Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro budovy a objekty v Pardubickém kraji

Objem zakázky: 20,3 mil. Kč, roční náklady na energie před realizací 11,4 mil. Kč, garantované úspory 2,9 mil.Kč/rok. Projekt zahrnuje odborný léčebný ústav v Žamberku, domov mládeže v Lanškrouně a průmyslová škola v Letohradu. Financování investičním úvěrem společnosti Siemens, splácení z dosažených úspor.

 • Návrh řešení a projektové práce
 • Výstavba úsporných opatření, řízení výstavby a projektový management
 • Servisní služby systému MaR a energetický management
 • Zajištění financování: investiční úvěr poskytnutý společností Siemens, splácení z dosažených úspor bez nutnosti vynaložit vlastní prostředky objednatele

Zákazník: Pardubický kraj
Objem zakázky: 20,3 mil. Kč bez DPH
Garantované úspory: 2,9 mil. Kč/rok
Roční náklady na energie před realizací projektu: 11,4 mil. Kč bez DPH
Termín realizace: 2008; od 1. ledna 2009 začalo období zaručených úspor
Místo realizace: Pardubický kraj, Česká republika

Charakteristika dotčených objektů a původního řešení:

Areál Odborného Léčebného ústavu Albertinum Žamberk:

Jako zdroj tepla a páry pro celý areál sloužila centrální parní kotelna o celkovém výkonu 9 t/h a ve výměníku byla centrálně připravována teplá užitková voda pro celý areál a dále společně s topnou vodou byla topnými kanály distribuována do míst konečné spotřeby v jednotlivých objektech a pavilonech areálu léčebného ústavu.

Objekt domova mládeže při Střední zemědělské škole Lanškroun:

Objekt byl napojen na centrální zásobování teplem z cizího zdroje, který navíc kapacitně nedostačoval a při extrémních zimních teplotách byl objekt nedostatečně vytápěn. Spotřeba tepla nebyla řízena žádným systémem měření a regulace.

Objekt průmyslové stavební školy Letohrad:

Objekt střední průmyslové školy byl zásobován teplem ze dvou centrálních elektrokotelen. Tepelná izolace vlastních nádrží v kotelnách byla nedostatečná, systém měření a regulace byl původní a technicky i morálně zastaralý.

Technické řešení v jednotlivých objektech v majetku Pardubického kraje zejména zahrnovalo:

V areálu Odborného Léčebného ústavu Albertinum Žamberk:

 • Zrušení centrální parní kotelny a výstavba centrální teplovodní kotelny o výkonu 1,6 MW
 • Vybudování nových teplovodních zdrojů (3x o výkonu do 100 kW), lokální příprava teplé užitkové vody, předávací stanice v jednotlivých objektech, instalace termostatických hlavic
 • Instalace parního vyvíječe 1000 kg/h pro potřeby prádelny, jídelny a sterilizace
 • Instalace dispečerského pracoviště s vizualizačním systémem Desigo Insight a jeho propojení s řídicími podstanicemi PX

V objektu domova mládeže při SZŠ Lanškroun:

 • Zrušení centrálního zásobování teplem z cizího zdroje a výstavba vlastní teplovodní kotelny s kondenzačními kotli o výkonu 160 kW včetně ohřevu teplé užitkové vody
 • Zateplení obvodového pláště domova mládeže
 • Instalace nového systému měření a regulace Synco Living, instalace termostatických ventilů a hlavic

V objektu SZŠ Lanškroun:

 • Náhrada původního zastaralého systému měření a regulace moderním systémem Siemens PX
 • Osazení všech šesti otopných větví školy trojcestnou regulační armaturou s el. pohonem
 • Doplnění otopného systému automatickým expanzním automatem a instalace termostatických ventilů a hlavic

V objektu PSŠ Letohrad:

 • Náhrada původního zastaralého systému měření a regulace moderním regulačním systémem
 • Tepelné izolace akumulačních nádrží, oddělení bytu školníka od centrální otopné soustavy
 • Osazení všech topných větví moderními armaturami včetně nových el. pohonů
 • Nové a vhodnější hydraulické zapojení AKU nádob v kotelnách

Vyjádření zákazníka:

Projekt EPC umožnil Pardubickému kraji v uvedených objektech realizovat potřebnou modernizaci energetických systémů, na kterou by jinak kraj neměl dostatek finančních prostředků. Kromě úspory provozních nákladů zajistil projekt v daných lokalitách také snížení zátěže na životní prostředí. Spolupráce se společností Siemens přinesla Pardubickému kraji výhody v podobě návrhu optimálního technického řešení úsporných opatření, kvalitního řízení jejich výstavby a následně spolehlivého provozu.

JUDr. Michal Votřel
vedoucí odboru majetkového a stavebního řádu
Krajský úřad Pardubického kraje

 
 
Reklama