Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Volba zdroje tepla pro vytápění rodinného domu

Jedna z nejžhavějších otázek týkajících se stavby rodinného domu je otázka volby topení. Kromě burcujících novinových titulků týkajících se neustálých změn v cenách energií k tomu přispívá také čím dál větší nabídka technologií pro vytápění rodinných domů. Přesto je možné dobrat se uspokojivého výsledku – rozhodnutí, kterého ani v budoucích letech užívání domu nebudeme litovat.

 

Celkové náklady na topení – co vše s nimi souvisí

Celkové budoucí náklady na topení nakonec ovlivní víc faktorů, než nás zpočátku možná napadne. Dobrým plánováním je však můžeme minimalizovat. Zároveň nám plán umožní učinit si reálnou představu o tom, do jaké míry nás topný systém bude ovlivňovat v budoucnu. Zvažujete-li více zdrojů tepla nebo systémů vytápění, doporučujeme vyhodnotit si následující položky u všech možností.

 • projekt a energetická náročnost domu:
  • v nízkoenergetickém domě ušetříte, ať už budete topit čímkoliv
   JEDINÁ UŠETŘENÁ ENERGIE JE TA, KTEROU NESPOTŘEBUJEME
   TOPIT MÁLO = IZOLOVAT HODNĚ
    
 • stavební přípravy:
  • finanční náročnost: např. platba za přípojku „navíc“ (např. plyn), vybudování skladu paliva, příprava pro zabudování zemních kolektorů či nádrží × elektroinstalace součástí běžné elektropřípravy)
  • časová náročnost a pracnost: např. zajištění přípojky pro zdroj energie na vytápění, zemní a stavební práce
  • náročnost na prostor: např. sklad paliva, zemní kolektory × topení schované v podlaze bez potřeby technické místnosti
 • pořízení systému:
  • finanční náročnost: cena materiálu za rozvody tepla, centrální zdroj tepla (kotel) a zdroje tepla do jednotlivých místností (radiátory); zároveň dobré zvážit způsob financování – z vlastních zdrojů × hypotékou
  • vliv na cenu zdroje teplé vody
 • montáž systému:
  • časová a tím i finanční náročnost
  • možnost svépomocné montáže
  • čistota montáže
 • regulace:
  • možnosti regulace systému: např. přesnost regulace – tím i možnost budoucích úspor provozních nákladů, budoucí míra komfortu ovládání – např. automatické spínání systému, možnost ovládání jednotlivých místností nezávisle apod.
  • finanční náročnost pořízení
 • provoz systému (zajištění provozu, obsluha a užívání):
  • obsluha systému: např. potřeba denní obsluhy a každoroční údržby před topnou sezónou, zajištění dostatečné zásoby kvalitního paliva – nákup, skladování paliva a manipulace s ním; pravidelné čištění, likvidace odpadu, servis, revize × bezobslužnost a bezúdržbovost
  • stabilita zdroje
  • komfort provozu: schopnost dosáhnout požadované teploty a udržovat ji, vhodnost pro kombinaci s topením v krbu apod. (např. nepřetápět – vliv na provozní náklady)
  • vliv topení na prostor v místnostech, údržbu, zdravotní hledisko (prašnost, eliminace studené podlahy apod.)
 • provozní náklady a sazba elektrické energie:
  • náklady na palivo, obsluhu, údržbu, servis a revize
  • vliv na výši sazby elektrické energie pro ostatní spotřebu domácnosti včetně nákladů na ohřev teplé vody
 • životnost:
  • topného systému
  • regulace
  • zdroje energie

Jak si stojí topení elektřinou v rodinném domě

Elektřinu běžně využíváme víc, než bychom si zprvu možná mysleli. Kromě samozřejmostí, jako je osvětlení interiéru a provoz běžných domácích spotřebičů napájených ze zásuvek, z nichž některé jsou často v provozu i non-stop, jsou to dále například tyto spotřebiče zajišťující naše pohodlí a bezpečnost: čerpadlo do vrtu, expanzní nádoba, čistička odpadních vod, automatická vrata, zabezpečovací systém, osvětlení zahrady, vzduchování do akvária apod.

