Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Tepelná čerpadla Vitocal: vytápění a chlazení pomocí solární energie

S fotovoltaickým zařízením na střeše se z každého majitele domu stává výrobce elektřiny. Ve spojení s účinným tepelným čerpadlem je mimořádně efektivní, když majitel využívá elektřinu, kterou si sám vyrobil, ve vlastním domě. Tepelné čerpadlo totiž zvyšuje energetický výnos tím, že z jednoho kilowattu solární energie a tepla ze vzduchu nebo ze země vyrobí až pětinásobné množství tepla k vytápění. To snižuje množství odebrané elektřiny od dodavatele energie, a tím šetří majiteli domu náklady. Kromě toho mohou tepelná čerpadla s funkcí chlazení vhodně využívat solární energii i v létě, a to k chlazení budov.

Využití vlastní elektřiny pomocí tepelného čerpadla Viessmann

S tepelnými čerpadly vzduch/voda ve splitovém provedení Vitocal 200-S, 222-S a 242-S i kompaktními tepelnými čerpadly země/voda Vitocal 222-G, 242-G, 333-G a 343-G se dá maximalizovat podíl solární energie pro vlastní potřebu na celkové spotřebě energie v domě. Fotovoltaická zařízení a zařízení s tepelnými čerpadly pracují velmi hospodárně.

Regulace tepelného čerpadla Vitotronic vypočítá automaticky z údajů předchozích dnů předběžnou výkonovou křivku fotovoltaického zařízení i očekávanou potřebu energie v domě. Obojí se zohledňuje při provozu tepelného čerpadla. Je možné zadat dobu zapnutí regulace Vitotronic na základě prognózy potřeby, takže se díky tepelnému čerpadlu zhodnotí nejvyšší míra solární energie. Pokud v domě zrovna není potřeba teplo, lze ho uložit v akumulačním zásobníku topné vody nebo v zásobníkovém ohřívači vody, a využít později.

Chlazení pomocí solární energie

V letních dnech produkují fotovoltaická zařízení díky intenzivnímu slunečnímu záření velké množství energie. Pomocí tepelných čerpadel Vitocal, která lze provozovat i reverzibilně, lze solární energii hospodárně využít k chlazení budov.

Kromě vlastního využítí má majitel domu možnost napájet přebytečnou energie do veřejné sítě, samozřejmě za příslušnou úhradu.

Snadná realizace

Solární energii lze velmi jednoduše využívat pomocí tepelných čerpadel Viessmann. Aby se dala elektřina vyrobená fotovoltaickým zařízením využít pro provoz tepelného čerpadla a dalších komponentů topného zařízení (např. primární a sekundární čerpadla), je nutné pouze připojit měřič energie (příslušenství) přes datové vedení k regulaci tepelného čerpadla.

K optimálnímu využití elektřiny vyrobené vlastním fotovoltaickým zařízením lze na regulaci Vitotronic nastavit tyto komponenty a funkce:

  • Vytápění zásobníkového ohřívače vody na požadovanou teplotu vody.
  • Vytápění akumulačního zásobníku topné vody.
  • Vytápění místnosti.
  • Chlazení místnosti.
S tepelným čerpadlem Vitocal lze maximálně využít vyrobenou solární energii ve vlastním domě, na obrázku je Vitocal 222-S.
S tepelným čerpadlem Vitocal lze maximálně využít vyrobenou solární energii ve vlastním domě, na obrázku je Vitocal 222-S.
Zobrazení solárního výnosu a podílu elektrické energie využité pro vlastní potřebu.
Zobrazení solárního výnosu a podílu elektrické energie využité pro vlastní potřebu.


VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.

Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.