Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nové vysoce účinné kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, obchod a průmysl

Společnost Viessmann představuje nové vysoce účinné kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, obchod a průmysl. Patří mezi ně stacionární kondenzační kotel Vitocrossal 300 (26 až 60 kW) s automatickým systémem kalibrace a regulace spalování Lambda Pro Control a modulární kaskádový systém pro kotel pro montáž kotlů Vitodens 200-W na stěnu (výkony do 840 kW).

Téměř polovina všech topení ve fondu starších budov a téměř 60 % v novostavbách používá jako palivo plyn. Vzhledem k významu a omezenému dosahu tohoto energetického nosiče bychom s ním měli zacházet šetrně. Nejúčinnější a nejdostupnější způsob výroby tepla je proto kondenzační technika. Ta dosahuje normového stupně využití až 98 % (Hs = spalné teplo), což znamená, že energie obsažená v zemním plynu se téměř úplně přemění na využitelné teplo.

Nejjednodušší řešení představuje modernizace starého topného systému. Za nízké investiční náklady získá provozovatel vysoce účinný zdroj tepla, který šetří nejen palivo, ale současně také výrazně snižuje emise CO2. Stávající zařízení jako zásobníkový ohřívač vody, čerpadla a otopné plochy v místnostech lze zachovat, díky čemuž bude modernizace znamenat nízkou časovou a finanční náročnost.

Perspektivní vytápění plynovou kondenzační technikou

Plynová kondenzační technika nabízí také možnost velmi účinně využívat obnovitelné zdroje energie. Moderní plynové kondenzační kotle Vitodens 200 a 300-W se schopností automatické kalibrace za provozu a systému regulace spalování lze bez nejmenších problémů provozovat na bioplyn, získaný z obnovitelných zdrojů energie.

Bude však možné jít ještě dál a plynovou kondenzační techniku provozovat společně se solárními tepelnými zařízeními na ohřev pitné vody a podporu vytápění. To lze kombinovat s tepelnými čerpadly a s moderními systémy spalování.

Kompletní nabídka plynové kondenzační techniky do 6,6 MW

Viessmann nabízí vysoce účinné plynové kondenzační systémy pro všechny aplikace. Nabídka Vitodens obsahuje nástěnné i kompaktní kotle s výkony od 3,8 do 105 kW (kaskády do 840 kW) pro použití v rodinných a bytových domech, jakož i v komerčních objektech a průmyslu. Stacionární kondenzační kotel Vitocrossal s výkonem až 1,4 MW a kotle Vitomax s výměníkem tepla spaliny/voda pro využívání spalného tepla do 6,6 MW jsou určeny pro větší bytové a administrativní stavby, pro průmysl i pro teplovodní sítě CZT.

K tomu je možné doplnit i energetické systémy pro další energetické nosiče. Ať už je to topný olej, biomasa, teplo z přírody nebo sluneční energie – Viessmann nabízí vždy vhodné řešení. Mezi tato řešení patří též celá solární technika: zásobníky pro ohřev pitné vody a na akumulaci topné vody, systémy regulační techniky, jakož i radiátory a podlahové topení – Viessmann dodává všechny tyto prvky vzájemně sladěné a z jedné ruky.

Přehled novinek

V oblasti plynových kondenzačních kotlů ve výkonovém spektru do 840 kW představuje firma Viessmann v tomto roce následující novinky:

  • stacionární kondenzační kotel Vitocrossal 300 (26 až 60 kW) s automatickým systémem kalibrace a regulace spalování Lambda Pro Control,
  • modulární kaskádový systém pro kotel pro montáž kotlů Vitodens 200-W na stěnu (výkony do 840 kW).

Lambda Pro Control pro trvale vysokou účinnost

Regulátor spalování Lambda Pro Control se stará o to, aby zůstala zachována vysoká účinnost kotle Vitodens 200, 300-W a Vitocrossal 300 i při měnící se kvalitě plynu nebo změny teploty spalovacího vzduchu a podmínek v odvodu spalin a přívodu vzduchu. Lambda Pro Control umožňuje bezproblémový a účinný provoz kotlů Vitodens 200, 300-W a Vitocrossal 300 na bioplyn, který se přimíchává do zemního plynu. Díky Lambda Pro Control je mnohem jednodušší uvedení kotle do provozu a jeho následná kontrola.

