Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Vitomax od firmy VIESSMANN: účinné průmyslové kotle pro hospodárnou výrobu teplé vody a páry

Zemní plyn a lehký topný olej budou nepostradatelnými energetickými nosiči i v nejbližších desetiletích, a tak je šetrné zacházení s fosilními energetickými zdroji o to důležitější. To platí zejména pro oblasti, které jsou energeticky náročné – např. při výrobě velkého množství vody a páry. Moderní a energeticky úsporné průmyslové kotle a s nimi sladěná systémová technika nabízejí ty nejlepší předpoklady pro šetření zdrojů a energetických výdajů, a tím pádem zajištění trvale hospodárného provozu zařízení.

Až 20 MW a 26 tun páry za hodinu

Kompletní nabídka Viessmann zahrnuje tepelná zařazení pro všechny energetické nosiče a výkony od 1,5 do 20 000 kW. Průmyslové kotle Vitomax pokrývají široké výkonnostní spektrum. Generují teplou a horkou vodu s výkony až 20 MW a vodní páru v množství až 26 tun za hodinu. Kotle Vitomax jsou vhodné pro hospodárné použití v objektech s mimořádně vysokými tepelnými nároky, jako jsou např. velká obytná zařízení, hotely, kliniky, menší a větší průmyslové provozy, jakož i teplovodní sítě na dálkové vytápění. Kromě toho lze tyto kotle provozovat se širokým spektrem různých paliv – extra-lehký topný olej, těžký topný olej či mazut nebo zemní plyn, zkapalněný plyn nebo i speciální paliva – v závislosti na provedení a vybavení systému produkují průmyslové kotle Vitomax účinně se všemi palivy teplo, a to při nízkých emisích. Pokud se používá bioplyn nebo bioolej, lze kotle Vitomax provozovat mimořádně ekologicky.

Hospodárné zásobování horkou vodou a párou často vyžaduje individuální řešení. Proto se také topné systémy s kotli Vitomax navrhují a staví již specificky přizpůsobené pro daný projekt a dle požadavku daného zákazníka či platné legislativy té které země. Za tímto účelem dodává Viessmann potřebnou systémovou techniku z jedné ruky: výměníky tepla na využívání spalného tepla pro kotle do výkonu 6,6 MW, ekonomizéry, zařízení pro analýzu a úpravu kotlové vody, armatury pro regulaci kotle, systémy pro udržování tlaku nebo čerpadlové skupiny či kotlové sestavy – všechny systémy jsou vzájemné sladěné a poskytují perfektní souhru.

Přehled novinek

Ve třídě průmyslových kotlů Vitomax zavádí Viessmann v tomto roce následující novinky:

  • Nový kotel Vitomax 200-HW na výrobu horké vody (2,3 až 16,3 MW) pro aplikace až do 150 °C.
  • Nový středotlaký parní kotel Vitomax 300-HS (5 až 26 t/h) pro mimořádně nízkoemisní provoz a tlaky až 25 barů.
  • Nový kotelVitomax 200-HS na výrobu páry pro množství od 0,5 do 4 t/h a tlaky až 25 barů.
  • Cenově mimořádně atraktivní parní kotel Vitomax 100-HS pro 1 až 6,4 t/h a tlaky až 16 bar.
  • Systémové balíčky pro teplovodní kotle Vitomax 200-LW a 100-LW.
  • Nové ovládání s dotykovou barevnou obrazovkou a programovatelnou pamětí (SPS) pro parní kotle Vitomax.

Vitomax 200-HW: Nový parní kotel pro tlaky až 16 barů a teploty až 150 °C

Nový Vitomax 200-HW (typ M72A/M74A) od firmy Viessmann je kompaktní středotlaký horkovodní kotel s výkony od 2,3 do 16,5 MW, provozním přetlakem od 6 do 16 barů a pro výstupní teploty až 150 °C.
Nový Vitomax 200-HW (typ M72A/M74A) od firmy Viessmann je kompaktní středotlaký horkovodní kotel s výkony od 2,3 do 16,5 MW, provozním přetlakem od 6 do 16 barů a pro výstupní teploty až 150 °C.

