Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tepelná čerpadla od firmy Viessmann: Efektivní systémy k využití tepla ze země, vody a vzduchu

Tepelná čerpadla dokáží s malým množstvím elektrické energie vyprodukovat mnoho tepla z okolního prostředí k vytápění nebo chlazení – efektivní tepelná čerpadla vyrobí na kilowatthodinu elektrické energie až šest kilowatthodin tepla na vytápění, záleží vždy na zdroji tepla. Významně tak přispívají k ochraně ovzduší a zdrojů. Využitím ekologické elektrické energie z regenerativních zdrojů se zásobování teplem stává dokonce zcela CO2 neutrální a trvale udržitelné.

Tepelná čerpadla od 1,5 do 2 000 kW

Viessmann nabízí nejširší spektrum nabídky na trhu a poskytuje efektivní tepelná čerpadla od výkonu 1,5 kW, a to pro rodinné a bytové domy, pro obchod a průmysl i pro použití v sítích centrálního vytápění. Mezi ně patří zařízení na ohřev pitné vody, kompaktní zařízení s integrovaným zásobníkovým ohřívačem vody a solární funkcí i modulový systém tepelného čerpadla, který lze používat velmi flexibilně.

Firma KWT specializující se na výrobu tepelných čerpadel, která patří ke skupině Viessmann, poskytuje standardizovaná zařízení Vitocal 300-G Pro Serie do 290 kW, která lze použít v kaskádě jen s regulací Vitotronic do výkonu 1,45 MW. K jejímu portfoliu kromě toho patří individuálně projektovaná zařízení tepelných čerpadel od 15 kW do 2 MW.

Velká tepelná čerpadla KWT: zařízení vyrobená na míru do 2 000 kW

Velká tepelná čerpadla KWT se plánují a staví individuálně podle požadavků a výkonů stanovených zákazníkem. Vždy podle situace tak vzniká zařízení s tepelným čerpadlem k využití tepla ze země, ze spodní, mořské nebo říční vody, z odpadního tepla nebo venkovního vzduchu vhodné pro každé použití. Výkonové spektrum sahá až do 2 000 kW a dá se v případě potřeby rozšířit, například zapojením několika tepelných čerpadel do kaskády.

Pro velké výkony zařízení a velmi vysoká výkonová čísla se v tepelných čerpadlech používají především kompaktní šroubové kompresory s elektrickým pohonem. V případě potřeby se vybavují účinnou modulací výkonu, nejnovějšími řadami kompresorů nebo vícestupňovými chladicími okruhy. Pro vysoké výstupní teploty až 80 °C se používají polohermetické pístové kompresory.

Výměníky tepla z ušlechtilé oceli pro tepelná čerpadla voda/voda

Tepelná čerpadla KWT využívající jako zdroj spodní nebo povrchovou vodu jsou vybavena velmi kvalitními trubkovými výměníky tepla z ušlechtilé oceli. Lehké usazeniny se odstraňující jednoduše proplachem a agresivní chemické kapaliny nemohou korozivzdorné ušlechtilé oceli uškodit.

Tepelná čerpadla vzduch/voda k vytápění a chlazení

Tepelná čerpadla vzduch/voda od firmy KWT jsou založena na děleném řešení, které se skládá ze suchého chladiče a tepelného čerpadla země/voda. Tepelná čerpadla jsou vhodná k vytápění a chlazení. V obou případech zajišťují nejvyšší efektivitu ventilátory na stejnosměrný proud s řízením otáček.

Efektivní ohřev pitné vody

Často se vyskytuje požadavek na pitnou vodu s teplotou nad 60 °C. Tepelná čerpadla KWT mohou tento požadavek optimálně splnit díky vícestupňovým provedením nebo rozdělením topného plynu. Použití speciálních bezpečnostních výměníků tepla garantuje dodržení požadavků na pitnou vodu v příslušné zemi použití.

Vitocal 300-G Pro a 300-W Pro: standardizovaná tepelná čerpadla pro výkony do 1,45 MW

Nová tepelná čerpadla Vitocal 300-G Pro a 300-W Pro jsou sériová tepelná čerpadla pro velké výkony. S nimi lze rychle plánovat a realizovat i velká zařízení například v bytových domech a obchodních provozech.

Nová tepelná čerpadla Vitocal 300-G Pro jsou k dispozici jako tepelná čerpadla země/voda s výkony od 93 do 240 kW. V provedení jako tepelné čerpadlo Vitocal 300-W voda/voda mají výkony 122 až 290 kW. Výkonů do 1 450 kW se dosahuje zapojením až pěti zařízení do kaskády. Maximální výstupní teplota činí 60 °C.

Vysoká efektivita díky inovační technice

Chladicí okruh pracuje díky neustálé kontrole, přesnému řízení RCD systému (Refrigerant Cycle Diagnostic) a elektronickému expanznímu ventilu v každém provozním stavu tepelného čerpadla vždy s nejvyšší účinností. Spolu s osvědčeným kompresorem Scroll proto Vitocal 300-G Pro dosahuje vysokého COP až 4,7 při B0/W35 °C a Vitocal 300-W Pro až 5,9 při W10/W35 °C (oba údaje podle ČSN EN 14511).

Nízký provozní hluk

Třídimenzionální potlačení vibrací a hlukově izolovaný kryt jsou u tepelného čerpadla Vitocal 300-G/300-W Pro důvodem nízkého provozního hluku. Akustický výkon těchto zařízení s hodnotami mezi 61 a 65 dB(A) pro tepelná čerpadla je tak v této výkonové třídě mimořádně nízký.

Jednoduchá montáž a rychlé uvedení do provozu

Elektrické vybavení je již integrováno do krytu tepelného čerpadla. Stykače zabudované ze závodu pro jiskrově bezpečná primární a sekundární čerpadla i elektrická pojistka kompresorů snižují náklady na instalaci a umožňují rychlé zapojení elektriky.

Foto: Velká tepelná čerpadla KWT
Velká tepelná čerpadla KWT jsou vhodná zejména pro použití v obytných objektech, hotelech a průmyslových provozech, jsou dostupná pro všechny běžné zdroje tepla s výkony do 2 MW.
Foto: Vitocal 300-G/-W Pro
Nový Vitocal 300-G/-W Pro od firmy Viessmann je sériové tepelné čerpadla s výkony do 290 kW, s možností zapojení do kaskády pro výkon až 1,45 MW.


VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.

Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.