Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na stavby s instalacemi tepelných čerpadel Alpha-InnoTec

Široký sortiment tepelných čerpadel Alpha-InnoTec, systémů vzduch/voda, země/voda a voda/voda s výkony od 6-160 kW a s možností spojování strojů do kaskád až po 4 kusech předurčuje jejich instalaci nejenom pro rodinné domy, ale i pro velké objekty.

Vyspělá technologie a technická podpora německého výrobce spolu se zkušenostmi našich instalačních partnerů umožňují vytápění, ohřev vody i chlazení u objektů s vysokou energetickou náročností, jako jsou administrativní objekty, sportovní haly, panelové bytové domy atd. Velkou výhodou u tepelných čerpadel Alpha-InnoTec je i možnost připojení na internet a provádění jejich veškerého nastavení pomocí vzdálené správy (funkce Alpha Web) jak pro zákazníka, tak pro instalatéra. Pro Vaši představu přikládáme 5 instalací vysokých výkonů realizovaných v poslední době, a to pro systémy vzduch/voda pro vnitřní i venkovní instalaci a země/voda se zemními vrty.


1. Panelový bytový dům v Českých Velenicích
Kaskáda 2 tepelných čerpadel Alpha-InnoTec LW 330

Silná tepelná čerpadla pro rekonstrukce vytápění!

Panelový bytový dům s 26 byty snížil po zateplení fasády svoji energetickou náročnost na 190,5 MWh - je předpokládána roční spotřeba energie na vytápění 135,5 MWh, na ohřev teplé vody 55 MWh.

   

V kotelně v přízemí domu je umístěna kaskáda ze 2 tepelných čerpadel Alpha-InnoTec LW 330 systému vzduch/voda pro vnitřní instalaci. Stroje ohřívají teplou vodu ve dvou 500 litrových zásobnících WWS 507, součástí instalace je 800 litrový oddělovací zásobník TPS 800 upravený zároveň na elektrokotel jako doplňkový a záložní zdroj.

Technický popis systému
Tepelná čerpadla 2 tepelná čerpadla Alpha-InnoTec systému vzduch/voda
LW 330 v 1 kaskádě
výkonová charakteristika při A 2/W351):
tepelný výkon 33,0 kW, topný faktor 3,8
max. výstupní teplota: 60°C
provozní rozsah venkovních teplot: -20 až 35°C
Zdroj tepla venkovní vzduch
Bivalentní zdroj elektrokotel řízený regulátorem tepelného čerpadla Luxtronik 2.0
Ekonomika provozu na celý bytový dům
Tepelná ztráta objektu 63 kW
Celková roční potřeba tepla 190,5 MWh
Předpokládaná roční úspora tepelné energie
s tepelnými čerpadly
70% (135 MWh)
Pokrytí potřebné roční tepelné energie tepelným čerpadlem 97% (185 MWh)
Bod bivalence - 6°C
Celkový roční topný faktor 3,4

1) topný výkon/topný faktor podle EN 14 511


2. Dvoupodlažní administrativní objekt v Praze
Kaskáda 2 tepelných čerpadel Alpha-InnoTec LW 250A

Velké výkony nejen pro bytové objekty!

Administrativní budova dostala během kompletní rekonstrukce novou zateplenou fasádu obloženou fotovoltaickými panely a nová hliníková okna. Teplou vodu a vytápění zde zajišťuje kaskáda 2 tepelných čerpadel vzduch/voda pro venkovní instalaci Alpha-InnoTec LW 250A v kombinaci se solárními kolektory Roth Heliostar 252 S4.

     

Tepelná čerpadla natápí 800 l oddělovací zásobník, ze kterého jde teplo do jednotlivých smyček otopného systému. TUV je připravována v 800 l zásobníku se dvěma výměníky - pro TČ a pro solární systém. Bivalentním zdrojem je CZT. Otopný systém tvoří podlahové vytápění Roth s teplotním spádem 35/30 °C.

Technický popis systému
Tepelná čerpadla 2 tepelná čerpadla Alpha-InnoTec LW 250A
systému vzduch/voda pro venkovní instalaci v kaskádovém zapojení
výkonová charakteristika při A 2/W 351):
tepelný výkon 23,5 kW, topný faktor 3,2
max. výstupní teplota: 60°C
provozní rozsah venkovních teplot: -20 až 35°C
Zdroj tepla venkovní vzduch
Bivalentní zdroj centrální zásobování teplem, ohřev teplé vody podporují 2 solární kolektory Roth Heliostar 252 S4 s celkovou aktivní plochou 4,6 m2
Ekonomika provozu
Tepelná ztráta objektu 46,0kW
Celková roční potřeba tepla 126,6 MWh
Předpokládaná roční úspora tepelné energie s tepelnými čerpadly 71% (90 MWh)
Bod bivalence - 4°C

1) tepelný výkon/topný faktor podle EN 14 511


3. Soubor 3 bytových domů Dalejka - Praha 5
12 tepelných čerpadel Alpha-InnoTec LW 250

Tepelná energie s budoucností!