Vitocrossal 300: stacinární plynový kondenzační kotel s automatickým systémem regulace spalování Lambda Pro Control

Vitocrossal 300
Nový Vitocrossal 300 od firmy Viessmann je s výkony od 26 do 60 kW mimořádně vhodný pro použití v bytových domech a obchodně výrobních prostorách.

Stacionární plynové kondenzační kotle Vitocrossal jsou k dispozici s tepelným výkonem od 26 do 1400 kW. Proto jsou vhodné pro použití od rodinných domů přes bytové a obchodně-výrobní stavby až po průmysl či teplovodní sítě CZT. S novým kotlem Vitocrossal 300 (26 až 60 kW) který je vybaven inovativní regulací spalování Lambda Pro Control, doplnila firma Viessmann svoji nabídku vysoce účinných stacionárních plynových kondenzačních zařízení v nízkém výkonovém spektru.

Vysoká účinnost pro hospodárnou výrobu tepla

Mimořádně efektivní provoz nového kotle Vitocrossal 300 umožňuje plynový hořák MatriX s velkým rozsahem modulace 1:5 a inovativním výměníkem tepla Inox-Crossal z nerezavějící oceli. Tak dosahuje Vitocrossal 300 normového stupně využití až 98 % (Hs). Hladké, svisle uspořádané plochy výměníku tepla umožňují nerušený odtok kondenzátu. Tento samočisticí účinek umožňuje vysokou míru kondenzace a účinným přenosem tepla na topnou vodu a delší provoz s vysokou účinností.

Výhody regulace spalování Lambda Pro Control

Automatická funkce kalibrace spalování Lambda Pro Control rozpozná odchylky v kvalitě plynu, ke kterým může docházet např. v důsledku míchání jiných druhů zemního plynu (z rozdílných oblastí) nebo přidáváním bioplynu do plynovodní sítě, a tyto odchylky okamžitě automaticky vyrovnává. Tím je zajištěna trvale vysoká účinnost nového kotle Vitocrossal 300. Při přechodu na nový druh plynu (např. od zemního plynu typu L na zemní plyn typu H) nevyžaduje Lambda Pro Control výměnu trysek. Dále je Vitocrossal 300 také vhodný pro zkapalněný plyn.

Komfortní regulátor Vitotronic

Vitotronic
Nová ovládací jednotka regulace Vitotronic. Víceřádkový grafický displej, ovládací kříž a jednoduché navádění pomocí menu dělá ovládání zvláště jednoduché.

Jako všechny kotle Viessmann s výkonem do 2000 kW, i Vitocrossal 300 využívá novou regulaci Vitotronic. Má velký podsvícený displej s vysokým kontrastem a dobrou čitelností. Topné křivky a výnosy ze solárního zařízení se zobrazují přehlednou grafickou formou. Práce s menu je lehká a pochopitelně strukturovaná, což umožňuje mimořádně komfortní a inovativní obsluhu.

Montáž a servis

Obsluha kompaktního kotle Vitocrossal 300 s jmenovitým tepelným výkonem do 60 kW je velmi jednoduchá. Provoz nezávislý na vzduchu v místnosti umožňuje pružné umístění v rámci budovy. Regulace spalování Lambda Pro Control značně ulehčí zprovoznění kotle, ale i kontroly kotle.

Termín dodání

Nový Vitocrossal 300 (26-60 kW) je již k dispozici.

