Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výměny kotlů a volba zdroje v souvislostech na semináři na Aquathermu Praha 2022

Veletrh Aquatherm Praha proběhl 19. až 22. dubna 2022 a přitáhl pozornost tisíců zájemců o modernizaci systémů vytápění. Zaujal i páteční seminář k výměnám kotlů.

Čím vytápět? Výměny kotlů a volba zdroje v souvislostech

Veletrh Aquatherm Praha proběhl 19. až 22. dubna 2022 a přitáhl pozornost tisíců zájemců o modernizaci systémů vytápění. Veletrhem prošlo více než 16 000 návštěvníků. Nejvýznamnější 2 skupiny byli ti, kteří mění staré neekologické kotle za moderní a úsporné, případně řeší, jak ušetřit za energie. Druhou velkou skupinou byla odborná veřejnost, která v této oblasti radí, zpracovává projekty, energetické audity a nové zdroje montuje. Proto není divu, že se největšímu zájmu těšili vystavovatelé s tepelnými čerpadly, fotovoltaikou, bateriemi, regulací a akumulací tepla. Tomu odpovídal i zájem o témata doprovodného programu včetně semináře „Čím vytápět? Výměny kotlů a volba zdroje v souvislostech“, který pořádal portál TZB-info v rámci projektu Výměna kotlů na TZB-info a komunikační kampaně „Čisté vytápění domácností s Norskými fondy“.

Možnost shlédnutí celého semináře je zde:

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

V úvodu semináře vystoupil Ing. Zdeněk Lyčka, garant projektu Výměny kotlů na TZB-info a soudní znalec na spalovací zdroje, který obecně zhodnotil zdroje tepla s ohledem na jejich budoucnost, perspektivu využití i ve spojení s vývojem legislativy. Mimo jiné zdůraznil v době aktuálně medializovaných tepelných čerpadel opomíjenou variantu vytápění dřevem a peletami.

Dále za Státní fond životního prostředí vystoupil Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP, s informací o aktuálním stavu a změnách v dotačních programech Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám.
Rozšíří se nabídka dotací na úspory energií pro české domácnosti prostřednictvím rychlých a jednodušších opatření v novém programu NZÚ Light. Ta by měla zároveň fungovat i jako podpůrná záložna, financovaná z výnosů emisních povolenek. Domácnostem s nižšími příjmy, které na realizaci energeticky úsporných opatření nedosáhnou kvůli nedostatku finančních prostředků na předfinancování, nabídne podle typu plánovaných opatření možnost plateb i na dodavatelům neuhrazené faktury,“ hovořilo se v souvislosti s dotacemi.
Detailní komentář Ing. Petra Valdmana, ředitele SFŽP bude zveřejněn v rozhovoru na www.tzb-info.cz v nejbližších dnech.

Za Asociaci podniků topenářské techniky informoval Ing. Zdeněk Lyčka, o důvodech vedoucích ke zdražování kotlů a tepelných čerpadel, které vyplývají z růstu cen surovin, energií a o možných termínech dodávek kotlů.

Na situaci zvyšování cen, aktuální nedostatek velké části technologií a ztíženou dostupnost odborných firem reagují další úpravy dotačního titulu: „Připravujeme program cílený na drobná opatření, která nezapadají do klasického programu NZÚ. Představme si třeba zateplení střechy nebo půdy, zateplení vybraných obvodových stěn, výměnu části oken a dveří. Program by tak neměl narážet na naplněné odborné kapacity a k tomu cílit přesně na domácnosti například starobních důchodců, které ani při vysokém procentu dotace nevyužijí opatření v NZÚ a jsou zároveň přímo postiženy energetickou chudobou. Na pilotní výzvu počítáme s alokací asi 1 miliardy korun, díky nimž se může realizovat až 15 000 dílčích renovací,“ informuje MŽP ČR.

Ing. Vladimír Stupavský za Klastr Česká peleta zhodnotil současný stav na trhu s palivovým dřevem a dřevními peletami a současnou a budoucí dostupnost těchto paliv.

Přečtěte si také Zdraží ruská válka pelety? Je pelet dostatek? Budou tradiční jarní slevy? Přečíst článek

Ing. Jiří Vrba za technickou normalizační komisi Komíny upozornil na bezpodmínečnou nutnost prověření stavu komína před jeho opětným využitím po delší době nevyužití, například i pro instalaci kamen a také možnost komín v nevyhovujícím stavu sanovat vložkováním pro zvolený spalovací zdroj tepla.

Přečtěte si také Kotlíkové dotace mohou přivést desetitisíce domácností do energetické chudoby Přečíst článek

Pro stavebníky rodinných domů, kteří musí splnit aktuálně platná kritéria kladená na energetickou náročnost staveb, byla přínosná přednáška, která ukázala, proč lze s tepelnými čerpadly země-voda nejsnáze splnit kritéria energetické náročnosti budov.

Závěrečná přednáška Ing. Leopolda Bendy se vztahovala k problematice energetických komunit. V současnosti již existují sdružení, která se připravují na legalizaci své činnosti jako energetické komunity, jakmile bude schválena novela energetického zákona. „Pro členy energetických komunit se legislativně usnadní a podpoří jejich zapojení do sdílení nejrůznějších zdrojů energií, které v současnosti vyžaduje složité povolovací procesy. Nepůjde například jen o sdílení výkonů fotovoltaických elektráren na střechách bytových domů, ale o ucelený systém podporovaný inteligentní regulací s maximalizací využití vlastních zdrojů energií v rámci komunity,“ zaznělo mimo jiné v přednášce.

Seminář proběhl od 10:30 do cca 13:00 v přednáškovém sále ve vstupní hale 2 Výstaviště Letňany za pořadatelský portál TZB-info moderoval Ing. Josef Hodboď. Vstup byl zdarma a zúčastnilo se 120 osob.

Přečtěte si také Výměny kotlů Více k tématu
 
 
Reklama