenci Tepelná čerpadla 2023 pořádala Asociace pro využití tepelných čerpadel. Dobré příklady dokumentují i to, že tepelná čerpadla se zemními vrty, přestože jsou investičně náročnější, přináší následně více výhod.

Tepelná čerpadla 2023: Cesta k udržitelným budovám

Konferenci Tepelná čerpadla 2023 pořádala Asociace pro využití tepelných čerpadel. Hovořilo se o dotačních programech, prezentovány byly zajímavé příklady a pozornost byla věnována i budoucnosti z pohledu vývoje techniky, legislativy aj.

Konference byla programově rozdělena do tří bloků, a to Podpora tepelných čerpadel, Dobré příklady z praxe a Budoucnost tepelných čerpadel. Využití tepelných čerpadel je na vzestupu nejen u domácností, ale i v rámci velkých investičních akcí. Na rozdíl od desítek tisíc dotačně podpořených instalací tepelných čerpadel v domácnostech, jak informoval zástupce MPO, před několika lety byla tepelná čerpadla zapojena do velkých akcí s dotací v počtu jednotek. Aktuálně se však již jedná o vyšší desítky až sto akcí a další přibývají. Zajímavým faktem, který uplatnění tepelných čerpadel v programech spadajících pod MPO posiluje, je i možnost při hodnocení ekologického přínosu využít výhodnější hodnotu konverzního faktoru primárních energií u elektřiny, která vychází z průměru v celé EU, oproti méně příznivé hodnotě faktoru v ČR, kterou je nutné využít při energetickém hodnocení staveb a výpočtu energetického průkazu.

Dobré příklady dokumentují i to, že tepelná čerpadla se zemními vrty, přestože jsou investičně náročnější, přináší následně řadu výhod. Zásadní je možnost chladit objekt bez nutnosti zapojit do procesu chlazení tepelné čerpadlo, tedy chladit energeticky mnohem úsporněji.

Energeticky úsporná řešení objektů s kancelářemi a obchodními prostory mohou být založena na VRV systémech s funkcí jak pro vytápění, tak chlazení. Ty mohou efektivně zajistit i přesun tepelné energie mezi chlazenými a vytápěnými místnostmi v budově bez nutnosti využít souběžně zdroj tepla.

Budoucnost TČ se opírá o bezpečné dodávky elektřiny, synergii s FV a nové typy chladiv

Budoucnost tepelných čerpadel se opírá nejen o bezpečné dodávky elektřiny, které posiluje možnost si část potřebné elektřiny fotovoltaicky vyrábět, ale i pozitivní vývoj druhů chladiv, která jsou ekologicky málo závadná nebo dokonce přírodní. Velmi silně působí směrnice o energetické náročnosti budov ENB, ze které vyplývá minimální nutný podíl obnovitelných zdrojů energie v budově, který se s tepelnými čerpadly plní velmi snadno. Překážku rozvoji tepelných čerpadel lze vidět na straně nedostatku odborníků, nejsilněji v oblasti instalačních firem. S tím bohužel souvisí i případy, kdy tepelné čerpadlo nebylo vhodně zvoleno a nebyl dosažen soulad mezi vlastnosti tepelného čerpadla a napojené soustavy. Ke zlepšení stavu přispívají zvýšené aktivity členů AVTČ v oblasti školení a vzdělávání. Budoucí využití tepelných čerpadel s venkovní jednotkou ovlivní i míra emisí hluku. Na jedné straně problém řeší výrobci, jejichž nová tepelná čerpadla jsou provozně tišší a na druhé straně řešení ovlivňuje i ochota investorů spolupracovat s odborníkem na akustiku.

Zájem o účast na konferenci Tepelná čerpadla 2023: Cesta k udržitelným budovám, jak zněl její oficiální název, byl velký. Pro informace si přišli zástupci z veřejné správy, ze sféry projektantů a instalačních firem. O zkušenosti jiných se zajímali i mnozí investoři. A to, na co se nedostalo v přednáškách nebo v následné diskusi, mohlo být dořešeno osobním jednáním během navazujícího společenského setkání.

Ohlédnutí za konferencí Tepelná čerpadla 2023 obrazem a slovem

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení
 
 
Reklama