Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Topení pohledem ekonoma – topíme tepelným čerpadlem (IV. díl)

Jaké jsou náklady na topení tepelným čerpadlem, kolik vás bude stát instalace tepelného čerpadla? Vytopí tepelná čerpadla váš dům? Jaké další výhody získáte investicí do tepelného čerpadla?

www.MujKotel

S tepelným čerpadlem levně a pohodlně?

Smyslem tohoto článku není popis všech technologií tepelných čerpadel, byla vybrána jen jedna varianta, tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertním řízením výkonu. Proč padl výběr právě na vzduch/voda? Jako vždy jde o peníze, a tepelné čerpadlo vzduch/voda má nejlepší poměr výše investice kontra náklady na vytápění.

Nejdříve ještě musím vysvětlit jeden mýtus, že tepelné čerpadlo vzduch/voda topí jen do −10 °C. Samozřejmě to není pravda, tepelné čerpadlo topí i při −20°C, je jen otázka, s jakou účinností. Rovněž mýtus, že tepelné čerpadlo neumí vyrobit vyšší teplotu topné vody, je nepravdivý. Ale opět narážíme na účinnost, čím vyšší teplota, tím nižší účinnost.

Jak to tedy je s náklady na vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem? Je to neuvěřitelné, ale náklady jsou zcela srovnatelné s náklady na vytápění hnědým uhlím. Zejména pokud se započtou náklady na veškeré energie v domácnosti, tedy i elektřina na provoz domácnosti (pracní, svícení …). Přispívá k tomu nízká sazba elektrické energie po dobu 22 hodin denně.

Jako vždy je tady jisté ALE

Aby platilo výše uvedené, je nutné splnit pár podmínek.

 1. Nízkoteplotní topný systém – do radiátorů nebo podlahového vytápění by neměla jít vyšší teplota topné vody než 45 °C při venkovní teplotě −15°C (ideálně 30 °C). Obvykle se topný systém pro tepelné čerpadlo navrhuje s tepelným spádem 35/30 °C, takže ani při největších mrazech nejde do topného systému více než 35°C.
 2. Ohřev TUV se realizuje také tepelným čerpadlem, ale bojler musí mít většího topného hada cca 2 m2. Další zásada pro ohřev TUV je nižší teplota, takže se TUV hřeje na maximálně 45 °C, což je dostatečná teplota i pro napuštění vany.
 3. Výše investice se musí pohybovat okolo 150 000 Kč bez DPH, včetně veškerého materiálu, uvedení do provozu, bojleru, ekvitermní regulace, elektroinstalace, bivalentního zdroje…. Pokud investice bude přes 200 tisíc a výše, pak sice budete mít nízké roční náklady na vytápění, ale všechny úspory vám „sežere“ vysoká investice.

Když to shrnu, tak se tepelné čerpadlo vzduch/voda vyplatí v každém novém rodinném domu, nebo v každém dobře zrekonstruovaném (zatepleném) domu.

Pokud nedodržíte výše uvedené zásady, pak sice tepelné čerpadlo váš dům vytopí, ale z ekonomického pohledu to fungovat nebude!

Co získáte instalací tepelného čerpadla vzduch/voda

Úspora nákladů na běžnou elektrickou energii pro provoz vašeho domu (svícení, vaření, …), získáváte výhodu sazby pro tepelné čerpadlo, takže 22 hodin denně budete mít nízkou sazbu za elektřinu pro celý dům.

Úspora nákladů na vytápění, kdy ve srovnání s ostatními pohodlnými způsoby vytápění (zemní plyn, pelety, eletkrokotel, elektrorošty, propan-butan, topný olej), je jednoznačně nejlevnější tepelné čerpadlo.

Komfortní provoz, který vám umožní ponechat topení zcela bez vašeho dozoru nebo nějaké vaší činnosti. Jen si nastavíte teploty pro topení a ohřev TUV a čerpadlo se o vše samo postará. Prostě zmáčknete knoflík a hotovo.

V neposlední řadě ekologický provoz a čistou oblohu nad vaším domem, tedy ekologický provoz minimálně v místě instalace, o výrobě elektrické energie a její ekologičnosti si nedělám velké iluze.