Nový kotel Vitomax 200-HW (typ M72A / M74A) je kompaktní středotlaký horkovodní kotel třítahové konstrukce. S výkony 2,3 až 16,5 MW, provozním přetlakem 6 až 16 barů a přípustnou výstupní teplotou přívodu až 150 °C, je mimořádně vhodný pro menší a větší průmyslové provozy, jakož i teplovodní sítě dálkového vytápění. Provozovat jej lze s extralehkým (EL) či těžkým topným olejem, mazutem, jakož i zemním plynem, bioplynem či zkapalněným plynem.

Nízké minimální teploty vratného toku umožňují mimořádně efektivní provoz zařízení. Nový Vitomax 200-HW lze bez problémů provozovat při teplotách zpátečky jen 50 °C při spalování topného oleje a 55 °C v případě plynu. Maximální teplotní spád může dosáhnout až 50 Kelvinů.

Konstrukce nového kotle Vitomax 200-HW zaručuje trvale spolehlivý a dlouhodobý provoz. Rozestupy žárových trubek mezi sebou i vůči plášti či plamenci jsou oproti platným předpisům výrazně větší. Díky tomu se výrazně snižují tlakové síly dané rozdílnou tepelnou roztažností žárových trubek a plamence na dna kotle, a tím pádem i pnutí materiálu.

Vysoká účinnost kotle a nízké provozní náklady

Provedení spalovací komory a zadní obratové komory jsou v novém kotli Vitomax 200-HW (typ M72A / M74A) chlazené vodou. Na jedné straně je tak zajištěno rovnoměrné rozložení teploty kolem hlavy hořáku, což vede k nízkým emisím oxidů dusíku. Na straně druhé se využívá energie spalin výhradně na ohřev vody. Vysoce účinná 100 mm silná tepelná izolace snižuje tepelné ztráty kotle na minimum. Spolu s výměníkem typu spaliny / voda, který nabízíme a jednoznačně doporučujeme jako volitelnou výbavu na využití tepla spalin, dosahuje nový Vitomax 200-HW účinnost až 97 %.

Snadná montáž a údržba

Při svých kompaktních rozměrech lze nový Vitomax 200-HW dopravit a instalovat i ve značně stísněných prostorech. Jelikož jsou prostup hořáku a zadní obratová komora kompletně chlazené vodou, odpadají práce na vyzdívkách a náklady s tím spojené. Bez vyzdívky není potřeba ani žádný program na sušení šamotových cihel – proto lze Vitomax 200-HW uvést do provozu velmi snadno. Kromě toho odpadají i pozdější náklady na pravidelné prohlídky a výměna poškozených šamotových cihel.

Aby bylo možné v případě revize rychle a jednoduše zkontrolovat důležitá místa kotle, disponuje Vitomax 200-HW velkým počtem revizních otvorů. Z tohoto důvodu je možné uplatnit ty nejdelší zkušební intervaly dané zákonem. Navíc snadno otevíratelné kotlové dveře, stejně jako čisticí dveře na konci kotle usnadňují údržbu, a snižují tak další provozní náklady.

Vitomax 300-HS: Nový středotlaký parní kotel pro mimořádně nízkoemisní provoz

S novým Vitomax 300-HS (typ M95A) zavádí Viessmann středotlaký parní kotel s mimořádně nízkými emisemi a výrobou až 26 tun páry za hodinu.
S novým Vitomax 300-HS (typ M95A) zavádí Viessmann středotlaký parní kotel s mimořádně nízkými emisemi a výrobou až 26 tun páry za hodinu.

Nízké emise a využívání těžkého topného oleje bez snížení výkonu – díky těmto výhodám je nový Vitomax 300-HS (typ M95A) středotlaký parní kotel s mimořádnými vlastnostmi. S výrazně velkým plamencem a vodou chlazeným prostupem hořáku představuje tento kotel aktuální stav techniky pro spalování s nízkými emisemi oxidu dusíku a jde nad rámec zákonných požadavků a předpisů mnoha zemí. Emise jsou při využívání zemního plynu jen 80 mg/m3 spalin. Velký plamenec umožňuje bezproblémové spalování bioplynu, zkapalněného plynu, těžkého topného oleje, mazutu a biooleje bez ztráty výkonu.


Nezávisle na palivu nabízí třítahový kotel Vitomax 300-HS výkony do 5–6 t/h a přípustné provozní tlaky mezi 6 a 25 bary (30 barů na požádání). Jeho velkoryse dimenzovaný parní prostor a integrovaný separátor kapek zaručují trvale vysokou kvalitu páry a nízkou zbytkovou vlhkost. Nový Vitomax 300-HS je mimořádně vhodný pro průmyslové použití, např. při zpracování potravin a nápojů, výrobě léků, v rafineriích a chemickém průmyslu, jakož i v nemocnicích.

