Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Chladicí systémy pro větší pohodlí

Zajištění příjemných vnitřních teplot v létě je v obytných budovách stále důležitější: v důsledku změny klimatu počet horkých dnů v roce stoupá – a pohodlí domova prostřednictvím dobrého chladicího systému se stává klíčovým argumentem při prodeji nebo pronájmu nemovitosti.

Chladicí systém zvyšuje hodnotu nemovitosti, ale měl by být co nejvíce energeticky účinný, aby se předešlo komplikacím s problémem změny klimatu a aby provozní náklady byly co nejnižší. „Sálavé chlazení, které nevidíte, ani neslyšíte“ umístěné pod povrchy v místnosti je považováno za obzvláště atraktivní, pyšní se vynikající energetickou účinností a zaručuje obyvatelům optimální úroveň pohodlí.

V dnešní době vývoj systémů vytápění a chlazení obytných nemovitostí v Evropě ovlivňují 3 faktory: změna klimatu, z toho vyplývající potřeba šetřit energií, a to i ve stavebnictví, a dramatický nárůst prodeje tepelných čerpadel. Analýzy ukazují, že v Evropě vzrostl prodej o 40 %.

Vlajka SK Prečítajte si v slovenčine:
Chladiace systémy pre väčšie pohodlie

Různé studie o zranitelnosti vůči změně klimatu, např. V Německu a Švýcarsku (ROGEK), naznačují, že ve vnitřních prostorách dojde k výraznému zvýšení teplot nad prahovou hodnotou pohodlí 26 °C a že energie potřebná na chlazení bude v budoucnosti překračovat energii potřebnou k vytápění. Stručně řečeno, otázka chlazení v létě je stále důležitější, a to i v obytných budovách. Výsledkem je, že regulace teploty v budovách orientovaná na budoucnost musí zahrnovat vytápění i chlazení a zároveň být maximálně energeticky účinná.

Dodatečné náklady spojené s investováním do systémů schopných chladit je třeba porovnat s výrazně zlepšenou úrovní tepelné pohody. Investice lze získat nazpět prodejem nebo pronájmem, protože poptávka po chladicích systémech v soukromých rezidenčních nemovitostech se výrazně zvyšuje. Vyplatí se proto zahrnout sálavý chladicí systém do novostaveb. Při projektování takových systémů je důležité vzít v úvahu několik bodů týkajících se návrhu, provedení a regulace teploty v místnosti.

Tepelná pohoda, kterou uživatelé v domě po celý rok pociťují díky dobře řešenému systému chlazení, se stává klíčovým argumentem při prodeji nebo pronájmu nemovitosti. Zdroj: Uponor
Tepelná pohoda, kterou uživatelé v domě po celý rok pociťují díky dobře řešenému systému chlazení, se stává klíčovým argumentem při prodeji nebo pronájmu nemovitosti. Zdroj: Uponor
Pokud se systém podlahového vytápění používá také k chlazení, ideální rozestup potrubí je 100 mm, maximálně 150 mm. Zdroj: Uponor
Pokud se systém podlahového vytápění používá také k chlazení, ideální rozestup potrubí je 100 mm, maximálně 150 mm. Zdroj: Uponor

Optimální využití prostoru

V nových budovách lze sálavý chladicí systém instalovat do stropních, stěnových a podlahových konstrukcí. V obytných budovách je podlahové chlazení nejběžnějším řešením, protože je snadné použít systém podlahového vytápění i pro chlazení. Stěnové vytápění je obvykle řešení na míru, které doplňuje systém podlahového vytápění, nebo je součástí renovačních projektů. S ohledem na trend klesajících tepelných ztrát, lze nyní většinu místností v nových budovách snadno vytápět také stropem. Hlavní výhodou stropních systémů je jejich vysoký chladicí výkon. Na rozdíl od podlahového chlazení, může být stropní chlazení provozováno při nižších teplotách, a to bez jakéhokoliv diskomfortu, čímž je několikanásobně efektivnější. Volba systému ze strany projektanta nakonec závisí na požadovaném výkonu. Také na základě fyzikálních vlastností teplého vzduchu je chladicí výkon podlahového systému nejnižší a stropního systému nejvyšší (viz tabulku 1). Obecně podlahové chlazení do obytných budov nedoporučujeme, kvůli diskomfortu vzniklému od chladné podlahy a minimálnímu výkonu. Výjimkou je podlahové chlazení u velkoformátového zasklení, skrz které dopadá na povrch podlahy sluneční záření, které ji ohřívá a takto zajišťuje do prostoru teplo. V tom případě je chladicí výkon několikanásobně vyšší, ale obecně jde tomuto problému lépe předejít pomocí stínění.

