Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Regulátor Luxtronik II

V tomto článku se blíže seznámíme s výhodami regulátoru speciálně vyvinutého pro tepelná čerpadla Alpha-InnoTec. Stejně jako tepelná čerpadla Alpha-InnoTec, byl i regulátor Luxtronik kompletně navržen v Německu, kde je i vyráběn a průběžně inovován.

Již při prvním pohledu na tento regulátor nikomu neunikne jeho uživatelská jednoduchost a přístupnost. Přehlédnout nejde ani USB konektor pro připojení flash disku, který je umístěn pod krytkou nad displejem. Pomocí otáčení navigačního kolečka se listuje nabídkou voleb, stiskem tlačítka se vybraná volba potvrdí. Každý provozní stav má své nastavení, takže topení, teplou užitkovou vodu, ohřev bazénu, chlazení a regulaci solárních kolektorů můžeme nastavit přesně podle představ uživatele tak, aby co nejlépe odpovídaly jeho očekáváním a potřebám (obrázek 1). Teplota topení je nastavována pomocí ekvitermní křivky a jistě není bez zajímavosti, že topnou křivku můžeme nastavit i pro každý z celkem tří směšovaných okruhů (obrázek 2).

Pro teplou užitkovou vodu můžeme kromě běžných nastavení, jako jsou teplota TUV, spínací časy ohřevu TUV a hystereze, nastavit také časy, kdy chceme, aby spínalo cirkulační čerpadlo teplé vody, přičemž v těchto časech je možné nastavit i cyklování tohoto čerpadla - například 5min. zapnutí a 5min. vypnutí (obrázek 3). Další zajímavou funkcí je "Rychlý ohřev". Při aktivování této volby dojde k okamžitému natápění TUV na požadovanou hodnotu celým dostupným výkonem tepelného čerpadla, to znamená kompresorem i záložním zdrojem. Samozřejmostí je i možnost "termické desinfekce", při níž dojde k nahřátí zásobníku TUV na teplotu, která zahubí případně vznikající bakterie.


Obrázek 1
 
Obrázek 2
 
Obrázek 3

Natápění bazénu je řízeno bazénovým termostatem, který pošle pomocí spínacího relé signál regulátoru při potřebě natápět bazén. Regulátor na základě tohoto signálu spustí činnost tepelného čerpadla a oběhového čerpadla bazénu.

Jednoduché a velmi intuitivní je i nastavení chlazení. V tomto provozním stavu nastavujeme teplotu, kterou chceme do systému dodávat, a venkovní teplotu, při které bude tato funkce aktivována.

V současné době velkého rozvoje solárních kolektorů, je velmi důležité, že regulátor Luxtronik II dokáže ovládat na základě teploty solárních kolektorů a teploty v zásobníku oběhové čerpadlo soláru. Tím odpadá nutnost samostatné regulace solárních kolektorů, čímž uživatel ušetří nemalé peníze a nutnost nastavovat další regulaci.

V předchozích řádcích jsme si představili provozní stavy a nastavení. V další části si můžete přečíst o novinkách a zdokonaleních, které regulátor Luxtronik II nabízí.

Protože je regulátor vybaven síťovou kartou, je možné zapojit až čtyři čerpadla do kaskády. Vždy je jedno čerpadlo nastaveno jako Master (řídí ostatní) a ostatní jako Slave. Tohoto zapojení se s velkým úspěchem používá v bytových domech, kancelářských budovách či sportovních zařízeních, kde by výkon jednoho samostatného čerpadla nedosahoval celkového požadovaného výkonu.

Velmi důležitá a užitečná je i možnost připojit regulátor na webserver, tzv. Alpha Web (obrázek 4). Pomocí klasického síťového kabelu, s konektorem RJ45, připojeného na internet může regulátor komunikovat se serverem. Na tento server se prostřednictvím internetu může připojit i každý zákazník či instalatér, který má příslušné heslo. To mu dovolí sledovat a nastavovat svoje tepelné čerpadlo (čerpadla). Přes webserver lze nastavovat vše stejně jako přímo na regulátoru. K nesporné výhodě patří i to, že v případě jakékoliv poruchy pošle server hlášení na zadaná telefonní čísla (formou SMS) a na e-mail. V praxi se pak nikdy nemůže stát, že například odjedete na dovolenou a když se vrátíte, bude váš dům prochladlý z důvodu poruchy tepelného čerpadla. Zákazník totiž obdrží SMS s hlášením o poruše, ten posléze kontaktuje servisního technika Alpha-InnoTec, jenž přes internet závadu zkontroluje a případně odstraní.


Obrázek 4

Určitě nesmíme zapomenout ani na to, že pomocí průtokoměru na výstupu z tepelného čerpadla, je regulátor Luxtronik II schopen vypočítat vyrobenou energii (obrázek 5). V kombinaci s měřičem přivedené elektrické energie (elektrohodinami) můžeme jednoduše zjistit reálný topný faktor tepelného čepadla (topný faktor = vyrobená tepelná energie [KW]/dodaná elektrická energie [KW]).


Obrázek 5
 
Obrázek 6

Pro každého uživatele bude jistě velmi užitečná a příjemná i možnost, vrátit se k parametrům zadaným při uvedení do provozu. V praxi to znamená, že kdykoliv si změníte nějaké nastavení či volbu a nebudete vědět, jak ji vrátit zpět, jednoduše vyberete "Obnovit parametry UP" a nastavení se vrátí do stavu, který zadal technik při odborném uvedení do provozu (obrázek 6).

Závěrem lze napsat, že regulátor Luxtronik II patří jak svým zpracováním, tak inovativním pojetím i uživatelským přístupem k tomu nejlepšímu, co může trh s tepelnými čerpadly nabídnout. Samozřejmostí je i zaškolení obsluhy při každém uvedení do provozu a telefonická podpora speciálně proškoleného technika.

Více informací nejen o regulátoru Luxtronik II, ale i o kompletní nabídce tepelných čerpadel Alpha-InnoTec se můžete dozvědět na stránkách www.alpha-innotec.cz, nebo v showroomu na adrese Kolbenova 29, Praha 14, kde Vám ochotně vše vysvětlí a ukáží.

ALPHATEC comfort systems s.r.o.
logo ALPHATEC comfort systems s.r.o.

V sortimentu německého výrobce Roth Werke GmbH naleznete systémová řešení pro všechny oblasti použití pro vytápění i chlazení. Originální Roth Tacker® systém je optimálním řešením nejen pro novostavby. Roth ClimaComfort® kompaktní systém se svou ...