Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Rekonstrukce domu: Jak více ušetřit za vytápění?

Nejenom úpravou fasády, jejím zateplením a výměnou oken může proběhnout rekonstrukce staršího rodinného domu. Jeden z velmi zajímavých projektů, který majitelům přinese významné provozní úspory, vzniká nedaleko Litoměřic.

Původní objekt rodinného domu již nesplňoval moderní estetické požadavky, nicméně jeho statický stav byl dobrý a dispozičně dům majitelům též vyhovoval. Logicky se tedy investor rozhodl pro rekonstrukci. V rozhodování, jak důkladná rekonstrukce bude, sehrál zcela jistě roli i program Zelená úsporám, který ještě nedávno podporoval nejenom snížení energetické náročnosti objektů, ale i změnu zdroje vytápění. Majitelé proto zvolili kombinaci obou těchto opatření.

Dům byl architektonicky upraven do moderního hávu a zateplen 12 cm polystyrenem a osazen okny s trojskly. Tepelná ztráta objektu se přiblížila 5 kW. Systém není vybaven složitou vzduchotechnikou s rekuperací, investor proto "ušetřené" prostředky věnoval kombinaci tepelného čerpadla s funkcí vytápění a chlazení se solárními kolektory. Samotná spotřeba takto dobře izolovaného domu je již velmi nízká a tedy ve volbě tepelného čerpadla byl upřednostněn systém vzduch/voda s trochu nižní účinností, ale i nižšími pořizovacími náklady. Zde ani G-TERM jako dodavatel technologie neměl námitek, byť se zaměřuje spíše na vysoce účinné systémy země/voda. "Vždy však posuzujeme projekty individuálně a snažíme se pro investora najít tu nejvýhodnější variantu, což v tomto případě byl skutečně systém vzduch/voda," uvedl Petr Hoftych, product manager pro tepelná čerpadla G-TERM. Otopnou soustavu domu totiž představuje kombinace podlahového topení a kapilárních rohoží s funkcí topení a chlazení.

Díky velmi nízkým náběhovým teplotám takto navržené soustavy i s tepelným čerpadlem vzduch/voda lze očekávat roční topný faktor okolo 4. Jako nejvhodnější navrhli projektanti G-TERM tepelné čerpadlo Ai1QLi 5011.5. Tedy klasické inverterové čerpadlo s výkonem 6 kW pro venkovní teplotu vzduchu -15°C. "Lze tedy předpokládat monovalentní provoz bez dotápění elektrokotlem," uvedl Petr Hoftych.

Kompaktní tepelné čerpadlo se skládá z venkovní a vnitřní jednotky se zásobníkem TUV o objemu 250 l. Tepelné čerpadlo bez úprav dovede topit i chladit. Současně je s minimálními náklady možno připojit solární soustavu. "Je známo, že solární soustava ve spojení s tepelným čerpadlem vzduch/voda není ekonomicky příliš rentabilní, ale vzhledem k absenci dalšího solárního zásobníku není v tomto případě navýšení ceny tak výrazné," doplnil Petr Hoftych.

Solární soustava přebírá v letním období plně přípravu teplé vody a v přechodném období i část energie potřebné na vytápění. Investor se touto důkladnou rekonstrukcí a instalací kvalitního tepelného čerpadla se solární soustavou rozhodl vyřešit svoji energetickou nezávislost na mnoho příštích let.

Technická data:

Tepelná ztráta objektu: 6 kW
Potřeba energie na vytápění: 10 800 kWh
Potřeba energie na přípravu TV: 4 000 kWh

Spotřeba energie na vytápění pro TF = 4 2 700 kWh
Pokrytí energie na TV solární soust. 2 000 kWh (zanedbáváme oběhová čerpadla)
Spotřeba energie na TV pro TF = 2,8 715 kWh

Celkem spotřeba energie pro vytápění a TV: 3 415 kWh
Náklady na vytápění a teplou vodu (D56, 2,5 Kč/kW): 8 538 Kč*

* v ceně není uvažováno chlazení objektu, zpravidla je uváděna pro srovnatelný objekt hodnota okolo 1500 kWh ročně


HENNLICH s.r.o.
logo HENNLICH s.r.o.

Systémy vytápění a chlazení s tepelnými čerpadly Waterkotte - tepelná čerpadla voda/voda, země/voda a vzduch/voda. Aplikace od rodinných domů až po profesionální řešení velkých výkonů v průmyslových objektech, administrativních budovách, hotelích, školách, ...