Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vitocrossal 200 typ CM2 – plynový kondenzační kotel s novými výkonovými stupni

Vitocrossal 200 CM2 je po léta osvědčený cenově atraktivní kondenzační kotel s topnou plochou Inox-Crossal z ušlechtilé oceli a modulovaným sálavým hořákem MatriX. Výkonové spektrum kotle bylo nyní rozšířeno. Dosud se kotel dodával s výkony od 87 do 311 kW, nyní je k dostání i s 400, 500 a 620 kW.

Vitocrossal 200 CM2 je tak jediným kondenzačním kotlem z ušlechtilé oceli v tomto cenovém/výkonovém segmentu. Je vhodný i pro větší komerční objekty, dílny, výrobní haly a správní budovy.

Trvale vysoká efektivita

Kombinace topné plochy Inox-Crossal z nerezové ušlechtilé oceli a válcového sálavého hořáku MatriX s rozsahem modulace 1:5 zajišťuje maximální využití kondenzačního účinku a mimořádně nízké emise CO2. Vitocrossal 200 typ CM2 tak dosahuje vysokého normovaného stupně využití až 97 % (Hs) / 108 % (Hi). Zároveň má válcový hořák MatriX jako sálavý hořák ve všech velikostech výkonů do 620 kW díky sálavému spalování s nízkým plamenem mimořádně tichý provoz.

Místa změny směru proudění spalin a změny průřezů v topné ploše Inox-Crossal zajišťují intenzivní kontakt se spalinami a tím maximální přenos tepla do kotlové vody. Hladký povrch z ušlechtilé oceli zároveň umožňuje, že vznikající kondenzační voda jednoduše stéká dolů stejným směrem jako proud spalin. To způsobuje neustálý samočisticí efekt, což zajišťuje trvale vysoké využití kondenzačního účinku a snižuje náklady na údržbu. Na rozdíl od běžných konstrukcí topných ploch – zejména z hliníku – nedochází u topné plochy Inox-Crossal ani k nakoncentrování kondenzátu ani k usazování nečistot na straně spalin. Přenos tepla proto zůstává u kotle Vitocrossal 200 CM2 trvale účinný.

Plynový kondenzační kotel Vitocrossal 200 typ CM2
Výkonové spektrum rozšířeno: Plynový kondenzační kotel Vitocrossal 200 typ CM2 se nyní dodává s výkonem do 620 kW a je tedy vhodný i k použití ve větších komerčních objektech.

Není potřeba čerpadla kotlového okruhu

Na rozdíl od srovnatelných kondenzačních kotlů na trhu má Vitocrossal 200 CM2 až sedmkrát větší objem vody. Z toho plyne řada výhod:

  • Jeho hydraulické zapojení je jednoduché a levné.
  • Není potřeba nucený oběh ani čerpadlo kotlového okruhu.
  • Neexistují žádná omezení v případě vysokých rozdílů výstupní a vstupní teploty.
  • Provozní vlastnosti kondenzačního kotle odolávají kolísavým vlivům z topné sítě.
  • Velký objem vody navíc způsobuje výrazně menší počet spuštění hořáku, což snižuje opotřebení a spotřebu paliva.
  • Kromě toho má kotel nižší citlivost vůči usazeninám vápníku i v případě mezních kvalit plnicí vody.
 

Regulace Vitotronic

Volitelně lze Vitocrossal 200 CM2 provozovat s konstantní nebo ekvitermně řízenou teplotou kotlové vody. Kaskády s až čtyřmi kotli i zařízení se dvěma směšovanými topnými okruhy se dají řídit přes regulaci Vitotronic. Další topné okruhy se dají řídit přes komunikace BUS a další regulace topných okruhů.

Viessmann má v nabídce systémy dálkové kontroly přes internet Vitocom/Vitodata. Vitocrossal 200 CM2 tak lze kdykoliv kontrolovat i zdálky a v případě potřeby parametrizovat.

Plynové a olejové kondenzační systémy

Viessmann poskytuje vysoce efektivní plynové a olejové kondenzační kotle pro všechna použití. K tomu patří nástěnné plynové a kompaktní kotle do 105 kW (kaskády do 420 kW), stacionární olejové kondenzační kotle od 12,9 do 545 kW a další plynové kondenzační kotle do 1400 kW. Pro využití kondenzačního účinku až do výkonu 6000  kW lze k průmyslovým kotlům Vitomax připojit výměníky tepla spaliny/voda. Všechny plynové a olejové kondenzační kotle do výkonu 2000 kW mají inovační regulaci Vitotronic s velmi komfortní obslužnou plochu. Na velkém osvětleném displeji jsou uvedeny potřebné parametry, které jsou snadno čitelné. Provozní doby a topné křivky jsou znázorněny v přehledných grafech.

VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.

Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.