Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tepelná čerpadla vzduch/voda s invertním řízením. Jasná volba pro novostavby.

Pokud bychom pátrali po nejvhodnějším vytápěcím systému pro novostavby anebo dobře zrekonstruované objekty, vytápění pomocí tepelného čerpadla by se určitě brzy ocitlo na prvních příčkách. Tepelné čerpadlo totiž patří mezi nejekonomičtější, nejekologičtější co do čistoty provozu a zároveň nejkomfortnější způsoby vytápění tepelných systémů s nízkým teplotním spádem.


Tepelná čerpadla GAS KOMPLET, ceny od 93.500,- Kč bez DPH

Obliba tepelných čerpadel rok od roku roste. Důvodem je zejména narůstající počet staveb s vytápěním s nízkým tepelným spádem, vyšší erudovanost zákazníků, ale také klesající cena zařízení stlačovaná poptávkou. Podíváme-li se na údaje o prodejích tepelných čerpadel na českém trhu, jak je zaznamenává ve svých šetřeních Ministerstvo průmyslu a obchodu, zjistíme, že v posledních čtyřech letech vzrostl prodej tepelných čerpadel takřka o 40 %.

Odhadovaný objem instalovaných zařízení v roce 2011 činí zhruba 8000 kusů zařízení. Tepelná čerpadla se tak u nových staveb a zrekonstruovaných domech dostávají v oblibě na druhé místo za vytápění plynem. Plynové vytápění s objemem instalovaných kotlů kolem 38 000 pomyslnému žebříčku kraluje a pravděpodobně také dlouho kralovat bude. V případě novostaveb mu však již pomalu zvoní hrana.

 

Ekonomie provozu tepelného čerpadla

Hned v úvodu jsme zmiňovali tři hlavní výhody tepelného čerpadla – a to ekonomii jeho provozu, ekologičnost a komfort. Pojďme se na tyto argumenty podívat podrobněji.

V první řadě je připomenout jednu zásadní věc, se kterou je třeba mít na zřeteli při uvažování nad volbou tepelného čerpadla pro vytápění objektu. Jedná se o výpočet efektivity čerpadla (výkonnostní parametr COP – Coefficient Of Performance), který zásadně ovlivní ekonomickou výhodnost tepelného čerpadla.

Bez ohledu na typ čerpadla je totiž vždy zcela zásadní vazba na topný systém. Tepelné čerpadlo je z podstaty vhodné pouze pro topné systémy, které pracují i v největších mrazech s nízkou teplotou topné vody. Jakmile je k vytápění objektu užitý nízkoteplotní topný systém, pak se tepelné čerpadlo vyplatí vždy, nehledě na velikost objektu anebo jeho tepelnou ztrátu.

Zmiňovaný parametr COP je pak poměrem energie, kterou čerpadlo vyrobí oproti 1kW dodané energie (tzn. COP 3,5 = 3,5 kW na 1 kW dodaný). Vzhledem k tomu, že výkon čerpadla je ovlivňován teplotou venkovního vzduchu, udává se COP většinou v ročním průměru.

Pokud zjistíme, že pro námi řešený objekt by COP nepřesáhl hodnotu 1,5 (což je právě případ vysokoteplotních topných systémů), bylo by moudřejší zvolit jiný typ vytápění (například elektrický kotel nebo kotel na plyn či tuhá paliva), který bude mít mnohem nižší pořizovací náklady.

 

Tepelné čerpadlo s ekvitermní regulací a invertním řízením – komfort po všech stránkách

Další velkou výhodou tepelných čerpadel je komfort obsluhy. Ten je dostatečně vysoký sám o sobě, výrazněji ještě narůstá u přístrojů s ekvitermní regulací a invertním řízením. Ekvitermní regulace upravuje v závislosti na venkovní teplotě teplotu topné vody vstupující do topného systému. V praxi to znamená, že když je venku −15 °C, regulace pouští do domu vodu o teplotě například 45 °C, když je tepleji −10 °C, regulace pouští do domu vodu o teplotě jen 30 °C. Výhoda je jasná – dům není přetápěn a dochází k výrazné úspoře. Invertní řízení zase umožňuje přímo regulovat topný výkon tepelného čerpadla podle aktuální potřeby. Toho lze využívat v obdobích s velkým počtem teplých dní, tedy zejména na jaře a na podzim a pochopitelně v létě, kdy hrozí velký přebytek výkonu. Inverter oproti on/off systémům, které čerpadlo v případě dosažení cílové teploty vypínají, umožňuje měnit plynule výkon zařízení. Tato technologie snižuje spotřebu energie a zvyšuje spolehlivost a životnost čerpadla. Zjednodušuje instalaci a výrazně snižuje celkové náklady na investici. Tepelné čerpadlo je schopno pružně reagovat na změny počasí i momentální požadavky spotřeby. Další výhodou je, že nepotřebuje akumulační nádobu - jeho připojení je tak nejen skladnější, ale také úspornější.

