Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Když fólie netopí...

Pokládka folií ECOFILM je velmi snadná a při dodržování pokynů v návodu ji lze snadno zvládnout, ale pro bezproblémové fungování celého topného systému jsou potřebné i teoretické znalosti z oblasti vytápění.

Před samotnou pokládkou je potřeba rozlišit, zda budou folie použity jako hlavní zdroj vytápění místnosti či objektu, nebo jen jako lokální doplňkový ohřev vybrané části interiéru. Pokud jsou podlahové topné folie ECOFILM použity pouze ke komfortnímu ohřevu podlahy, v zásadě si lze vystačit pouze s návodem na instalaci. Mají-li ale folie sloužit také jako hlavní zdroj vytápění, bez určitých zkušeností a odborného posouzení samotného objektu se prostě realizační firma neobejde.

Pokud investor uvažuje o změně topného systému, tak před volbou konkrétního řešení je potřeba nechat změřit tepelné ztráty domu a podle toho navrhnout vhodný systém. Elektrické podlahové topení nebo topení se sálavými panely je totiž jednoznačně vhodné pro domy s nízkými tepelnými ztrátami. Pro starší, špatně izolované domy nelze prezentovat elektrické podlahové vytápění jako ideální řešení. Pokud má dům nízké tepelné ztráty, tak je volba elektrického topení naprosto správná.

Při určování koncepce elektrického podlahového vytápění se volí přímotopný, smíšený nebo akumulační způsob vytápění. Pokud je topný prvek umístěn ve vrstvě betonu silné 12–15 cm, mluvíme o akumulačním vytápění, ale taková konstrukce se v dnešních domech už nepoužívá – jde o systém s dlouhou setrvačností a obtížnou regulovatelností. Přímotopné vytápění má výhodu v rychlosti náběhu a operativnější odezvě na regulaci, na pořízení je však ve srovnání s poloakumulačním systémem dražší. O poloakumulačnímu systému hovoříme, pokud je topný prvek – zpravidla topný kabel nebo rohož – umístěn v přibližně 5–6 cm silné vrstvě betonu nebo anhydritu. Je to dnes nejběžnější řešení pro trvalé vytápění.

Skladba podlah s folií ECOFILM a izolační deskou Heat-Pak: 1 – Nášlapná vrstva (PVC, koberec); 2 – Dvouvrstvá lepená podložka HEAT-PAK 7 mm; 3 – Podlahová (limitační) sonda v drážce (zatmelená); 4 – Krycí PE folie tl. 0,25 mm; 5 – Podlahová topná folie ECOFILM; 6 – Izolační podložka z extrudovaného polystyrenu; 7 – Podklad – původní podlaha, beton, anhydrit, apod.
Skladba podlah s folií ECOFILM a izolační deskou Heat-Pak:
1 – Nášlapná vrstva (PVC, koberec)
2 – Dvouvrstvá lepená podložka HEAT-PAK 7 mm
3 – Podlahová (limitační) sonda v drážce (zatmelená)
4 – Krycí PE folie tl. 0,25 mm
5 – Podlahová topná folie ECOFILM
6 – Izolační podložka z extrudovaného polystyrenu
7 – Podklad – původní podlaha, beton, anhydrit, apod.

Pokud se majitel bytu rozhodne pro elektrické podlahové vytápění, obavy v případě rekonstrukce nejsou na místě – elektrické topné folie ECOFILM (nebo rohože ECOFLOOR) jsou pro rekonstrukce ideální. Ale pozor! Jelikož podlahy ve starších domech a bytech jsou často nedostatečně tepelně izolované, je vhodné nejprve na podlahu položit izolační desky – např. F-BOARD (Fenix Jeseník) v tloušťkách 6 nebo 10 mm.

Důležitá je také velikost plošného příkonu topné folie, rohože nebo panelů. Pokud se topidla v místnosti předimenzují a opatří se vhodným termostatem, tak neodeberou více elektrické energie (kWh) než správně dimenzované topidla, jejich výhodou bude navíc daleko dynamičtější provoz. Nevýhodou však budou vyšší pořizovací náklady a možná i vyšší hodnota hlavního jističe, rovnající se vyšší částce za stálý plat. Ta tvoří významnou část účtu za energii. Takže projekt je opravdu důležitý a slouží nejen k optimalizaci pořizovacích a provozních nákladů, ale i dobrému tepelnému komfortu v každodenním užívání.