Případná připravenost na chlazení

Má-li být systém sálavého podlahového vytápění používán také k chlazení nebo pokud mají být za tímto účelem provedeny přípravy, je nezbytné ve fázi návrhu zvážit určitá hlediska. Nejprve se doporučuje zmenšit rozteč potrubí, ideálně na 100 mm. Protože chladicí systémy pracují s nižším teplotním rozdílem, je nutné upravit tlakové ztráty v topných okruzích; řešením v tomto ohledu je uvažovat zkrácení okruhů jednotlivých smyček, nebo zvětšit průměr potrubí. Obvykle je jednodušší vyměnit potrubí 16 mm za dimenzi 17 mm, než navyšovat počet okruhů na rozdělovači/sběrači. Aby se zabránilo kondenzaci, je důležité izolovat všechna přívodní potrubí k rozdělovači. Výkon chlazení závisí také na podlahové krytině. Například dlažba umožňuje větší chladicí výkon než koberec nebo parkety. Pokud je jako zdroj energie použito tepelné čerpadlo, nabízejí tyto systémy další výhodu: zlepšují poměr sezónní energetické účinnosti (SEER) v oblasti vytápění.

Systémy stěnového a stropního vytápění, jako je Uponor Renovis, mohou doplnit systém podlahového vytápění. Kromě toho jsou obzvláště atraktivní při modernizaci podkroví. Zdroj: Uponor
Systémy stěnového a stropního vytápění, jako je Uponor Renovis, mohou doplnit systém podlahového vytápění. Kromě toho jsou obzvláště atraktivní při modernizaci podkroví. Zdroj: Uponor
Zónová regulace teploty Uponor Smatrix může účinně regulovat vytápění i chlazení. Uponor Smatrix Pulse boduje také svými funkcemi Smart Home. Zdroj: Uponor
Zónová regulace teploty Uponor Smatrix může účinně regulovat vytápění i chlazení. Uponor Smatrix Pulse boduje také svými funkcemi Smart Home. Zdroj: Uponor

Faktor technologie regulace teploty v místnosti

V případě, že je pro chlazení využívána také zónová regulace teploty, musí být její technologie „připravena pro chlazení“, což podle potřeby usnadní přechod z vytápění na chlazení. Zónová regulace teploty Uponor Smatrix Pulse otevírá ventily během letního chlazení, když stoupá okolní teplota, tedy pracují na přesně opačném principu než v zimě. V režimu vytápění se ventily zavřou, když stoupne okolní teplota.

Stejně jako v případě vytápění je systém obzvláště účinný, když je optimálně nakonfigurován z hlediska hydrauliky. Z praktických důvodů jsou systémy sálavého chlazení často provozovány se stejným hydraulickým nastavením, jaké platí pro vytápění. To je problematické, protože vytápění a chlazení nejsou ovlivňovány identickou sadou faktorů. Zatímco potenciální tepelné ztráty (např. vnějším pláštěm budovy) jsou hlavním faktorem, který je třeba vzít v úvahu při vytápění, chlazení je ovlivněno hlavně množstvím přímého slunečního světla, přičemž je velmi podstatné zohlednit okna a jejich stínící prvky. Jednotlivé místnosti jako takové mohou vykazovat obrovské rozdíly mezi vytápěcí zátěží v zimě a chladicí zátěží v létě. Využití místnosti představuje další zásadní faktor. Například v ložnici chceme v zimě vytápět minimálně, aby byla udržována příjemná teplota na spaní. Výkon topného okruhu je proto snížen. V létě je však potřeba opačná: jelikož potřebujeme, aby byl pokoj dostatečně vychlazený pro příjemný spánek, musíme chladit intenzivněji. Systém, který je ručně nastaven na vytápění, nemůže umožnit optimální chlazení, protože objemový průtok je příliš nízký. Tento problém se obchází pomocí automatického vyvažování. Řídicí systémy, jako je Smatrix Pulse, používají termopohony na ventilech rozdělovače chlazení, což znamená, že pro chlazení v místnostech, jako je ložnice, je k dispozici maximální objemový průtok.

Funkce automatického vyvažování zónové regulace Uponor Smatrix nepřetržitě sleduje teplotní podmínky v jednotlivých místnostech a přizpůsobuje hydrauliku měnícím se podmínkám. Zdroj: Uponor
Funkce automatického vyvažování zónové regulace Uponor Smatrix nepřetržitě sleduje teplotní podmínky v jednotlivých místnostech a přizpůsobuje hydrauliku měnícím se podmínkám. Zdroj: Uponor

Proces přepnutí systému z režimu vytápění do režimu chlazení, se odvíjí primárně od typu zdroje tepla/chladu a ostatních soustav. Na změnu systému má vliv řada faktorů. Systémy zónové regulace Uponor Smatrix Pulse umožňují uživateli několik variant přepnutí našeho sytému. Jak manuální pomocí mobilní aplikace, tak automatické, předdefinované pomocí vstupních nebo výstupních relé. Jedna z možností je i definování referenční místnosti, to znamená, že měření zaznamenaná prostorovým termostatem, takže teplota příslušné místnosti spouští výstupní signál. V důsledku toho termostat využívá například sady třícestných ventilů na 4potrubním systému nebo reverzibilní tepelné čerpadlo. V tomto případě je topná a chladicí voda trvale k dispozici na každém rozdělovači – a uživatel si může upravit nastavení tak, aby se sám rozhodl, kdy by měl jeho systém přepínat mezi vytápěním a chlazením.

