Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tepelná čerpadla (nejen) pro bytové domy

I česká veřejnost si již pomalu začíná zvykat, že tepelná čerpadla (TČ) jsou plnohodnotnou alternativou k jakémukoliv jinému zdroji tepla a že novostavby rodinných domů se jimi vybavují ve stále větším procentu. TČ nalézají uplatnění i při rekonstrukcích, je však nutno vždy pamatovat na teplotní omezení tepelných čerpadel a otopnou soustavu dimenzovat na teplotní spád max. 55/45 °C. Některá tepelná čerpadla mají výstupní teplotu až 65 °C, platí zde však jednoduchá úměra - čím větší výstupní teplota, tím menší topný faktor a tudíž i možná úspora.

Relativně málo rozšířené jsou dosud instalace tepelných čerpadel v bytových domech. I v této oblasti se však již trh začíná dávat do pohybu a stále více majitelů bytů, ať již sdružených v SVJ či v bytových družstvech, se rozhoduje pro instalaci TČ. Vzhledem k faktu, že zpravidla SVJ či družstvo vlastní jediný pozemek a to přímo pod domem, nelze využít technologii země/voda, ale přichází v úvahu pouze varianta vzduch/voda ve vnitřním nebo venkovním provedení. V této oblasti nabízí německý výrobce tepelných čerpadel Alpha-InnoTec výrobky s hermeticky uzavřeným chladivovým okruhem s výkony do 33 kW (při parametrech 2/35 °C). Originální regulátor Luxtronik 2.0 umí mj. řídit kaskádu až čtyř tepelných čerpadel a lze u něj aktivovat funkci AlphaWeb, která umožňuje provádět veškeré nastavení po internetu a vyslat okamžitě chybové hlášení vždy, když se v systému vyskytne problém. To je u bytových domů, kde je na tepelném čerpadle jako zdroji tepla a teplé vody závislých několik desítek lidí, obzvlášť důležité. Servisní zásah pak může proběhnout dříve, než si stačí obyvatelé domu čehokoli všimnout.

Příkladem nahrazení centrálního zásobování teplem alternativním zdrojem může být instalace dvou tepelných čerpadel vzduch/voda LW 330 (2/35 °C) ve vnitřním provedení do panelového domu v Českých Velenicích. Tento dům se dočkal celkového zateplení a výměny oken. Tepelná ztráta je v současnosti 63 kW. Dále se v domě připravuje teplá voda pro 50 osob. Zdrojem tepla je zde venkovní vzduch přiváděný dvěma otvory k tepelným čerpadlům. Po odebrání tepla se dalšími dvěma otvory vzduch ochlazený o několik stupňů vyfukuje opět do venkovního prostoru. Kompletní strojovna tepelných čerpadel s veškerými potřebnými zásobníky a dalšími prvky otopného systému se vešla do nevyužívané prádelny a sušárny v přízemí objektu. Celá instalace stála obyvatele domu cca 1 800 000 Kč a při roční úspoře cca 300 000 Kč vychází prostá návratnost investice 6 let, reálná návratnost bude díky rostoucím cenám energií ještě kratší.

 

Pro všechny majitele bytů ve starších bytových domech se tak otevírá možnost snížení plateb za teplo a teplou vodu, což jsou největší položky v nákladech na bydlení a je zde tudíž největší potenciál k úsporám. Cena za 1 GJ tepla z CZT se dnes nejčastěji pohybuje mezi 350 až 650 Kč/GJ, v některých městech (např. v Doksech) se však cena blíží až k 1000 Kč/GJ! S tepelným čerpadlem se lze reálně dostat na výrobní náklady cca 240 Kč/GJ (v závislosti na celoročním topném faktoru a ceně elektrické energie v dané lokalitě). V současnosti je další motivací vlastníků i využití dotací na zateplení a instalaci ekologických zdrojů vytápění. Zateplení je základním předpokladem pro úspěšný přechod k ekologickému způsobu vytápění. Jednak se po zateplení část energie do domu již nikdy nebude muset dodávat (což je nejlepší úspora) a zároveň klesne teplota v otopném systému. Lze pak využít soustavu se stávajícími otopnými tělesy, dimenzovanými většinou na teplotní spád 90/70 °C, i se sníženým teplotním spádem 55/45 °C. Tak tomu bylo právě v Českých Velenicích.


(po kliknutí se obrázek zvětší)
 
(po kliknutí se obrázek zvětší)

Instalace TČ do novostaveb je jednodušší v tom, že lze již v projektu počítat s nízkoteplotním otopným systémem ideálním pro chod tepelných čerpadel, stejně jako lze v projektu předem vyčlenit prostor vhodný pro budoucí strojovnu. Taková instalace s tepelnými čerpadly Alpha-InnoTec je provedena v komplexu bytových domů Dalejka v Praze - Stodůlkách. Jedná se o 3 bytové domy s celkem 108 byty. Tepelná ztráta všech tří domů činí v součtu 300 kW a ohřev teplé vody je dimenzován na 240 osob. Celkem je v tomto komplexu nainstalováno 12 tepelných čerpadel LW 250 se jmenovitým výkonem á 23,5 kW (2/35 °C). Otopná soustava je zde navržena na teplotní spád 50/40 °C a bivalentním zdrojem jsou zde topné patrony instalované v oddělovacích zásobnících.

 
(po kliknutí se obrázek zvětší)

Dimenzování tepelného čerpadla Alpha-InnoTec lze provést v navrhovacím programu Alphaplan, který pracuje s teplotami po hodinách z let 2003 až 2005 pro 19 míst ČR. Lze v něm tedy velmi přesně zjistit roční potřebu tepla pro vytápění a ohřev TUV, bod bivalence, celoroční topný faktor, roční pokrytí tepelným čerpadlem, provozní hodiny kompresoru, provozní náklady, apod. v místě instalace.

Jedním z nejdůležitějších parametrů je pro uživatele hlučnost vzduchových tepelných čerpadel. Na již provedených instalacích je ověřeno, že hodnoty hladiny akustického tlaku splňují požadované limity a lze bez nadsázky prohlásit, že tepelná čerpadla Alpha-InnoTec patří k nejtišším tepelným čerpadlům, která lze na českém trhu pořídit, mj. i díky originálním vzduchotechnickým kanálům, které jsou dodávány jako příslušenství.

Více informací o tepelných čerpadlech Alpha-InnoTec naleznete na stránkách www.alpha-innotec.cz Můžete se zde seznámit s principem tepelných čerpadel, jednotlivými typy a jejich provedením, s kompletním sortimentem a také s dalšími referenčními instalacemi. Chcete-li se sami přesvědčit o kvalitě tepelných čerpadel Alpha-InnoTec a vidět a slyšet je v provozu, můžete navštívit naše školicí středisko na adrese Kolbenova 29, Praha 14, kde lze vidět v chodu 2 tepelná čerpadla vzduch/voda LW 250 A ve venkovním provedení v kombinaci se solárními kolektory Heliostar 252 S4 od německého výrobce Roth (www.homecomfort.cz). Otopný systém zde tvoří podlahové vytápění rovněž od firmy Roth. Bivalentním zdrojem je CZT.

Těšíme se na setkání s Vámi.

ALPHATEC comfort systems s.r.o.
logo ALPHATEC comfort systems s.r.o.

V sortimentu německého výrobce Roth Werke GmbH naleznete systémová řešení pro všechny oblasti použití pro vytápění i chlazení. Originální Roth Tacker® systém je optimálním řešením nejen pro novostavby. Roth ClimaComfort® kompaktní systém se svou ...