Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

K článku: Ekodesign a energetické štítkování lokálních topidel

Od 1. 1. 2018 se mění požadavky kladené směrnicemi o ekodesignu na lokální topidla. V článku je upřesněn vztah změn k platným ČSN.


© Fotolia.com

V článku Ing. Zdeňka Lyčky Ekodesign a energetické štítkování lokálních topidel jsou uvedeny zpřísněné požadavky na sezónní účinnost topidel, které jsou účinné od 1.1.2018, konkrétně pro nejrozšířenější z nich:

  • sezónní energetická účinnost vytápění lokálních topidel s uzavřenou spalovací komorou na plynná nebo kapalná paliva nesmí být nižší než 72 %;
  • sezónní energetická účinnost vytápění pevných elektrických lokálních topidel s jmenovitým tepelným výkonem nad 250 W nesmí být nižší než 38 %;
  • sezónní energetická účinnost vytápění akumulačních elektrických lokálních topidel nesmí být nižší než 38,5 %;
  • sezónní energetická účinnost vytápění podlahových elektrických lokálních topidel nesmí být nižší než 38 %;
  • sezónní energetická účinnost vytápění sálavých elektrických lokálních topidel nesmí být nižší než 35 %;
  • sezónní energetická účinnost světlých zářičů nesmí být nižší než 85 %;
  • sezónní energetická účinnost tmavých trubkových zářičů nesmí být nižší než 74 %

V této souvislosti vzniká několik otázek. Na jednu z nich, zda má tato změna nějaký vztah ke stanovení energetické náročnosti budov, odpověděl Ing. Miroslav Urban, Ph.D., z katedry TZB, ČVUT Praha, fakulta stavební:

V současné době se připravuje ČSN vycházející a nahrazující TNI 730331 - Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet). Tato ČSN obsahuje typické hodnoty účinností prvků technických systémů a požadavky ekodesignu do ní budou promítnuty. Při výpočtu ENB a případně posouzení splnění standardu nZEB je vhodné kontrolovat, aby do výpočtů použité sezónní účinnosti topidel nebyly nižší, než zavádí ekodesign. Je třeba podotknout, že požadavky ekodesignu se dotýkájí primárně výrobců a dodavatelů zařízení."

 
 
Reklama