Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nová tepelná čerpadla Supraeco SAO Junkers - vzduch/voda

Firma Bosch Termotechnika s.r.o., obchodní divize Junkers uvádí na trh řadu tepelných čerpadel vzduch /voda pod názvem Supraeco SAO 70/100/130 o jmenovitých výkonech 7, 10 a 13 kW. Cílem je nabídnout na trh tepelné čerpadlo „pro každého“ – majitele rodinného domu či jiného malého objektu.

Česká republika leží ve středoevropském pásmu mírného klimatu, kde je průměrná teplota v zimním období (říjen až březen) 1,96 °C (zdroj ERÚ). Současná tepelná čerpadla vzduch/voda jsou schopna pracovat s efektivním topným faktorem až do -15 °C resp. -20 °C, kdy teplota výstupní topné vody je stále ještě 50°C, tedy stačí k přípravě teplé vody i k ohřevu vhodně dimenzovaného vytápění.

To znamená, že vzduch může být i v našich zeměpisných podmínkách velmi dobrým zdrojem tepla pro ekologické a velmi úsporné vytápění tepelným čerpadlem.

Firma Bosch Termotechnika s.r.o., obchodní divize Junkers uvádí na trh řadu tepelných čerpadel vzduch /voda pod názvem Supraeco SAO 70/100/130 o jmenovitých výkonech 7, 10 a 13 kW. Cílem je nabídnout na trh tepelné čerpadlo „pro každého“ – majitele rodinného domu či jiného malého objektu:

 • kompletně vybavené
 • s jednoduchou instalací
 • kvalitní a spolehlivé s vysokou životností
 • cenově příznivé
 • s nízkými provozními náklady
 • s malými nároky na plochu jak ve vytápěném objektu tak i ve venkovním prostoru
 • s velmi nízkou hlučností bez vibrací
 • a konečně s jednoduchou intuitivní uživatelskou obsluhou

Tepelná čerpadla Supraeco SAO mohou být jediným zdrojem tepla (monovalentní provoz) pro objekt do tepelné ztráty cca 15 kW, ale jsou připravená i pro bivalentně alternativní či bivalentně paralelní provoz, včetně řízení dvou topných okruhů spolu s přípravou teplé vody případně po rozšíření dvěma směšovacími moduly SEM je možné řídit další dva topné okruhy např. pro ohřev bazénu..

Systém se skládá ze strojní části umístěné venku - mimo objekt a z části napájecí, ovládací a vyhřívací umístěné uvnitř objektu. Tyto dvě základní části jsou pak vzájemně propojeny podzemním vedením.

Venku umístěné tepelné čerpadlo tvoří rámová konstrukce s manipulačními oky na níž jsou uchyceny komponenty – kompresor SCROLL, kondensátor, expanzní ventil, výparník se speciálním tichým ventilátorem, odlučovač kapalného chladiva a čtyřcestný ventil pro reverzaci chodu při odtávání námrazy na výparníku, bez něhož se vzduchové tepelné čerpadlo v zimním provozu neobejde. Konstrukce je kryta protihlukovým, povětrnostním vlivům odolným opláštěním, umožňujícím dobré, ventilátorem nucené proudění vzduchu výparníkem.

Venkovní tepelné čerpadlo se osazuje na základ tvořený betonovou deskou 960 x 660 x 100 mm pod níž je štěrkové lože síly cca 300 mm. Pro zhotovení základu je v nabídce i opakovaně použitelné bednění. Samozřejmě je možné využít i vhodně provedenou dlažbu apod.

K osazení tepelného čerpadla není třeba žádného stavebního povolení, je jen třeba volit místo s ohledem na vzdálenost od objektu, vzdálenost od sousedních parcel a směrování sání a výdechu vzduchu.

Takto osazené čerpadlo je spojeno s jeho částí umístěnou uvnitř objektu vedením přívodů elektrického proudu, topného media a kabelů ovladače ve zhotoveném podzemním kanálu v minimální nezámrzné hloubce 900 mm. Všechna vedení v kanálu je třeba chránit – např. vhodnou trubkou.

Maximální vzdálenost mezi venkovní a vnitřní částí tepelného čerpadla je potom cca 20 metrů.