Pružná montáž díky systému modulů

Nový kaskádový systém sestává z jednotlivých hydraulických modulů pro montáž jednoho resp. dvou jednotek Vitodens 200-W se spalinovou kaskádou a přípojnou sadou pro topné okruhy. Podle daných požadavků lze kaskády z více nástěnných přístrojů sestavit variabilně přímo na místě. Montážní konstrukce na přední stěnu je vždy součástí dodávky. Na objednávku lze dodat i hydraulickou kaskádu s jednotlivými prvky jako je hydraulická výhybka dynamických tlaků včetně izolací.

Svými nízkými prostorovými nároky (jen cca 3,5 m2 pro sestavení bloku osmi nástěnných jednotek) umožňují tato zařízení vyšší výkony i ve stísněných topných centrálách.

Kaskádová regulace s vysokým komfortem obsluhy

Pro vícekotlové zařízení a plynové kondenzační kotle pro kaskády montované na stěnu je k dispozici kaskádová regulace Vitotronic 300-K. Už na startovací stránce velkého displeje se zobrazí nejdůležitější údaje až osmi kotlů. Obsluha jednotlivých menu probíhá jako u všech regulací Vitotronic. Na přání je možné připojit až dvě dodatečné regulace směšovače, jakož i solární modul SM1 pro solární ohřev pitné vody a podporu vytápění.

Termín dodání

Nový modulární kaskádový systém a kaskádová regulace Vitotronic 300-K jsou k dispozici od září 2011.

Další plynové kotle s výkonem do 105 kW v ucelené nabídce firmy Viessmann

Vitodens 343-F

Plynový kondenzační kotel s integrovaným solárním zásobníkem (220 litrů) pro ohřev pitné vody, vysoce efektivní čerpadla a solární funkce prostřednictvím integrované regulace zařízení, plynový sálavý hořák MatriX (rozsah modulace 1:5), topná plocha Inox-Radial z ušlechtilé nerezavějící oceli a regulace spalování Lambda Pro Control. Výkony 3,8 až 19 kW a normovaný stupeň využití až 98 % (Hs).

Vitodens 333-F

Plynový kondenzační kotel s integrovaným nabíjecím zásobníkem (100 litrů), vysoce efektivní čerpadla, plynový sálavý hořák MatriX (rozsah modulace 1:5), topná plocha Inox-Radial z ušlechtilé nerezavějící oceli a regulátor spalování Lambda Pro Control. Výkony 3,8 až 26 kW, normovaný stupeň využití až 98 % (Hs).

Vitodens 222-F

Plynový kondenzační kotel s integrovaným nabíjecím zásobníkem (100 litrů), resp. zásobníkový ohřívač vody (130 litrů) s vnitřním výměníkem tepla s trubkovou spirálou umístěný uvnitř – vhodný pro oblasti s tvrdou vodou, válcový sálavý hořák MatriX (rozsah modulace 1:4), výměník Inox-Radial z ušlechtilé oceli a regulace spalování Lambda Pro Control. Výkony 4,8 až 35 kW, normovaný stupeň využití až 98 % (Hs).

Vitodens 222-W

Plynový kondenzační kotel pro montáž na stěnu s integrovaným nabíjecím zásobníkem (46 litrů) z ušlechtilé oceli, vysokým komfortem přípravy teplé vody, válcový sálavý hořák MatriX (rozsah modulace 1:4), výměník tepla Inox-Radial z ušlechtilé nerezavějící oceli jako i regulace spalování Lambda Pro Control. Výkony 4,8 až 35 kW, normovaný stupeň využití až 98 % (Hs).

Vitodens 200-W

Plynový kondenzační kotel pro montáž na stěnu jako topné nebo kombinované zařízení s válcovým sálavým hořákem MatriX (rozsah modulace 1:4), výměníkem tepla Inox-Radial z ušlechtilé nerezavějící oceli, regulátorem spalování Lambda Pro Control. Výkony 4,8 až 105 kW (kombinovaný ohřev vody a topení do 35 kW), normovaný stupeň využití až 98 % (Hs).

Vitodens 200-W
S novým modulárním kaskádovým systémem pro Viessmann Vitodens 200-W se dají pružně sestavit kaskády plynový nástěnných kotlů do výkonu 840 kW.
VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.

Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.