Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Efektivní průmyslové kotle pro hospodárnou výrobu horké vody a páry

Zemní plyn a olej budou i v následujících desetiletích zdroji energie, bez nichž se lidstvo neobejde. O to důležitější je co nejúspornější zacházení s omezenými zásobami fosilních paliv. To platí zcela mimořádně v oblastech, kde je nutné použití velkého množství energie - například při výrobě velkého množství horké vody a páry.

Moderní energeticky úsporné průmyslové kotle a s nimi sladěná technika zařízení poskytují nejlepší předpoklady k tomu, aby se chránily zdroje, energetické náklady se udržovaly na co nejnižší úrovni a trvale se zaručil hospodárný provoz zařízení.

Až 116 MW a 120 tun páry za hodinu

Kompletní nabídka skupiny Viessmann Group zahrnuje topná zařízení pro všechna použití a všechny energetické nosiče. Holandská firma HKB, která patří od května 2011 ke skupině Viessmann, se specializuje na horkovodní a parní kotle s mimořádně velkými výkony až 116 MW popř. 120 tun páry za hodinu. Sériově vyráběné kotle Vitomax ze závodů Viessmann v Mittenwalde u Berlína (závod na výrobu velkých kotlů) poskytují výkony do 20 MW a do 26 tun vodní páry za hodinu.

Hospodárné zásobování horkou vodou a párou vyžaduje často individuální řešení systému. Proto se zařízení HKB a kotle Vitomax v případě potřeby navrhují a realizují podle podmínek konkrétního projektu, speciálně podle individuálních požadavků zákazníka a příslušné země. K tomu dodává Viessmann kompletní techniku zařízení z jedné ruky: výměníky tepla pro využití kondenzačního účinku až 6,6 MW, ekonomizéry, zařízení k analýze a přípravě kotlové napájecí vody, armatury pro kotlovou regulaci, udržení tlaku nebo čerpadlové skupiny a kotlové podesty.

Klecové kotle HKB: individuálně vyrobené horkovodní a parní kotle

Specialista na výrobu velkých kotlů – firma HKB poskytuje širokou paletu různých konstrukcí kotle. Horkovodní a parní kotle, jako například vodotrubný kotel typu ERK, se vyrábějí podle individuálních požadavků. Výchozím bodem pro koncepci je vždy zohlednění příslušných požadavků u pozdějšího provozovatele zařízení.

Účinnost až 98 %

Podle své velikosti vyrobí vodotrubný kotel ERK sytou a horkou páru mezi 15 a 120 t za hodinu, při provozním tlaku do 130 bar a teplotě do 480 °C. Jako horkovodní kotel poskytuje až 116 MW výkonu při tlaku až 50 bar a teplotě až 300 °C. Účinnost až 98 % zajišťuje hospodárný provoz kotlů.

Vodotrubný kotel ERK má v souladu s požadavky průmyslových a elektrárenských provozů robustní provedení a vyžaduje pouze malé náklady na údržbu. Samonosná konstrukce ze spádových trubek, sběračů a rozdělovačů tvoří stabilní kotlové těleso. Těžká nosná konstrukce je tak zbytečná. Kotel se dodává v předmontovaném stavu, a proto stačí pouze krátká montáž a je připravený k provozu. Podle individuálních požadavků lze kotel ERK dodatečně vybavit přehřívákem, ekonomizérem a předehříváním spalovacího vzduchu.

Konstrukční řada Vitomax D HS: vysokotlaké kotle HKB na výrobu až 60 tun páry za hodinu

Kotle Vitomax D HS jsou provedeny jako plamencové žárotrubné kotle a mají dvojitou spalovací komoru. Podle velikosti a provedení dodávají za hodinu mezi 10 a 60 tunami syté nebo horké páry při provozním tlaku až 40 bar a teplotách až 400 °C. Účinnost až 98 % ručí za úspornou spotřebu paliva.

Kotle řady Vitomax D HS mají velké objemy vody a s nimi související dobrou akumulační schopnost. Ručí tak za stabilní dodávky páry i při krátkodobém a silném kolísání zátěže. Velkoryse dimenzovaný parní prostor s velkou odpařovací plochou zajišťuje vysokou kvalitu páry. Velký počet revizních otvorů umožňuje snadnou a rychlou kontrolu a údržbu důležitých míst uvnitř kotle.

Volitelně k dodání s kompletní technikou zařízení

Na přání lze kotle Vitomax D HS vybavit ekonomizéry a přehříváky. Rovněž lze dodat kompletní techniku zařízení, jako například zásobníky napájecí vody a odkalovače, řídicí jednotky, potrubní systém, podesty a vedení spalin.

Vitomax 200-HW: nový horkovodní kotel pro tlaky až 16 bar a teploty až 150 °C

Nový Vitomax 200-HW (typ M72A/M74A) od firmy Viessmann je kompaktní vysokotlaký horkovodní kotel s třítahovou konstrukcí. S výkony od 2,3 do 16,5 MW, přípustnými provozními tlaky od 6 do 16 bar a přípustnými výstupními teplotami až 150 °C se hodí zejména pro použití v obchodních a průmyslových provozech a dálkových výtopnách. Je možné ho volitelně provozovat na topný olej EL nebo S, s mazutem 100 i na zemní plyn, bio zemní plyn nebo zkapalněný plyn.

Teploty vratné vody až do 50 °C

Vitomax 200-HW dosahuje vysoké účinnosti kotle až 93 %. Nízké minimální teploty vratné vody umožňují velmi efektivní provoz zařízení. Kotel se dá proto bez problémů provozovat se vstupními teplotami až do 50 °C u olejového kotle a do 55 °C u plynových kotlů. Maximální teplotní spád může činit 50 K.

Aby se v případě provedení revize mohlo rychle a jednoduše nahlédnout na důležitá místa uvnitř kotle, má Vitomax 200-HW velký počet revizních otvorů. Z tohoto důvodu je v Německu u tohoto kotle možné využít zákonem povolené nejdelší tříleté lhůty pro přezkoušení vnitřních částí kotle.


Podle velikosti a provedení vyrobí vodotrubný kotel ERK až 120 tun páry za hodinu a jako horkovodní kotel má výkon až 116 MW.

Plamencový žárotrubný kotel konstrukční řady Vitomax D HS od firmy HKB zabezpečuje s účinností až 98 % efektivní provoz zařízení


Nový Vitomax 200-HW (typ M72A/M74A) od firmy Viessmann je kompaktní vysokotlaký horkovodní kotel s výkony od 2,3 do 16,5 MW, přípustným provozním tlakem od 6 do 16 bar a výstupními teplotami až 150 °C.
VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.

Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.