Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Asociace pro využití tepelných čerpadel vyhlašuje Program vzdělávání 2010

Tepelná čerpadla v teorii a praxi

Asociace pro využití tepelných čerpadel v cyklu vzdělávání v roce 2010 pořádá kurz - specializovaný seminář pro zájemce o technologie tepelných čerpadel. Náplní, která vychází z nejnovějších poznatků v tomto oboru, je spolupráce s primárními okruhy, bezproblémová montáž a servis, uvádění do provozu a také připojení na otopnou soustavu. Přednáší přední odborníci v oblasti tepelných čerpadel.

Přednášky jsou doplněny praktickou částí na konkrétních tepelných čerpadlech a k dispozici jsou obsáhlá skripta pro další potřebu.

Jedná se o vzdělávací kurzy, které umožní absolventům získat komplexní informace zaměřené na tepelná čerpadla v obecné rovině, ne jako konkrétní presentace firem.

Připomínáme, že termín semináře je již 9. 9. 2010 až 10. 9. 2010 a je ještě několik volných míst.

Náplň kurzu:

  • Tepelné čerpadla, zdroje tepla, primární okruhy a geologie, platná legislativa
  • Tepelná čerpadla a otopný systém, regulace
  • Instalace a montážní místo
  • Údržba a servis
  • Praktická část

Základní kurz Z2 - 2010 - dvoudenní
termín: 9. 9. 2010 až 10. 9. 2010

Kurzy se budou konat Praze ve výukových prostorách firmy VESKOM. Pro výuku a praxi je připravena dobře vybavená učebna a laboratoř pro praktickou výuku.

Adresa: Dolnoměcholupská 522/12a, 102 00 Praha 10

GPS: 50°3'21.622"N, 14°32'53.646"E

Cena kurzu včetně vyvěšení certifikátu na web skript a občerstvení je:

3 200,- Kč pro členy AVTČ
4 500,- Kč pro nečleny Asociace

Ubytování si hradí účastník sám. Po domluvě můžeme ubytování zajistit. U objektu je možno parkovat.

Na základě závěrečného písemného testu a ověření praktických znalostí na závěr kurzu obdrží úspěšní absolventi certifikáty, které jsou pro ověření pravosti vystaveny na našem webu.

Časový harmonogram kurzu bude upřesněn, zahájení je vždy první den v 10.00 hod. Vzhledem k tomu, že počet účastníků je limitován doporučujeme odeslat závazné přihlášky co nejdříve jednou z možností:

  • Na adresu Asociace pro využití TČ, Slavíkova 26, 130 00 Praha 3
  • Faxem na 222711327
  • Elektronicky: info@avtc.cz

Po potvrzení přijetí a zaregistrování přihlášky zaplatíte vložné dle dalších instrukcí. Daňový doklad Vám bude vystaven a předán při prezenci.

Vyřizuje:

Ing. Dagmar Vaverková, tajemnice AVTČ,
Mobil: 721363610, e-mail: info@avtc.cz
www.avtc.cz

závazná přihláška (doc)

Asociace pro využití tepelných čerpadel
logo Asociace pro využití tepelných čerpadel

Asociace pro využití tepelných čerpadel je jedinou profesní organizací sdružující společnosti zabývající se technologií tepelných čerpadel. Členem naší asociace jsou všichni významní výrobci a dovozci tepelných čerpadel v České republice. Prostřednictvím ...