Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nové předpisy pro rozúčtování tepla v praxi

Pravidla rozdělení nákladů za teplo a vodu budou i v roce 2018 ve znamení předpisů platných v roce 2017. Očekává se pouze vydání metodického pokynu MMR v období kolem Nového roku. Tento dokument je sice právně nezávazný, ale přesto plní významnou úlohu. Na vydání nového, právně závazného předpisu, který je již delší dobu avizován v souvislosti s legislativou EK, se stále čeká.

Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu uspořádala seminář pod záštitou ministryně MMR Karly Šlechtové v sále Svazu českých a moravských bytových družstev v Praze 4.

V rámci semináře byly předneseny přednášky:

  • Ing. Milan Balcer (MPO ČR): Evropská směrnice EED a její dopad na české právní normy
  • Ing. Miroslav Moravec ( MMR ČR): Předpisy pro rozúčtování tepla a teplé vody
  • Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D. (SEI ČR): Zkušenosti z kontrol na dodržování zákona o hospodaření energií
  • Ing. Jiří Zerzaň (ARTAV): Zkušenosti členů ARTAV s rozúčtováním roku 2016
  • Ing. Petr Holyszewski (ARTAV): Dálkové odečty a smart metering

Seminář byl doprovázen výstavkou členů ARTAV s ukázkami měřící, registrační i regulační techniky a s nabídkou služeb.

Organizaci semináře zajistil RNDr. Jaromír Pohanka.


Z přednášek zástupců státní správy bohužel vyplynuly některé rozpory ve výkladu legislativy týkající se rozúčtování nákladů, a to jak v jejich aplikaci, tak kontrole dodržování. Členové asociace s tím mají v praxi problémy, které nezavinili, a neoprávněně na ně padá kritika ze stran těch, kteří na rozpory upozorňují.

Kriticky bylo zmíněno, že státní správa dostatečně nevyužívá informace, které ji členové ARTAV nabízejí. Jde o soubory dat založené na stovkách tisíců sledovaných míst odběrů, o analýzy problémů, které vyvolávají úpravy legislativy a které v některých případech v podstatě nejsou ani řešitelné v rámci legislativy. Zmíněn byl i slovenský model rozúčtování, ve kterém nejsou zavedeny maximální přípustné odchylky od průměrné hodnoty objektu a jeho nevýhoda dosahovat takových rozdílů mezi byty, které jsou zcela mimo fyzikální realitu sdílení tepla.

Za důležitou informaci pro ty, kteří provádí rozúčtování, lze považovat skutečnost, že má být nejpozději počátkem roku na webu MMR k dispozici nová verze metodického pokynu MMR, který se týká rozdělování nákladů za teplo a vodu a souvislosti.

Stávající pokyny jsou dostupné zde. Poslední Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů a k vyhlášce č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům byl vydán k 31.1.2017.

"Aktualizace článku dne 26.12.2017: Aktuální metodický pokyn je na webu MMR od 15. 12. 2017. Za upřesnění autor článku děkuje panu Ing. Vilému Frčkovi, DiS. Odbor komunikace, MMR. V době zpracování článku a jeho zadání na datum zveřejnění tato informace ještě nebyla k dispozici."

V technické rovině přináší detailní sledování odběrů tepla a vody v jednotlivých bytech nové možnosti dané rozvojem měřicí techniky a jejích komunikačních schopností. Tyto možnosti se mohou příznivě promítnout do spotřeby energií v bytech, pokud budou provázány s řízením otopných soustav včetně přípravy teplé vody. Další možností je například propojení sledování spotřeby vody a s hlídáním havarijních stavů ztráty těsnosti vodovodu, přípojek k myčkám, pračkách, trvalých průtokem splachovacích nádob na toaletách atp., které mohou uživatelům bytů snížit náklady na proteklou vodu, než poruchu zaznamenají, na opravy bytů následkem havárií a také tedy i na snížení výše pojištění škod.

 
 
Reklama