Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Průmyslové podlahové vytápění od Uponoru

Z pohledu investora je průmyslové podlahové vytápění velice výhodné jak z provozních, tak z investičních důvodů. Vzhledem k tomu, že celý systém je nízkoteplotní, lze snadno využít jako zdroj tepla tepelná čerpadla, nebo odpadní teplo z výroby.


Výhody systému podlahového vytápění v průmyslové hale


Obrázek 1

Výběr vhodného vytápění pro každý prostor vždy závisí na požadavcích, které má systém splňovat. Podlahové vytápění přináší celou řadu výhod. Běžné topné systémy skládající se z potrubí, otopných těles nebo zářičů musí být pravidelně udržovány, proti tomu systém průmyslového podlahového vytápění Uponor nepotřebuje žádnou speciální údržbu. Potrubí je instalováno přímo v betonové desce a vzhledem k nízkým teplotám a tlakům má životnost stejnou jako samotná budova. Díky této vlastnosti jsou provozní náklady rapidně sníženy a vedou tak k rychlé návratnosti investic. Z investičního hlediska je rovněž důležité rozložení teplot. Při pohledu na obrázek 1. vidíme, že podlahové vytápění dodává teplo do oblasti pobytu osob a po výšce haly teplota klesá. Tento jev má přímý vliv jednak na tepelnou ztrátu objektu (tedy provozní náklady) a zároveň má vliv z pohledu hygieny. Jelikož se jedná o nízkoteplotní velkoplošný systém, tak převážná část tepelného toku je předávána sáláním. Díky tomu se v prostoru nevíří prach a netvoří se nepříjemný průvan. Vzhledem k tomu, že celý systém je nízkoteplotní, lze snadno využít jako zdroj tepla tepelná čerpadla, nebo odpadní teplo z výroby.

Využití podlahové konstrukce pro chlazení

U průmyslových ploch je vhodné využít podlahovou plochu i pro možnosti chlazení. Systém samotný nepotřebuje žádnou speciální úpravu, pouze přívod chladicí vody, namísto topné. Výkony dodávané podlahou jsou řádově kolem hodnoty 20 W/m2, což je sice velice málo, ale v případě ploch v tisících metrech čtverečních se jedná již řádově o kilowaty, které mohou být odvedeny ze zatěžovaného prostoru. Zároveň se vytvoří chladný povrch v blízkosti pobytu osob, což bude mít vliv na vnímání celkové tepelné pohody.


Obrázek 2

Statické zatížení podlahové konstrukce

Tato otázka je vždy na prvním místě při pomyšlení na podlahové vytápění v průmyslové hale. V hale je obvykle vysoké statické zatížení od regálů, nebo dynamické zatížení od kol vozů a dopravníků. Důležité je, že podlahové vytápění v průmyslovém provedení nemá žádný vliv na statický výpočet. Průběh zatížení je znázorněn na obrázku 2.

Oblast použití

Škála použití je velmi široká, od skladů přes výrobní haly s lehkými i těžkými strojovými mechanismy, až po sklady, kde se používají vysokozdvižné vozíky či letištní hangáry. Nejčastější použití v České republice jsou v logistických centrech, obchodech a skladovacích halách.

Konstrukce podlahy a řešení izolací

Vzhledem k zatížení podlahy se téměř všechny velkoplošné haly řeší bez spodní izolace. V případě řešení s izolací musí být izolace schopna odolat vysoké zátěži. Používají se tak různé typy izolací se skelnými vlákny, ale takové řešení je velice nákladné, a proto se používá izolace pouze po obvodu budovy, nebo se nepoužívá vůbec. Obecně platí, že pod podlahou se vytvoří „teplotní oko“, kdy se prohřeje zemina do cca 2 m hloubky a v tu chvíli je podzemí teplotně stabilní a neodebírá žádnou energii. Rozhodující, zda podlahu izolovat nebo ne je tedy hladina spodní vody, která musí mít hloubku alespoň 2 m.


Obrázek 3

Z pohledu možného použití betonu se nabízí tyto varianty: předpjatý beton, válcovaný beton, vakuovaný beton, klasický železobeton nebo drátkobeton. V poslední době je řešením pro více než 95 % takovýchto hal právě pomocí drátkobetonu.

Potrubí pro účely průmyslového podlahového vytápění je instalováno na spodní desku podlahové konstrukce. Obvykle se používá dimenze potrubí 20, nebo 25 mm, které je napojeno na průmyslový rozdělovač. Potrubí může být kotveno na svěrnou lištu, nebo na kari sítě, které se umísťují na spodní část podlahy za účelem ukotvení potrubí. Na obrázku 3 je připravené potrubí k betonáži v části průmyslové haly.

Závěr

Z pohledu investora je průmyslové podlahové vytápění velice výhodné jak z provozních, tak z investičních důvodů. Potrubí je instalováno na dně betonové desky a není tak vystaveno možnosti zničení v průběhu času a vytváří teplo v prostoru, kde je nejvíce potřeba za minimální náklady. Praxe a zkušenosti ukázaly, že podlahové vytápění je velice příjemné a minimalizuje náklady na provoz. Společnost Uponor má v oblasti průmyslu již více než 25 let zkušeností.


UPONOR, s.r.o. (CZ)
logo UPONOR, s.r.o. (CZ)

Společnost Uponor působí na českém trhu od roku 2005 a patří mezi vedoucí dodavatele plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plošného vytápění a chlazení pro domácnosti a komerční budovy.