Jaký typ čerpadla zvolit?

Otázka, na kterou není jednoduché odpovědět bez pokročilé znalosti vytápěného objektu a okolních podmínek. Tepelné čerpadlo jako takové využívá energii, která zůstává ze slunečního záření ve vzduchu, zemi a vodě. Jednotlivé systémy se liší pouze tím, odkud energii berou a jak ji dále uchovávají.

U tepelného čerpadla vzduch/voda prochází vzduch tepelným čerpadlem a přímo ohřívá chladivo ve výměníku (výparníku).

Tepelné čerpadlo země/voda používá k přenosu tepla ze země do tepelného čerpadla biologicky rozložitelnou nemrznoucí kapalinu. Ta obíhá mezi zemním kolektorem a tepelným čerpadlem. Energie se z kapaliny předává chladivu, které cirkuluje v uzavřeném okruhu uvnitř tepelného čerpadla. Teplo z okruhu zemního kolektoru způsobí vypařování chladiva, které má nízký bod varu. Páry chladiva jsou stlačeny kompresorem a tím se jejich teplota zvýší. Prochází výměníkem (kondenzátorem), kde kondenzují a předávají teplo topné vodě. Pak se prudce ochladí průchodem expanzním ventilem a celý cyklus se opakuje.

Vzduchová tepelná čerpadla fungují stejně, jen chladivo ve výparníku ohřívá namísto kapaliny přímo procházející vzduch.

Přestože nelze paušalizovat, za nejoblíbenější jsou považována tepelná čerpadla se systémem vzduch – voda, a to díky poměru vstupní investice a výkonu dosahovaného v našich podmínkách. Právě tato čerpadla od českého výrobce nabízí společnost GAS KOMPLET.

Portfolio tepelných čerpadel společnosti GAS KOMPLET

ČerpadloVýkon*
[kW]
COP
A7/W35
COP
A-15/W35
Cena bez DPH
[Kč]
HD800Si63,751,5093 500
HD1000Si83,91,5799 900
HD1100Si103,71,60114 500
HD1300Si143,731,59129 900
HD1400Si173,751,72139 900
HD1500Si203,821,53149 900
HD1600Si254,072,22236 000
HD1800Si304,012,36265 000
HD2000Si354,022,34299 000
HD2100Si404,052,40324 000
HD2200Si454,042,38366 000
* Nominální výkon A7/W35

Všechny modely nabízí invertní řízení a jsou vyráběny v různých výkonnostních kategoriích pro použití v rozličných objektech. Na všechny komponenty čerpadla je poskytována záruka 7 let a veškerá potřebná výbava je v ceně. Za příplatek je pak možné zařídit ovládání čerpadla online přes PC modul.

Všechna zde představená tepelná čerpadla a další důležité informace naleznete na webu www.mojecerpadlo.cz.

 

Neplatíme za teplo příliš? Zeptejte se chytré kalkulačky!

Je vámi zvolený systém vytápění opravdu nejvhodnější vzhledem k tepelné ztrátě vašeho objektu? Není nic jednoduššího, než si to ověřit!

Představu, kolik utratí domácnost za vytápění a další provozní náklady, nabízí aplikace MojeKalkulačka.com (www.mojekalkulacka.com).

Umožňuje porovnávat náklady na vytápění pomocí různých paliv v závislosti na tepelné ztrátě objektu, včetně dalších provozních nákladů na domácnost (ohřev TUV, vaření, praní nebo svícení). Každý majitel nemovitosti si tak snadno udělá představu o ekonomické výhodnosti jednotlivých druhů vytápění a může zvolit tu nejlepší variantu.

 
 
Reklama