Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Bioplynová zařízení od firmy Viessmann: technologie pro trvale udržitelné zásobování energií vyrobené ze zdrojů na biomasu

Obnovitelné energie hrají vedle zvyšování energetické efektivity klíčovou roli při úspěšném zvládnutí politických výzev zaměřených na otázky energie a ovzduší. To platí především pro biomasu. Ta má největší potenciál všech obnovitelných energií, je k dispozici jako domácí energetický nosič a může se na rozdíl od větru a slunce využívat celý rok podle potřeby. Bioplyn poskytuje vedle dřeva nejefektivnější možnost výroby energie z dorůstajících surovin.

Bioplynová zařízení od firmy Viessmann

Zařízení specializovaných firem Schmack Biogas a BIOFerm, které patří ke skupině Viessmann, vyrábějí efektivně a hospodárně bioplyn z dorůstajících surovin a organických zbytkových látek ze zemědělství a péče o krajinu. Součástí nabídky jsou standardizované systémy zařízení a kompletní zařízení od 18 kWel až po zařízení napájená plynem do 20 MW. Carbotech – rovněž firma skupiny Viessmann – dodává technologie a procesy k úpravě a napájení bioplynu do sítě zemního plynu.

Provozovatelé zařízení tak u firmy Viessmann dostanou produkty pro procesní řetězec – od výroby prostřednictvím suché a mokré fermentace přes zušlechtění až po efektivní využití v kogeneračních jednotkách a plynových kotlech. Vedle kompletních zařízení na výrobu bioplynu poskytuje Viessmann i širokou nabídku služeb včetně managementu surovin a řízení provozu.

BIOFerm: bioplynová zařízení pro suchou fermentaci

Fotografie 1
Bioplynová zařízení od firmy BIOFerm jsou navržena pro kvašení sypkých organických pevných látek, jako jsou zbytkové látky ze zemědělství nebo péče o krajinu.

Suchá fermentace je zkvašení sypkých organických pevných látek s podílem suché substance do 60 % ve vzduchotěsně uzavřených fermentorech. U tohoto inovačního postupu se s minimálními náklady energeticky zhodnocují organické odpady i zbytkové látky ze zemědělství. Požadavky na výchozí materiál jsou přitom velmi malé, není nutné jejich předběžné zpracování. Až na plnění a odběr biomasy čelními nakladači se zařízení regulují zcela automaticky.

Konstantně vysoké výtěžky plynu

Technologie BIOFerm zaručuje konstantně vysoké výtěžky plynu s velkým podílem metanu. Vyrobený bioplyn se upravuje a napájí do plynové sítě, nebo se přeměňuje na elektrickou energii a teplo v připojené kogenerační jednotce. Získaná elektrická energie se dá napájet do rozvodné sítě a teplo využít například přes sítě centrálního vytápění.

Vznikající kvasné zbytky se dají jako kvalitní organické hnojivo použít v zemědělství nebo adekvátně dodatečně kompostovat.

COCCUS Titan: standardizovaný systém zařízení pro mokrou fermentaci

Fotografie 2
COCCUS Titan od firmy Schmack se doporučuje převážně pro použití ve velkých průmyslových zařízeních, ve kterých se ke kvašení používají převážně vsázkové suroviny s nízkým podílem suché substance.

Při mokré fermentaci se dá díky vysokému podílu vody substrát míchat, je tekutý. Kromě individuálně navržených zařízení nabízí firma Schmack Biogas i standardizované systémy zařízení jako COCCUS Titan.

Systém zařízení COCCUS Titan se skládá z minimálně jednoho klasického kruhového fermentoru a doporučuje se převážně pro použití ve velkých průmyslových zařízeních, kde se ke kvašení používají především vsázkové suroviny s nízkým podílem suchého substrátu.

Vzájemně sladěné komponenty zařízení

Hlavní komponenty zařízení pocházejí z vlastního vývoje a jsou přesně vzájemně sladěny pro zajištění spolehlivého a efektivního provozu. Tak lze na přání všechny technické moduly potřebné pro řízení a výrobu elektřiny umístit v jednom „all-in-one-kontejneru“ (AIO). Tento technický kontejner se smontuje již v závodě, přezkouší se z hlediska bezpečnostní techniky a dodá se přímo připravený k provozu.

Methanos: vysoce výkonné bakterie zdvojnásobují efektivitu bioplynových zařízení

K výraznému zvýšení efektivity, a tím výtěžku methanu u bioplynových zařízení vede použití nových vysoce výkonných bakterií Methanos. Za prvé se dá odpovídajícím množstvím bakterií v bioplynovém fermentoru zvýšit specifický výtěžek plynu z výchozích surovin až o 20 %. Za druhé může nyní bioplynové zařízení bez předělání fermentorů zpracovat dvakrát tolik výchozích surovin, a tím zdvojnásobit svou výrobu elektrické energie a tepla. Výnosnost bioplynových zařízení se tak výrazně zvyšuje.

Za izolování vysoce výkonných bakterií METHANOS byla firma Schmack Biogas GmbH, která patří ke skupině Viessmann, vyznamenána „Bavorskou energetickou cenou 2010“.

Carbotech: úpravny bioplynu

Fotografie 3
Modulární konstrukce zařízení na adsorpci změnou tlaků (PSA) od firmy Carbotech na úpravu bioplynu na bio zemní plyn s možností napájení do běžné plynovodní sítě.

Úprava a čištění bioplynu jsou předpokladem k tomu, aby se bioplyn v průmyslovém měřítku mohl napájet do plynové sítě, a nahradil se jím importovaný zemní plyn. Pomocí metody adsorpce změnou tlaků (PSA), kterou vyvinula jako svůj patent firma Carbotech, se bioplyn upravuje na vysoce kvalitní bio zemní plyn.

Bioplyn se stlačuje, nejprve se katalyticky přes aktivní uhlí zbavuje sirovodíku, a následným chlazením pak vody. Kondicionovaný bioplyn potom protéká uhlíkovým molekulovým sítem (filtr), který jako houba zachycuje další znečištění a vyrábí bio zemní plyn. Po určitých časových intervalech přepne zařízení na jiný filtr a předchozí se prostřednictvím vakua znovu zcela regeneruje.

 

Modulární konstrukce a individuálně plánovaná zařízení

Modulární konstrukce úpraven bioplynu umožňuje zpracování množství surového plynu až do 3000 m3/h. Větší množství pokryjí individuálně plánovaná zařízení.


VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.

Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.