Elektrifikace domu je tedy naprostou samozřejmostí. Naštěstí je elektro-přípojka a řešení elektroinstalace v domě automatickou součástí každého stavebního projektu.

Topení elektřinou je díky jednoduchosti na přípravu, montáž i obsluhu, nízkým pořizovacím nákladům a v případě podlahového topení i míře komfortu, který přináší, v poslední době stavebníky rodinných domů ve stále větší oblibě. Správnost této volby potvrzuje i výsledek objektivního hodnocení. Uvádíme některé závěry pro elektrické podlahové topení:

 • stavební přípravy pro elektrické vytápění:
  • přípojka elektrické energie automaticky součástí každého domu
  • žádný sklad paliva
  • elektropříprava pro elektrické vytápění součástí běžných elektroinstalačních prací
 • pořízení elektrického topení:
  • nejlevnější na pořízení
 • montáž elektrického topení:
  • jednoduchá, čistá, vhodná i pro svépomocnou montáž
 • regulace elektrického topení:
  • elektrické topení lze velmi přesně regulovat a to v každé místnosti či dokonce její části zvlášť; nejlepší termostaty dokonce mají zabudovanou kalkulačku spotřeby pro sledování provozních nákladů
 • provoz elektrického topení:
  • systém je naprosto bezúdržbový, s automatickou regulací je bezobslužný, bez jakýchkoli servisních nákladů v budoucnu
  • díky přesné regulaci ideální pro kombinaci s krbem
 • provozní náklady:
  • v nízkoenergetických domech téměř srovnatelné s náklady na ohřev teplé vody
  • výhodná sazba elektřiny na veškerou spotřebu elektřiny
 • životnost
  • srovnatelná s životností běžné elektroinstalace v domě (např. přívody elektřiny vedoucí z rozvaděče k vypínačům, zásuvkám a osvětlení)

Topení elektřinou – drahé nebo ne?

Stále někdy slyšíme, že topení elektřinou je drahé. Proč?

 1. je to zkušenost někoho, kdo topil elektřinou:
  • v nezatepleném domě, se starými, netěsnícími okny
  • ve vlhkém domě
  • ve špatně větraném domě
  • systémem bez kvalitní regulace
 2. ve srovnání s plynem či jiným palivem byla srovnávána jablka s hruškami (např. faktura za plyn na topení × faktura za elektřinu na topení + ohřev vody + ostatní spotřebu elektřiny)

A dnes? Jak to skutečně je?

 1. elektřinou se topí v domech:
  • dobře zateplených (úsporných, nízkoenergetických)
  • systémem s přesnou regulací
 2. jsou k dispozici užitečné nástroje, jak komplexně porovnat celkové náklady na vytápění – např. redakční výpočet na portálu TZB-info – Porovnání nákladů na vytápění

Příklad porovnání nákladů na vytápění


Následující graf porovnávající komplexně náklady na vytápění, ohřev teplé vody a ostatní spotřebu elektrické energie při různých zdrojích energie na vytápění mluví za vše.

Parametry referenční stavby:
RD 120 m2, celková tepelná ztráta 5 kW, 4členná rodina se standardním vybavením spotřebiči, ohřev vody energií na vytápění

Zdroj: redakční výpočet z kalkulačky Náklady na vytápění, ohřev teplé vody a ostatní spotřebu elektrické energie

V-systém elektro s.r.o.
logo V-systém elektro s.r.o.

V-systém elektro s.r.o. - kabelové topné systémy. Specialista na vytápění. 100 % regulace, 100 % účinnost. Rodinné domy Podlahové vytápění Prevence zimních problémů - okapy a potrubí Automatická údržba venkovních ploch Bytové domy a kancelářské budovy, ...