Dlouhou životnost nového kotle Vitomax 300-HS zaručují velké vzájemné odstupy žárových trubek i odstupy žárových trubek vůči plášti kotle či plamenci. Díky tomu jsou tlaky působící na dna kotle (v důsledků různého délkového rozpínání žárových trubek a plamence) mimořádně nízké. V párech instalované rohové kotvy zabezpečují síly v rámci konstrukce kotle výrazně nižší než jsou zákonem povolené hodnoty.

Výroba páry s vysokou účinností

Zvýšené vyzařování tepla typické pro kotle s vyzdívkou se vůbec netýká kotle Vitomax 300-HS. Namísto toho jsou prostup hořáku a zadní obratová komora chlazené vodou. Díky tomu je teplo spalin k dispozici výlučně pro ohřev vody. Kromě toho dochází ke snížení značných tepelných ztrát díky účinné 120 mm silné tepelné izolaci. Nový Vitomax 300-HS je doporučován ve spojení s ekonomizéry účinnosti až 97 %.

Rychlé zprovoznění a snadná údržba

U nového kotle Vitomax 300-HS odpadají z důvodu použití izolačních bloků montážní práce. Prostup hořáku a zadní obratová komora jsou chlazené vodou. Jelikož není potřeba ani žádný vysoušecí program, je možné parní kotel zprovoznit podstatně rychleji než kotle s vyzdívkou. Kromě toho odpadají u kotle Vitomax 300-HS i náklady na prohlídky a případné opravy vyzdívky.

Aby bylo možné v případě revize rychle a jednoduše nahlédnout do důležitých míst kotle, disponuje Vitomax 300-HS velkým počtem revizních otvorů. Z toho důvodu je možné uplatnit ty nejdelší revizní intervaly dané zákonem. Snadno otevíratelné kotlové dveře, stejně jako čisticí dveře na konci kotle navíc usnadňují údržbu a snižují tak další provozní náklady.

Vitomax 200-HS: průmyslový kotel na hospodárnou výrobu až 4 tun páry za hodinu

Osvědčený středotlaký parní kotel Vitomax 200-HS s výkonem do 4 t/h firma Viessmann byl zdokonalen. V porovnání s předchozím typem má nový Vitomax 200-HS (typ M73A) ještě vyšší účinnost, jednoduchost údržby a tím i hospodárnost.

V závislosti na provedení nabízí nový třítahový kotel výkony od 0,5 t/h, a to při provozních tlacích od 6 do 25 barů (30 barů na požádání). Kromě toho je možné kotle provozovat se širokým spektrem paliv – jako extralehký topný olej, těžký topný olej či mazut nebo zemní plyn či zkapalněný plyn, což dělá Vitomax 200-HS mimořádně vhodným pro menší i větší průmyslové provozy a nemocnice. Velkoryse dimenzovaný parní prostor a integrovaný separátor kapek zaručují trvale vysokou kvalitu páry.

Velké odstupy žárových trubek navzájem i vůči plášti kotle či plamenci zajišťují velmi nízké tlakové síly dané rozdílným délkovým rozpínáním žárových trubek a plamence na dna kotle.

Vždy v párech instalované rohové kotvy zabezpečují síly v rámci konstrukce kotle, výrazně nižší než jsou zákonem povolené hodnoty. Tak je zaručena dlouhá životnost kotle Vitomax 200-HS.

Vysoká účinnost kotle

Nový Vitomax 200-HS si vystačí i bez vyzdívky, neboť u tohoto kotle jsou prostup hořáku a zadní obratová komora kompletně chlazené vodou. Díky tomu se využije všechno teplo spalin na výrobu páry. 120 mm silná tepelná izolace minimalizuje tepelné sálání kotle do okolí. Pokud je Vitomax 200-HS provozován spolu s ekonomizérem (je součástí volitelné výbavy), dosahuje účinnosti až 97 %.

Zprovoznění a údržba

Jelikož Vitomax 200-HS nepotřebuje vyzdívku, odpadají práce na vyzdění a náklady s tím spojené. Bez vyzdívky není nutný ani časově náročný proces sušení. Vitomax 200-HS je proto možné uvést do provozu mimořádně rychle.

