Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Neobvyklý projekt kotelny v patře budovy

Kompletní program Viessmann poskytuje pro všechny oblasti použití a všechny energetické nosiče individuální řešení s efektivními systémy.

 

Kotelna Velká Ohrada

Kotelna nad prodejnou potravin

Na začátku projektu výstavby nové kotelny v lokalitě Velká Ohrada stála původní kotelna VOK 7, která byla ve správě firmy Dalkia ČR a zásobovala přilehlé sídliště od roku 1992, na pozemku obce. Tento pozemek však byl prodán novému majiteli – společnosti LIDL, jejímž záměrem bylo postavit zde prodejnu potravin. Stará kotelna proto překážela nové výstavbě, ale bylo rozhodnuto, že díky propojení na současnou síť výměníkových stanic bude nová kotelna postavena na stávajícím pozemku. Vznikl projekt, jehož cílem bylo vybudovat 15,6MW kotelnu v horním patře prodejny. Toto nezvyklé a originální řešení nikde v Praze nenajdeme. Nejprve bylo nutné vybudovat ve výšce 6 až 7 metrů nad terénem novou, kompletně vybavenou kotelnu, která bude schopná provozu. Přípravné práce na takto situované budově začaly v létě roku 2008. Tehdy bylo nutné provést čtyřdenní odstávku, v jejímž průběhu se připravilo napojení teplovodů z nové kotelny do stávající teplovodní sítě. Samotná výstavba vnitřního strojního zařízení kotelny trvala od ledna do dubna 2009. V první fázi softwarového ladění provozu běžely obě kotelny současně. V květnu 2009 došlo následně k odpojení staré kotelny, a to již za automatického provozu nové kotelny. Odpojení bylo provedeno bez nutnosti odstávky dodávek topné energie. Následně byla původní budova zbourána, aby mohla pod novou kotelnou vyrůst plánovaná prodejna potravin.

Řešení od firmy Viessmann

V rámci projektu nové kotelny bylo navrženo řešení, které zahrnovalo instalaci čtyř teplovodních kotlů Viessmann Vitomax 200 LW, každý o výkonu 3,9 MW. Kotle byly osazeny hořáky typu Weishaupt G 60/2-A. Nový výkon kotelny byl navýšen o 4 MW, ve srovnání s původní VOK 7. Důvodem bylo napojení dvou nových výškových věžáků a hasičské stanice. Celkem je nyní na kotelnu napojeno 18 odběrných míst. Řešení projektu se muselo vyrovnat s několika aspekty. Především bylo nutné celé technické zařízení vtěsnat do celkem malého prostoru velikosti zhruba 13 × 24 metrů. Vzhledem k umístění kotelny a hmotnosti zařízení, neboť každý kotel váží bez vody zhruba 7 tun, bylo nutné vyřešit přenos vibrací do samotné budovy marketu. Z tohoto důvodu byly navrženy dva systémy útlumu těchto vibrací. V prvé řadě byly použity speciální systémové podložky tvaru písmene „U“, které dodala firma Viessmann a pod kterými byl navíc instalován pružný materiál Belar BE, určený primárně pro tramvajové tratě. Rovněž bylo zapotřebí vypořádat se s požadavkem maximálního utlumení hluku. Za tímto účelem byly všechny čtyři hořáky opatřeny speciálními akustickými boxy. Navíc byl na výstupu spalin instalován dvoustupňový systém tlumení. Nadstandardním doplňkem systému jsou čidla hlídající podíl kyslíku ve spalinách, což následně umožňuje upravovat aktuálně poměr vzduchu a paliva, a optimalizovat tak účinnost spalování.

Provoz nové kotelny

Z hlediska provozu přinesla nová kotelna uživatelům zlepšení účinnosti o 3 % a 75% snížení produkce emisí NOx dáno modernějším typem instalovaného zařízení. Potenciál pro zlepšení účinnosti celého systému je v rekonstrukci domovních předávacích stanic, které vykazují stále velké ztráty a způsobují nevychlazení zpátečky teplovodu. Nové kotle mají mnohem lepší modulační rozsahy, konkrétně od 700 do 3900 kW, což přináší výhodu zejména v letním období, kdy je provoz nastaven pouze na ohřev užitkové vody a kotle by byly normálně předimenzované. V tu dobu tedy pracují na velmi nízký výkon, aniž by docházelo k častému spínání a vypínání. Za další pozitivum lze označit radikální zlepšení komunikace mezi kotelnou a předávacími stanicemi. Kotelna má svůj vlastní dispečink s novou regulací, takže celý systém se dá nejen lépe nastavit, ale rovněž také regulovat.

Účinnost systému by se mohla v budoucnu za určitých okolností ještě zlepšit, přestože instalované kotle nejsou kondenzační, a to doplněním tzv. ekonomizéru, který by dokázal účinnost zhruba o 4 % zvýšit. Díky malému prostoru budovy však bude toto řešení velmi komplikované. Podle zkušeností by měla tato nová kotelna sloužit minimálně 25 let.

VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.

Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.