Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Stropní vytápění/chlazení od Uponoru

Vzhledem k měnícím se klimatickým podmínkám posledních let a zvyšujícímu se komfortu, stále častěji se při plánování technického zařízení budovy uvažuje o instalaci chlazení. Uponor nabízí celou řadu systémů sálavého chlazení, které lze rovněž využít pro vytápění. Pro zajištění tepelné pohody tak stačí instalace jednoho systému, který při správném nastavení dokáže v zimě topit a v létě chladit.

Sálavé systémy jsou velmi příjemně vnímány lidským organismem. Při sálavém způsobu předávání energie (tepla i chladu) jsou rozdíly mezi teplotou stropní konstrukce a teplotou povrchu lidského organismu minimální. Při použití systému sálavého chlazení může být teplota interiéru o 2 K vyšší než při použití ventilačních zařízení a tepelná pohoda bude stejná. Rozdílem teplot bude zajištěna menší tepelná zátěž. Všechny sálavé systémy jsou provozovány jako vysokoteplotní chlazení, resp. nízkoteplotní vytápění což má přímý vliv na provozování zdrojů tepla, které pracují s lepšími účinnostmi.


Stropní sálavé systémy distribuují energie v celé ploše do všech koutů místnosti rovnoměrně a nedochází tak k lokálnímu diskomfortu prostředí. Celý proces je navíc bez jakýchkoli hlukových projevů.

Při návrhu teplot je nutné zabránit kondenzaci vodních par na stropní desce. Teplota přívodní vody je proto obvykle navrhována na 16 °C a návrhový teplotní spád soustavy je 16/19 °C. Tyto hodnoty platí pro všechny systémy shodně, liší se však jejich výkony. Pro vytápění je obvyklý teplotní spád stropních systémů 35/30 °C.

Obr.1 Možné řešení instalace systému Uponor Thermatop M
Obr.1 Možné řešení instalace systému Uponor Thermatop M

Systém Uponor Thermatop M

Uponor Thermatop M je novinkou v řešení SDK aktivních konstrukcí. Mezi hlavní výhody systému patří velice vysoký výkon, rychlá instalace s jasně oddělenou realizací profese SDK a TZB a velice jednoduché řešení koordinací.

Uponor Thermatop M se skládá z jednotlivých modulů, kdy potrubí dimenze 16 mm je připevněno na speciální konstrukci. Celý panel je potom velice snadno instalován mezi 2 subkonstrukce SDK stropu vzdálených 333 mm. Vzhledem k hustotě pokládky potrubí a jeho konstrukci za materiálu MLC není žádný problém lokálně potrubí roztáhnout pro provedení prostupů. Délky dodávaných modulů jsou od 950 mm do 2550 mm v 5-ti možných provedeních. Jednotlivé moduly jsou poté spojovány do sérií a připojovány na páteřní potrubí, nebo přímo na rozdělovač. Možné řešení návrhu je vidět na obrázku 1.

Video z montáže Uponor Varicool Eco S chladící systém

Více informací na našem webu

Systém Uponor Renovis

Nejčastěji instalovaným systémem pro tyto účely je systém Uponor Renovis, který nabízí ideální řešení pro běžnou domácnost s rozumným poměrem „cena/výkon“. Systém Uponor Renovis byl původně vyvinut s orientací na rekonstrukce budov, ale je hojně používán i pro novostavby s požadavkem na stropní, nebo stěnové vytápění/chlazení.

Pohodlí, které sálavé vytápění poskytuje, již výhradně nepatří mezi přednosti, kterými se pyšní pouze novostavby. Veškerých výhod, které tento systém nabízí, mohou využívat i majitelé domů, kteří se chystají renovovat svou nemovitost. Sálavý způsob vytápění/chlazení příznivě ovlivňuje operativní teplotu, která rozhoduje o tepelné pohodě prostoru.

Hlavním komponentem systému Uponor Renovis je 15 mm sádrokartonový panel, ve kterém je zabudováno potrubí PE-Xa průměru 9,9x1,1 mm. Konce potrubí jsou v panelu volně uloženy a je možné je snadno připojit do páteřního potrubí, které je vedeno do jednotlivých místností z rozdělovače v dimenzi PE-Xa 20x2,0 mm. Potrubí je v panelu umístěno v pevné pozici a na straně instalované do místnosti je dobře patrné, kde vedou jednotlivé smyčky. Díky tomuto značení, které je dobře patrné na přiložených obrázcích, je snadno určitelné, kde můžou být vytvářeny otvory pro další profese (zejména MaR a elektro). Pro lepší variabilitu je systém tvořen třemi velikostmi panelů tloušťka panelu je vždy 15 mm, šířka je 625 mm a panely se liší svou délkou 2 m, 1,2 m a 0,8 m.

Při řešení instalace je vždy velice výhodná a nutná spolupráce dvou profesí, sádrokarton-vytápění. Plochy, které není možné vyplnit aktivními panely Renovis je totiž nutné doplnit „pasivním“ sádrokartonem. Řešení SDK stropní konstrukce s aktivním chlazením můžeme vidět na obrázku 2.

Více informací k systému

Obr.2 Stropní a stěnové vytápění/chlazení systémem Uponor Renovis
Obr.2 Stropní a stěnové vytápění/chlazení systémem Uponor Renovis

Systém Uponor Contec ON

Uponor contec ON je systém aktivace betonového jádra, kdy je potrubí ukládáno přímo do betonové konstrukce stropu. Pokládka potrubí dimenze 14x2,0 mm probíhá do systémových plastových modulů, které jsou spojeny do větších celků podle potřeby budovy. Celá konstrukce je ukládána pod spodní výstuž armování a využívá betonové konstrukce stropu k akumulaci tepla. Díky pokládce pod spodní výstuž je systém schopen rychle reagovat na potřeby interiéru.

Jedná se o velice efektivní způsob řešení chlazení, kdy nejsou potřeba další stropní úpravy a při použití pohledových betonů je stropní deska sama o sobě koncovým prvkem. Systémové řešení je součástí konstrukce budovy a tomu odpovídá i životnost celého systému, která výrazně převyšuje 50 let.

Vzhledem k instalaci systému do betonové desky stropu je systém možné instalovat především v novostavbách, nebo v kompletních rekonstrukcích. Výhodou tohoto řešení je vysoká životnost systému, který může být poškozen pouze mechanicky vlivem cizího zavinění. Modelové řešení systému Contec ON je možné vidět na obrázku 3.

Více informací k systému

Obr.3 Model stropní konstrukce s instalovaným systémem contec ON
Obr.3 Model stropní konstrukce s instalovaným systémem contec ON

UPONOR, s.r.o.
logo UPONOR, s.r.o.

Kdo jsme? Ve společnosti Uponor přemýšlíme o vodě pro budoucí generace. Naše nabídka, včetně bezpečné dodávky pitné vody, energeticky účinného sálavého vytápění nebo chlazení a spolehlivé infrastruktury, umožňuje udržitelnější životní prostředí.