Při údržbě kotle je možné rychle otevřít dveře a kotel vyčistit. Pro revize navíc disponuje Vitomax 200-HS revizními otvory, jimiž je možné kontrolovat všechny důležité vnitřní komponenty. Díky tomu jsou u kotle Vitomax 200-HS přípustné delší revizní intervaly.

Vitomax 100-HS: Nový středotlaký parní kotel s mimořádně atraktivním poměrem výkonu a ceny

Nový Vitomax 100-HS (typ M33A) je parní kotel s mimořádně atraktivní cenou pro použití v menších provozech, jako jsou prádelny, masozpracující podniky či pivovary. Tento parní kotel je k dispozici v devíti výkonnostních stupních, od 1 do 6,4 tun páry za hodinu, a v pěti tlakových stupních, od 6 do 16 barů. Jako palivo slouží podle vlastního výběru extralehký topný olej, zemní plyn, bioplyn nebo zkapalněný plyn.

V závislosti na tlakovém stupni je Vitomax 100-HS vybaven jedním plamencem z hladké nebo vlnité trubky. Velké vzdálenosti žárových trubek garantují, že na čelní stěny působí vždy nízké tlakové síly. V párech instalované rohové kotvy zabezpečují síly v rámci konstrukce kotle, které jsou výrazně nižší než zákonem povolené hodnoty, díky čemuž má kotel Vitomax 100-HS dlouhou životnost. Velký parní prostor, stejně jako integrovaný separátor kapek, zaručují trvale vysokou kvalitu páry.

S ekonomizéry mimořádně účinný

Vodou chlazené zavěšení plamence (tzv. wet back-design) a 120 mm silná izolace kotle minimalizují tepelné sálání kotle do okolí. Vitomax 100-HS dosahuje účinnosti až 86,5 % resp. až 95 %, pokud je sériově zapojen ekonomizér. Provozní náklady jsou mimořádně nízké.

Snadná údržba

Lehce otevíratelná dveře usnadňují údržbu kotle Vitomax 100-HS. Ten je navíc vybaven velkým počtem revizních otvorů, aby bylo při revizi možné zkontrolovat všechny relevantní komponenty i uvnitř kotle.

Vitomax 200-LW a 100-LW: Velké topné systémy – rychle a jednoduše zrealizované pomocí systémových balíků

Zařízení na výrobu tepla se často musí uvést do provozu za velmi krátký čas, např. za účelem rychlého zahájení výroby. Nové systémové balíky pro kotle Vitomax 200-LW (typ M148) výrazně zkracují čas potřebný pro projektování zařízení. Celý systém se objednává pod jedním objednacím číslem. Vzájemně přesně sladěné komponenty navíc zaručují bezproblémovou součinnost při nejvyšší výkonnosti.

Kotle Vitomax 200-LW a 100-LW jsou v systémových balíčcích nízkotlakých kotlů s výstupní teplotou na až 110 °C a provozními tlaky 6, resp. 10 barů. Vitomax 200-LW nabízí jmenovité výkony od 2,3 do 20 MW, Vitomax 100-LW od 0,65 do 6 MW.

Systémový balík Vitomax 200-LW

Nový systémový balíček pro Vitomax 200-LW (typ M62A) obsahuje hořáky se sníženými emisemi s elektronickým ovládáním, volitelně i s frekvenčním měničem (FM) a regulací O2, rozvodnou skříní s integrovanou regulací Vitotronic, upevňovací konzolou, jakož i (jako volitelnou výbavou) velkým celkem plynových armatur pro různé tlaky plynu – aby bylo možné pružně reagovat na požadavky zákazníka. Na požádání je k dispozici i sériově zapojený výměník spaliny / voda se všemi potřebnými armaturami, které je potřeba jen zapojit.

Systémový balík Vitomax 100-LW

K systémovému balíku pro kotel Vitomax 100-LW (typ M148) patří hořáky s rozvodnou skříní, s integrovanou regulací Vitotronic, upevňovací konzolou, jakož i (jako volitelnou výbavou) systémem plynových armatur pro různé tlaky plynu. Tento balíček je kromě toho lehce rozšiřitelný, např. o tepelný výměník typu spaliny / voda se všemi potřebnými prvky pro připojení.

