Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zařízení na spalování dřeva od firmy Viessmann: trvale udržitelná výroba tepla pomocí moderních kotlů na pevná paliva

Dřevo je domácí energetický nosič, který je k dispozici po celý rok a má CO2 neutrální spalování. Výroba tepla pomocí dřeva významně přispívá k ochraně ovzduší a zbavuje nás závislosti na fosilních palivech. Palivo se dá pomocí moderních kotlů na spalování dřeva pohodlně, efektivně a ekologicky přeměnit na teplo.

Moderní kotle na pevná paliva pro všechna použití od 4 do 13 000 kW

Ať už se jedná o rodinné nebo bytové domy, obchodní a průmyslové objekty nebo použití v sítích centrálního vytápění – jako kompletní dodavatel má firma Viessmann v programu topná zařízení pro každé použití, pro všechny energetické nosiče a s výkony od 1,5 až do 116 000 kW. Mezi nimi i systémy zařízení specializované firmy Mawera, která patří ke skupině Viessmann. Mawera navrhuje a vyrábí kompletní zařízení do 13 000 kW na výrobu tepla a elektrické energie z dřevěných paliv všeho druhu.

Kompletní nabídka Viessmann navíc zahrnuje celou systémovou techniku. Od moderní regulační techniky, systémů pro dálkové ovládání a dálkovou kontrolu přes zařízení na skladování a přepravu paliva až po oběhová čerpadla a topná tělesa – Viessmann dodává vše z jedné ruky a přesně vzájemně sladěné.

Kotle Pyroflex s topeništěm s plochým posuvným roštem jsou kotlová zařízení pro výkony do 13 000 kW navržená individuálně podle požadavků dle konkrétního použití.
Kotle Pyroflex s topeništěm s plochým posuvným roštem jsou kotlová zařízení pro výkony do 13 000 kW navržená individuálně podle požadavků dle konkrétního použití.

Kotle Pyrovent s topeništěm s přímým vháněním směsi paliva a vzduchu Mawera (850 až 13 000 kW) se používají ke spalování prachového suchého paliva z průmyslového zpracování dřeva.
Kotle Pyrovent s topeništěm s přímým vháněním směsi paliva a vzduchu Mawera (850 až 13 000 kW) se používají ke spalování prachového suchého paliva z průmyslového zpracování dřeva.

Pyroflex: zařízení s plochým posuvným roštem pro velké výkony do 13 MW

Zařízení s plochým posuvným roštem Pyroflex od firmy Mawera jsou kotlová zařízení pro velké výkony od 110 kW do 13 MW navržená individuálně podle požadavků příslušného použití. Zařízení s plochým posuvným roštem umožňuje u kotlů Pyroflex výrobu tepla ze suchého až velmi vlhkého (čerstvě nařezaného) paliva, které se nemusí předem vysoušet. Tento topný systém přitom zajišťuje vyhoření bez vzniku strusek.

Zařízení pro plně automatický provoz

Pro výrobu tepla pomocí kotle Pyroflex se dodávají kompletní řešení, která umožňují plně automatický a ekologický provoz zařízení: vynašeče paliva ze sila a vynašeč paliva z bunkru se šnekovými nebo hydraulickými dopravníky pro plnění, systémy k automatickému odpopelnění, odtahové systémy a ventilátory, cyklonové a multicyklonové odlučovače, elektrické filtry k čištění spalin a komíny. Rovněž lze dodat systémy pro dálkovou kontrolu a údržbu.

Pyrovent: zařízení s přímým vháněním směsi paliva a vzduchu do 13 MW pro prachová paliva

Pro spalování velmi prachového suchého paliva z průmyslového zpracování dřeva je k dispozici zařízení s přímým vháněním směsi paliva a vzduchu od firmy Mawera. S výkony od 850 kW do 13 MW jsou kotle Pyrovent velmi vhodné pro použití v průmyslu a v sítích centrálního vytápění. Jako všechna zařízení od firmy Mawera se tak topeniště s přímým vháněním směsi paliva a vzduchu individuálně plánují a realizují podle konkrétních požadavků zákazníků.

Vysoceteplotní spalování v letu pro nízké emise

Zařízení s přímým vháněním směsi paliva a vzduchu představuje vysoceteplotní spalování v letu. Palivo je vždy podle provedení vedeno proudem vzduchu přes jedno nebo několik vedení do spalovací komory. Uspořádání trysek spolu se speciálně sladěnou geometrií spalovací komory zajišťuje turbulence a poměry proudění, které jsou potřebné pro optimální vyhoření paliva. Akumulace tepla v šamotové hmotě zajišťuje adekvátně vysoké teploty spalovací komory, které garantují velmi nízké emisní hodnoty. Ke snížení emisí oxidu dusíku lze dodat i variantu Low NOx.

Plně automatický provoz se sladěnými komponenty

Pro plně automatický spolehlivý a bezúdržbový provoz kotlů Pyrovent jsou k dispozici sladěné komponenty: hydraulické a pneumatické dopravníkové systémy, mísicí a dávkovací nádoby, pneumatické čištění topných ploch, zařízení k samostatnému odpopelňování i prachové a multicyklonové odlučovače a elektrostatické filtry. Moderní řídicí a nadřízené systémy umožňují vždy úplnou kontrolu přes všechny důležité procesy, na přání i z dálky přes web.

VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.

Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.