Důvody pro instalaci tepelného čerpadla vzduch/voda

 • Novostavba nebo dobrá rekonstrukce vašeho domu
 • Požadavek na spolehlivé a ekonomicky přijatelné topení
 • Požadavek na absolutní komfort obsluhy
 • Požadavek na úsporu, přechod z drahého paliva (zemní plyn, elektřina, propan-butan, topný olej)
 • Požadavek na plnou regulaci vytápění

Elektřina, její dostupnost a cena

Dostupnost elektrické energie v naší republice je více než dobrá, navíc nejsme při její výrobě tak závislí na okolí. Například dodávky zemního plynu, jak se již ukázalo, jsou trošku rizikovější, přece jen závislost na ruském medvědovi se již několikrát nevyplatila.

Na druhou stranu elektrická energie vždy byla, a asi i bude, jedna z nejdražších. Podmínkou pro ekonomicky udržitelný provoz vytápění tepelným čerpadlem je zvláštní sazba pro tento druh topení, těžko říci jaký bude vývoj v letech dalších. Navíc podpora větrníků, solárních elektráren, malých vodních elektráren a výroby elektřiny z biomasy, nám elektřinu v následujících letech drobet prodraží. Takže dnes není nikdo schopen říci jaké to bude za 10 let. Ale obecně se dá říci, že si energie mezi sebou udržují stále určité rozestupy – čili například uhlí bude vždy levnější než topný olej nebo zemní plyn. Takže s trochou optimismu lze předvídat, že pokud budete používat elektrickou energii ve vysoce účinném zdroji energie (což tepelné čerpadlo je), pak by k nějakým dramatickým zvratům vašich nákladů na vytápění nemělo dojít.

Tepelná čerpadla a COP

Když hovořím o tepelném čerpadle musím vysvětlit výraz COP. Ten vyjadřuje účinnost tepelného čerpadla, takže pokud někde uvidíte COP 3, pak to znamená, že z 1 kWh el. energie vyrobíte 3 kWh energie tepelné, jinými slovy zaplatíte 1 kWh ale vyrobíte 3 kWh. Z tohoto pohledu je určitě lepší tepelné čerpadlo, které má uvedeno COP 4,5 než tepelné čerpadlo s COP 4. To je sice pravda, ale vždy se musíte zeptat, kolik takové tepelné čerpadlo stojí! Protože investice do dražšího čerpadla se vám ne vždy vyplatí.

Pozor, COP se uvádí za určitých podmínek obvykle A7/W35, což znamená, že při venkovní teplotě 7 °C a topné vodě 35 °C je např. COP 4.

Uvedeme si příklad:

Čerpadlo s COP 4,5 A7/W35 (průměrný roční COP 3), ztráta domu 8 kW, spotřeba energie 3 960 kWh/rok × 2,60 Kč = 10 296,– Kč

Čerpadlo s COP 4 A7/W35 (průměrný roční COP2,5), ztráta domu 8 kW, spotřeba energie 4 752 kWh/rok × 2,60 Kč = 12 355,– Kč

Finanční rozdíl v ročních nákladech na topení je 2 060 Kč/rok. Pokud by tedy tzv. lepší tepelné čerpadlo stálo o 50 000 Kč více, pak návratnost do této investice je neuvěřitelných 24 let! Daleko důležitější než honba za vysokým COP je správné navržení topného systému. Zejména u podlahového vytápění se dělají největší chyby, kdy výběrem podlahové krytiny srazíme prostup tepla o 50 % dolů (týká se plovoucích podlah, parket …). Podrobnější informace ve vazbě výkonu podlahového topení na výběru podlahové krytiny naleznete v našem rádci na webu.

Jaké tepelné čerpadlo vybrat a na co si dát pozor

Tepelná čerpadla na našem trhu jsou ve velmi širokém sortimentu. Jsou zde čerpadla nadnárodních hráčů i menších firem. Pokud tepelné čerpadlo vzduch/voda, pak určitě s INVERTER s modulací výkonu, kdy tepelné čerpadlo je schopno snížit svůj výkon na 30 %. Pak není nutná tzv. taktovací nádoba (chybně nazývána jako akumulační nádoba). Což snižuje výši investice a hlavně není požadavek na místo v technické místnosti. Navíc to odstraňuje problémy s provozem tepelného čerpadla v letním období na ohřev TUV.