V listopadu 2009 byla dokončena realizace 3 obytných novostaveb. Rozsáhlý bytový komplex je vytápěn moderní technologií - tepelnými čerpadly Alpha-InnoTec vzduch/voda pro vnitřní instalaci. Celkem 108 bytů je zásobováno teplem a teplou vodou ze šesti kotelen umístěných v suterénech objektů.

     

Výkon 50 kW každé z kotelen zajišťují 2 tepelná čerpadla Alpha-InnoTec, která nabíjí 1 000 litrový zásobník teplé vody, součástí instalace jsou vždy dva 800 litrové oddělovací zásobníky. Doplňkovým zdrojem je elektrokotel.

Technický popis systému
Tepelná čerpadla 12 tepelných čerpadel Alpha-InnoTec systému vzduch/voda
LW 250 v 6 kaskádách
výkonová charakteristika při A 2/W351):
tepelný výkon 23,5 kW, topný faktor 3,2
max. výstupní teplota: 60°C
provozní rozsah venkovních teplot: -20 až 35°C
Zdroj tepla venkovní vzduch
Bivalentní zdroj elektrokotel řízený regulátorem tepelného čerpadla Luxtronik 2.0
Ekonomika provozu
Tepelná ztráta objektu 300 kW
Celková roční potřeba tepla 928 540 kWh
Předpokládaná roční úspora tepelné energie
s tepelnými čerpadly
57% (533 398 kWh)
Bod bivalence - 3°C

1) topný výkon/topný faktor podle EN 14 511


4. Tenisová a badmintonová hala Sprint - Brno
Kaskáda 7 tepelných čerpadel Alpha-InnoTec LW 330A

Účinnost a výkon v elegantním balení!

V létě 2009 se majitel tenisové a badmintonové haly rozhodl radikálně snížit náklady na vytápění celého sportovního areálu.

     

Instalovaná kaskáda 7 tepelných čerpadel Alpha-InnoTec o celkovém výkonu 231 kW nabíjí 2 akumulační zásobníky o objemech
2 000 l, ze zásobníků jsou vytápěny tenisové i badmintonové haly včetně zázemí. Doplňkovým zdrojem je elektrokotel.

Technický popis systému
Tepelná čerpadla 7 tepelných čerpadel Alpha-InnoTec systému vzduch/voda
pro venkovní instalaci LW 330 A
výkonová charakteristika při A 2/W351):
tepelný výkon 33,0 kW, topný faktor 3,8
max. výstupní teplota: 58°C
provozní rozsah venkovních teplot: -20 až 35°C
Zdroj tepla venkovní vzduch
Bivalentní zdroj elektrokotel řízený regulátorem tepelného čerpadla Luxtronik 2.0
Ekonomika provozu
Tepelná ztráta objektu 250 kW
Celková roční potřeba tepla 540 600 kWh
Předpokládaná roční úspora tepelné energie
s tepelnými čerpadly
69% (372 000 kWh)
Bod bivalence - 5°C

1) topný výkon/topný faktor podle EN 14 511


5. ZŠ a mateřská škola Na Podskalí - Lukavec
Kaskáda 2 tepelných čerpadel Alpha-InnoTec SWP 670

Nešetřete na způsobu, ale na vlastním vytápění!

V roce 2008 byl původní zdroj tepla, kotle na LTO zásobující teplem a teplou vodou soubor staveb základní a mateřské školy, nahrazen dvěma tepelnými čerpadly systému země/voda a soustavou solárních kolektorů.

   

Teplo z kolektorů ohřívá ve slunných dnech 1 500 l zásobník. Případné přebytky regenerují 24 zemních vrtů o celkové délce 2,3 km,
ze kterých odebírají tepelnou energii 2 tepelná čerpadla země/voda Alpha-InnoTec.

Technický popis systému
Tepelná čerpadla 2 tepelná čerpadla Alpha-InnoTec systému země/voda
SWP 670 v kaskádě
výkonová charakteristika při B0/W351):
tepelný výkon 67,6 kW, topný faktor 4,2
max. výstupní teplota: 55°C
provozní rozsah venkovních teplot: -5 až 25°C
Zdroj tepla 24 zemních vrtů o celkové délce 2,3 km
Bivalentní zdroj původní kotle na LTO řízeny regulátorem tepelného čerpadla Luxtronik 2.0
Ekonomika provozu
Tepelná ztráta objektu 138 kW
Celková roční potřeba tepla 366 500 kWh
Předpokládaná roční úspora tepelné energie
s tepelnými čerpadly
66% (241 700 kWh)
Bod bivalence - 5°C

1) topný výkon/topný faktor podle EN 14 511

Pro představení kompletního sortimentu včetně doplňujících technologií (teplovodní podlahové, stěnové a stropní vytápění a chlazení, solární kolektory, aj.) nás neváhejte kontaktovat! Další informace na www.alpha-innotec.cz.

ALPHATEC comfort systems s.r.o.
logo ALPHATEC comfort systems s.r.o.

V sortimentu německého výrobce Roth Werke GmbH naleznete systémová řešení pro všechny oblasti použití pro vytápění i chlazení. Originální Roth Tacker® systém je optimálním řešením nejen pro novostavby. Roth ClimaComfort® kompaktní systém se svou ...