Ovládací a vyhřívací část uvnitř objektu může být řešena několika způsoby:

První variantou je vnitřní jednotka ACM Combi Modul 200/ 300 (dle výkonu venkovního tepelného čerpadla).
Vnitřní jednotka o rozměrech 600x600 x 1870 mm resp. 695 x 712 x 1967 mm, pro kterou, najdete určitě místo i v objektu, kde se původně s použitím tepelného čerpadla neuvažovalo.


Obsahuje nerezový dvouplášťový zásobník TV o objemu 185 l, resp. 286 l, akumulační vyrovnávací zásobník topné vody o objemu 80 l resp. 120 l ( k tomu naakumulovanému objemu je nutno ještě přičíst topnou vodu obsaženou ve vnějším plášti zásobníku TV - 40 l resp. 75 l. Dále dvě oběhová čerpadla – jedno pro cirkulaci topné vody s vně objektu umístěným tepelným čerpadlem, druhé pro topný systém domu, třícestný ventil pro přepínání ohřevu TV nebo vytápění, expanzní nádobu topné vody a zabudovanou elektrickou topnou spirálu o výkonu 9 kW. Toto přídavné vytápění má 3 stupně, přičemž první stupeň je řízený plynule. Po dosažení maxima se zapíná druhý stupeň a první stupeň pracuje opět s plynulým řízením, stejně tak i po zapojení 3 stupně. Tím je zajištěno, že primárně bude vždy využita energie získaná tepelným čerpadlem a elektrické přitápění bude skutečně přitápět jen minimálním aktuálně potřebným výkonem. Na čele vnitřní jednotky je zabudován panel regulace SEC 10, která řídí nejen chod tepelného čerpadla a ohřev TV, ale i spíná výše uvedené elektrické přitápění, řídí až 2 (se směšovacími moduly až 4) topné okruhy a může spínat i další topné zdroje při bivalentně alternativním či paralelním provozu.

                 

Veškerá připojovací potrubí jsou vyvedena na horní straně jednotky, takže umožňují připojení jednotlivých vedení z kteréhokoliv směru.

Druhou variantou je možnost využití nabízených zásobníků TV a vyrovnávacích (akumulačních) zásobníků. Tak je možno, tam kde to prostorové možnosti dovolí nebo to zákazník požaduje ( např. pro vytápění skleníku, bazénu či kombinace se solárním zdrojem atd.) vytvořit optimální podmínky pro využití tepelného čerpadla po celý rok.

Pro tuto variantu zapojení nabízí Junkers jako příslušenství samostatný regulátor SEC 10, samostatnou elektrickou topnou spirálu 9 kW, třícestné ventily a čerpadla dimenzovaná pro chod jednotlivých výkonů tepelných čerpadel (pro správnou funkci musí být zachován určitý průtok kondensátorem tepelného čerpadla).

Technické údaje:

Diagram tepelného čerpadla Supraeco SAO pro monoenergetický provoz

Tepelné čerpadlo Supraeco SAO

ACM Combi Moduly 200/300 jejich parametry a přiřazení k tepelným čerpadlům:

Samostatné zásobníky TV (typ SW…) a vyrovnávací zásobníky (typ PSW…) a jejich přiřazení k výkonům tepelných čerpadel.

Přednosti tepelného čerpadla vzduch/voda Supraeco SAO Junkers:

 1. Příznivá cena – odpadá nutnost hloubení vrtů či zemních kolektorů.
 2. Příznivá cena – není nutné žádné povolení, geologické průzkumy a jiná – placená vyjádření státních orgánů.
 3. Příznivá cena – jednoduchá montáž s minimálními zásahy do stavby či stávajícího objektu.
 4. Příznivé provozní náklady – tepelné čerpadlo je hermeticky uzavřený systém, je takto označený ve smyslu nařízení číslo 842/2006 Evropského parlamentu a rady a nepodléhá pravidelné kontrole těsnosti.
 5. Přátelské k životnímu prostředí – velmi nízká hlučnost bez vibrací
 6. Bezpečný a spolehlivý provoz – nehrozí neočekávané problémy se zemním vrtem či kolektorovým polem.
 7. Uživatelsky příjemné intuitivní ovládání a nastavování regulace.
 8. Plně automatický chod.
Podrobné technické informace, projekční podklady, návody na obsluhu a montáž najdete na našich stránkách www.junkers.cz
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
logo Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers

Tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, atmosférické kotle, elektrokotle, plynové průtokové ohřívače, zásobníky TUV, regulace, solární systémy.