Parní kotel Vitomax: Nové ovládání s programovatelnou pamětí a intuitivním ovládáním

Nová regulace s programovatelnou pamětí (SPS) pro parní kotle Viessmann Vitomax se jednoduše ovládá prostřednictvím barevných piktogramů na dotykové obrazovce.
Nová regulace s programovatelnou pamětí (SPS) pro parní kotle Viessmann Vitomax se jednoduše ovládá prostřednictvím barevných piktogramů na dotykové obrazovce.

Účinná, ekologická a spolehlivá výroba páry vyžaduje inteligentní ovládání s jednoduchou obsluhou. Nové ovládání s programovatelnou pamětí (SPS) a dotykovým panelem pro parní kotle Vitomax se vyznačuje velmi jednoduchou obsluhou. Jeho design a komfortní obsluha jsou inspirovány inovativním uživatelským rozhraním Vitotronic, které se využívá u malých a středních kotlů firmy Viessmann.

Velký 10palcový grafický displej s vysokým rozlišením zřetelně zobrazuje barevné piktogramy různých funkcí a parametrů. V základním nastavení jsou vidět všechny nejdůležitější funkce na první pohled, jednoduchým dotykem velkých ikon na dotykovém panelu se uživatel dostane na další úroveň, kde může vyvolat podrobnější zobrazení. Tak je možné nastavit mimo jiné i výkon kotle, hladinu vody, odsolovací a odkalovací funkci, ovládání čerpadla napájecí vody a případně i bypassovou klapku ekonomizéru (pokud je nainstalován) či klapku odvodu spalin. Jasná struktura menu umožňuje i čistě intuitivním ovládání.

Všechna hlášení jsou členěna a jednoznačně označena podle chybových, výstražných a informačních hlášení.

Dálková údržba a parametrizace

Přídavný modul, který je propojen s telefonní sítí, umožňuje v případě potřeby dálkovou kontrolu s automatickými provozními a chybovými hlášeními na velín. Aktualizace, kontroly nebo optimalizace jsou tak možné z libovolného místa.

Další průmyslové kotle v kompletním programu firmy Viessmann

Vitomax 300-LT (typ M343)

Nízkotlaký teplovodní kotel je možné použít jako nízkoteplotní topný kotel, který má přípustné výstupní teploty 110 °C resp. 120 °C, a výkony od 1,86 do 5,9 MW, jeho přípustný provozní přetlak je 6 barů, normový stupeň využití dosahuje až 96 %.

Vitomax 200-LT (typ M62A a M64)

Nízkotlaký teplovodní kotel pro přípustné výstupní teploty 110 °C a 120 °C, a výkony od 2,3 do 20 MW, přípustný provozní přetlak je 6, 10 nebo 16 barů, účinnost 92 %.

Vitomax 200-WS (typ M250)

Nízkotlaký teplovodní kotel pro osobité požadavky zahradnických provozů, přípustná výstupní teplota je 110 °C a výkony od 1,75 do 11,6 MW, přípustný provozní přetlak je 3 bary, účinnost 94 %.

Vitomax 100-LW (typ M148)

Nízkotlaký teplovodní kotel pro přípustnou výstupní teplotu 110 °C a výkon od 0,65 do 6 MW, přípustný provozní přetlak je 6 nebo 10 barů, účinnost 91,5 %.

Vitomax 200-HW (typ M236 a M238)

Středotlaký horkovodní kotel, přípustná výstupní teplota až 205 °C, výkon od 0,52 do 18,2 MW, přípustný provozní přetlak je 6 až 25 barů, účinnost až 97 % (se sériovým zapojením výměníku tepla typu spaliny / voda).

Vitomax 200-LS (typ M233)

Nízkotlaký parní kotel o výkonu od 2,9 do 5 t/h, přípustný provozní přetlak je 0,5 resp. 1 bar, účinnost 92 %.

Vitoplex 100-LS (typ SXD)

Nízkotlaký parní kotel o výkonu od 0,26 do 2,2 t/h, přípustný provozní přetlak je 0,5 resp. 1 bar, účinnost 91 %.

Vitomax 200-HS (typ M75A)

Středotlaký parní kotel o výkonu od 5 do 26 t/h, přípustný provozní přetlak do 25 barů, účinnost až 96 % (s integrovaným ekonomizérem).

Vitomax 200-RW

Kotel na odpadní teplo pro výrobu teplé vody s dimenzováním podle požadavků zákazníka.

Vitomax 200-RS

Kotel na odpadní teplo pro výrobu páry s dimenzováním podle požadavků zákazníka.


VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.

Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.