Kromě výhod automatického vyvážení umožňuje zónová regulace jedné místnosti také individuální nastavení teploty každé místnosti při chlazení. U tradičních systémů je chlazení obvykle založeno na referenční místnosti. Systém se sám vypne pro celou budovu, jakmile je v této místnosti dosažena požadovaná teplota nebo nastavená hodnota relativní vlhkosti, i když by ostatní místnosti bylo možné dále chladit. Naopak systém Smatrix Pulse čerpá z údajů o teplotě a vlhkosti jednotlivých prostorových termostatů, například Uponor T-169. Pokud je nastavená hodnota relativní vlhkosti překročena v jedné místnosti (tovární nastavení je 75 procent a lze ji individuálně upravit), systém může zastavit chlazení příslušné místnosti. Regulace v jedné místnosti tak zlepšuje potenciální chladicí výkon. Zónová regulace tak, jako v případě vytápění, zajišťuje trvalé sledování faktorů ovlivňujících regulaci prostorové teploty a v případě potřeby dokáže automaticky upravit hmotnostní průtok.

Zónová regulace teploty – sálavý systém Chladicí výkon
Podlahové vytápění + dlažba Cca 20 W/m2
Podlahové vytápění + koberec/parkety Cca 15 W/m2
Stěnové chlazení Cca 40 W/m2 (*)
Stropní chlazení Cca 70 W/m2 (*)
(*) omezeno minimální povrchovou teplotou 17 °C

Typické chladicí výkony systémů regulace sálavé teploty


Zajištění letního pohodlí

Příjemného celoročního komfortu v budovách s více obytnými jednotkami lze dosáhnout energeticky efektivním způsobem pomocí systému zónové regulace teploty sálavého systému v kombinaci s bivalentním tepelným čerpadlem. Dodavatelé, jako je Uponor, nabízejí systémy, které splňují požadavky, aby bylo možné efektivně využít stávající uspořádání místností. V tomto ohledu je důležitým faktorem profesionální návrh celého systému, které zahrnuje správný výpočet zátěže pro vytápění a/nebo chlazení, výběr vhodných sálavých systémů a profesionální dokončení všech souvisejících úkolů. Výsledkem je, že investoři a majitelé nemovitostí využívají naplno výhod udržitelného a dlouhodobého systému vytápění a chlazení.

Pro více informací navštivte www.uponor.com


Problematika tepla na půdách

V teplých dnech dochází v podkrovních bytech ke značnému hromadění tepla. Výsledkem je, že obyvatelé často považují teplotu za krajně nepříjemnou. To může vést ke stížnostem a za určitých okolností k požadavkům na snížení nájemného. Jedno řešení přichází v podobě sálavých chladicích systémů, které jsou instalovány mezi konstrukce CD profilů, případně do sádrokartonových desek šikmé střechy a stropů. Jsou velmi účinné, kvůli nižším teplotám chladicího média a také klesajícímu chladnému vzduchu. Řešení se nabízí v podobě topného a chladicího systému Uponor Renovis, nebo též modulárního Thermatop S, případně vysoce energeticky účinných modulů Uponor Thermatop M.

Zdroj: Uponor
Zdroj: Uponor

Zdroj: Uponor

Ekologický život ve městě

Projekt „Holzwohnen“ v rakouské Vídni ukazuje, jak může systém podlahového vytápění i v létě zajistit příjemné teploty. U nové výstavby luxusního bytového domu z masivního dřeva se investor zaměřil na ekologické bydlení a příjemné klima po celý rok. Proto bylo rozhodnuto ve prospěch energeticky účinného systému sálavého vytápění v kombinaci s tepelným čerpadlem využívajícím geotermální energii. Ve 21 nájemních bytech bylo instalováno celkem 1 400 metrů čtverečních systému Uponor Tacker.

Celou případovou studii si můžete přečíst zde:
https://www.uponor.at/gebaeudeloesungen/referenzen/holzwohnen-wien

Pokud se ukáže, že klimatické změny jsou tak závažné, jak se v současné době očekává, počet horkých dnů a tropických nocí se výrazně zvýší. Zdroj: Uponor
Pokud se ukáže, že klimatické změny jsou tak závažné, jak se v současné době očekává, počet horkých dnů a tropických nocí se výrazně zvýší. Zdroj: Uponor

UPONOR, s.r.o.
logo UPONOR, s.r.o.

Kdo jsme? Ve společnosti Uponor přemýšlíme o vodě pro budoucí generace. Naše nabídka, včetně bezpečné dodávky pitné vody, energeticky účinného sálavého vytápění nebo chlazení a spolehlivé infrastruktury, umožňuje udržitelnější životní prostředí.