Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zkoušení a zkušebny

následující text předchozí text

Vzhledem k velkému počtu výrobců tepelných čerpadel a v některých případech jejich nevelké kvalitě bylo nutno zavést zkušební metody a certifikované zkušebny, které budou garantovat naměřené hodnoty výkonu a topného faktoru. V Evropě je v současné době cca 13 zkušeben a z toho je jedna i v České republice v SZU Brně. Byla zavedena jednotná metodika zastřešena organizací Evropské asociace tepelných čerpadel (EHPA) uvedena v normě EN 14511.


ilustrační foto © amphotolt - Fotolia.com

Seznam zkušeben

 • Česká republika - SZU Brno
 • Německo - HLK Stuttgart, ILK, TÜV Rheinland Immissionsschutz und
 • Energiesysteme GmbH , TÜV Süd Industrie Service GmbH, VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
 • Rakousko - Austrian Institute of Technology
 • Francie - CETIAT
 • Velká Británie - BSRIA Ltd.
 • Španělsko - CEIS
 • Dánsko - Danish Technological Institute
 • Švédsko - SP
 • Švýcarsko - Wärmepumpen-Testzentrum WPZ

Články k tématu
Značka kvality pro tepelná čerpadla

Seznam norem pro zkoušení TČ

 • ČSN EN 14511 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru
 • ČSN EN 14511-1: dtto - Termíny a definice
 • ČSN EN 14511-2: dtto - Zkušební podmínky
 • ČSN EN 14511-3: dtto - Zkušební metody
 • ČSN EN 14511-4: dtto – Požadavky
 • ČSN EN 14825 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a klasifikace za podmínek částečného zatížení a výpočet při sezonním nasazení.

Zkušební podmínky

ČSN EN 14511: voda-voda
jmenovité:10/35 °C 10/45 °C 
provozní: 15/45 °C10/55 °C

ČSN EN 14511: nemrznoucí směs-voda (země-voda)
jmenovité: 0/35 °C 0/45 °C 
provozní:5/35 °C 5/45 °C 0/55 °C
   -5/45 °C

ČSN EN 14511: vzduch-voda (teplota venkovního vzduchu)
jmenovité: 7/35 °C7/45 °C
provozní:2/35 °C2/45 °C7/55 °C
   -7/35 °C-7/45 °C-7/55 °C
  -15/35 °C-15/45 °C

Články k tématu
Zkoušení tepelných čerpadel
„European Quality Label for Heat Pumps“ – systém pro objektivní hodnocení tepelných čerpadel
Značka kvality pro tepelná čerpadla
Instalace bez kvalifikace je zakázána, většina topenářů ji přitom stále nemá

Požadavky na COP, SCOP a SPF

Ve snaze konstruovat a provozovat tepelná čerpadla hospodárně a s ohledem na ekologické a ekonomické parametry zavádí různé instituce a organizace požadavky na minimální hodnoty COP, SCOP a SPF. Je to například požadavek značky kvality EHPA, kde jsou stanoveny minimální hodnoty topného faktoru COP. Stejně tak některé normy uvádějí minimální a doporučené hodnoty sezónního topného faktoru SPF. Podobně jako u jiných elektrospotřebičů se pro tepelná čerpadla začínají zavádět energetické štítky a povinnost uvádět průměrný roční topný faktor SCOP.

Články k tématu
Dynamika vytápěcího systému s tepelným čerpadlem jako zdrojem tepla (I)
Dynamika vytápěcího systému s tepelným čerpadlem jako zdrojem tepla (II)
Zkoušení tepelných čerpadel
Experimentální porovnání topného faktoru tepelného čerpadla s údaji výrobce
Ekonomické souvislosti zvyšování účinnosti tepelných čerpadel
Štítkování a ekodesign tepelných čerpadel pro vytápění a kombinovaných tepelných čerpadel
Parametry pro hodnocení efektivity tepelných čerpadel: COP a SCOP
Štítkování a ekodesign tepelných čerpadel pro přípravu teplé vody
Parametry pro hodnocení efektivity soustav s tepelnými čerpadly: SPF a PER

následující text předchozí text
 
 
Reklama