Určitě si dejte pozor na to, jaké vybavení tepelného čerpadla je ve standardní ceně, a co vše si ještě budete muset doplatit. Mnohdy se jedná o celkem vysoké částky (bivalentní zdroj, ekvitermní regulace apod.). Rovněž je důležité provedení tepelného čerpadla, zda se jedná o SPLIT, kdy se čerpadlo skládá z venkovní jednotky a vnitřní jednotky – nebo MONOBLOCK, kdy je vše integrováno v jedné „venkovní krabici“. Obě řešení mají své výhody i nevýhody, proto se důkladně ptejte svých dodavatelů, co je právě pro vás vhodné a proč.

Co by mělo mít dobré tepelné čerpadlo vzduch/voda INVERTER:

 • regulaci s ekvitermním řízením s jednoduchým ovládáním, možnost napojení na pokojový termostat
 • invertní řízení výkonu tepelného čerpadla (obvykle v rozsahu 30 % až 100 %)
 • vestavěný bivalentní zdroj (elektrokotel)
 • prodlouženou záruku na celé tepelné čerpadlo (nejen na kompresor)
 • dobrou servisní síť (poznáte podle výčtu servisních techniků na webu dodavatele kotle)
 • dobré reference na webových diskuzích
 • a vše výše uvedené za rozumnou cenu (obvykle okolo 100 tis. Kč bez DPH)
Tabulka: Vytápění tepelným čerpadlem, ceny 03/2013 v Kč (energetické náklady na celý dům)
INVESTIČNÍ NÁKLADYPROVOZNÍ NÁKLADY
Tepelné čerpadlo TnG-air 10 kW 114 500Náklady na UV (3 960 kWh)10 328
Topenářské práce (materiál, práce, uvedení do provozu)24 000Náklady na TUV (913 kWh)2 380
Chladírenské práce a materiál, včetně uvedení do provozu
(do 3 metrů)
7 100Spotřeba el. domácnosti (2 720 kWh/rok)7 072
Bojler Dražice OKC 20013 458Paušál elektřina (3×25A)4 320
Roční revize čerpadla2 500
CELKEM bez DPH159 058
CELKEM s DPH 15 %182 917CELKEM s DPH26 600
tepelná ztráta objektu 8 kW, tepelný spád 35/30 °C, 3 osoby na teplou vodu

Záměrně jsou v tabulce uvedeny provozní náklady na energie pro celý dům včetně potřebných paušálů. Výpočet celkových nákladů si můžete spočítat sami dle svých potřeb na www.MojeKalkulacka.com.

Věděli jste, že pomocí invertního tepelného čerpadla vzduch/voda:

 • lze vyrábět teplou užitkovou vodu i v létě
 • lze vytápět podlahové vytápění i radiátory
 • lze vytápět objekt i při −20 °C venkovní teploty
 • nemusíte mít taktovací nádobu (akumulační nádobu)

− Nevýhody topení tepelným čerpadlem

 • vyšší investice
 • venkovní jednotka nelze umístit všude (hlučnost)

+ Výhody topení tepelným čerpadlem

 • absolutní komfort a bezobslužnost
 • nízká sazba elektřiny i pro spotřebu domácnosti
 • nízké náklady na vytápění a ohřev TUV
 • ekologické topení
 

Společnost HKS Lazar vyrábí automatické kotle, krbové vložky a krbová kamna. Hlavní sortiment tvoří automatické kotle na tuhá paliva. V posledních letech se sortiment rozšířil o kotle na pelety a kotle na dřevo. Drtivou většinu sortimentu tvoří kotle s automatickým podáváním paliva.

Navíc naše společnost dodává i tepelná čerpadla vzduch/voda INVERT od českého výrobce TnG-air. Tepená čerpadla mají velmi dobrý poměr cena/výkon a dodávají se v široké výkonové řadě od 6 do 45 kW. Standardně jsou dodávána s elektro kotlem, ekvitermní regulací a režimem multi-unit. Samozřejmostí je české textové menu.

 
 
Reklama