Jak může absence projektu a teoretických znalostí z vytápění dopadnout, dobře ilustruje i reklamace na podlahové topení s topnými foliemi ECOFILM, ve kterém si pisatel stěžoval, „že topné folie při venkovní teplotě −15 °C nevyhřejí místnost na více než +18 °C a teplota podlahy je pouze 21–22 °C. Přitom v propagačních materiálech je uvedeno, že folie ECOFILM mohou být použity i k vytápění a podlahu mohou prohřát až na cca 30 °C.“ Uživatel tedy usoudil, že folie jsou zřejmě nefunkční, systém reklamoval a žádal návštěvu zástupce společnosti FENIX. Po krátké e-mailové korespondenci byl dohodnut termín, ve kterém bude topný systém technikem společnosti zkontrolován. Na místě samotném byly zjištěny následující skutečnosti:

Jednalo se o byt ve zvýšeném přízemí bytového domu na Vysočině. Pod předmětným bytem byly nevytápěné sklepy, nad ním další byt. Obvodové zdivo bylo cihelné, tloušťky cca 50 cm, bez dalšího dodatečného zateplení. Podlaha nad nevytápěnými sklepy neobsahovala potřebnou tepelnou izolaci, okna byla nová, plastová. Pokládku folií provedla firma, která se zabývá instalací podlahových krytin. Folie byly položeny do dvou místností – dětského pokoje a ložnice, kde měly plně nahradit původní přímotopné konvektory. Instalační firma informovala uživatele, že pokud použije výkonnější folie – 80 W/m2, lze konvektory z místnosti odstranit a folie místnost vyhřejí.

Na obranu instalační firmy nutno uvést, že pokládka topných folií byla provedena bezchybně, v dobré víře že folie poskytnout dostatečný tepelný výkon a hlavní motivací bylo doporučit zákazníkovi komfortní systém, se kterým bude naprosto spokojen. Bohužel, právě zde se projevilo opomenutí širších souvislostí. Na stránkách společnosti FENIX je sice uvedeno, že topné folie 80 W/m2 jsou vhodné i k vytápění, vždy ale ve vztahu k tzv. tepelným ztrátám objektu. K vyhřátí nezatepleného bytu budete samozřejmě potřebovat podstatně vyšší výkon, než když vytápíte např. nízkoenergetický dům.

Samotná kontrola topných folií proběhla ve třech krocích:

  • byl zkontrolován protékající proud a odpor topných folií – kontrolu zajistil uživatel bytu prostřednictvím odborné elektroinstalační firmy
  • byl proveden zjednodušený výpočet tepelných ztrát jedné místnosti (dětského pokoje) a porovnán s příkonem topných folií
  • byla změřena dynamika náběhu systému a pomocí infrakamery zkontrolováno rozložení folií a jejich funkčnost
Půdorys
Půdorys
Umístění čidel
Umístění čidel

A výsledky?
Hodnoty naměřené elektroinstalační firmou byly v pořádku a odpovídaly tabulkovým údajům. Pomocí infrakamery pak bylo při kontrole vidět, že v pořádku topily všechny folie v celé ploše. Klíčové tak bylo srovnání příkonu a tepelných ztrát dětského pokoje.

Pro vytápění byl použit 6× ECOFILM SET 80 W/m2 o topné šířce 0,55 m, délce 3 m a výkonu 132 W. Celkový výkon folií byl tak 6× 132 W = 792 W. Protože část plochy byla zakrytá nábytkem, z hlediska vytápění zůstávalo funkčních pouze cca 8,3 m2 × 80 W/m2 = 664 W. V podlaze nebyla tepelná izolace. Instalační firma správně použila jako podložku Extrupor 6 mm, což se pozitivně projevilo v dynamice náběhu, nicméně tato podložka má stejný tepelný odpor jako cca 1,5 cm polystyrenu – a to jako tepelná izolace nad nevytápěným sklepem nedostačuje. Vzhledem k únikům tepla do podkladu bylo proto uvažováno snížení reálného výkonu topné folie o cca 10 %. Příkon podlahového vytápění tak činil přibližně 600 W.

Pokoj měl rozměry 3,7×3,5 m a výšku 2,57 m, dvě stěny byly venkovní, dvě stěny a strop sousedily s obytnými (vytápěnými) místnostmi. Pod podlahou se nacházel nevytápěný sklep a v jedné z venkovních stěn bylo okno a balkónové dveře. Vypočtené tepelné ztráty pokoje o těchto parametrech dosáhly hodnoty cca 1000 W – bylo tedy na první pohled zřejmé, že příkon byl nedostatečný a pokrýval tepelnou ztrátu přibližně z poloviny!

A celkové závěry?
Podlahové vytápění s topnými foliemi ECOFILM samozřejmě lze použít jako hlavní a jediný zdroj vytápění, vždy je však nutné posoudit tepelně technické vlastnosti stavby. Tento systém je ideální především pro dobře zateplené objekty, které mají nižší tepelné ztráty – což je dnes v podstatě každá novostavba. U energeticky úsporných staveb vychází tepelná ztráta cca 35–40 W/m2 (15–18 W/m3), což s foliemi ECOFILM o výkonu 80 W/m2 nebo i 60 W/m2 lze pokrýt naprosto bez problémů i v největších mrazech. V tomto konkrétním případě bude bohužel nutné buď doplnit další zdroj tepla, nebo objekt zateplit. Za současného stavu jsou folie schopny vytopit místnost do venkovní teploty cca +5 °C. S klesající venkovní teplotou začne klesat také teplota v místnosti, nedostatečné zateplení bude mít negativní dopad také na provozní náklady.

FENIX Trading s.r.o.
logo FENIX Trading s.r.o.

Výroba a prodej elektrického vytápění: rohože ECOFLOOR pro podlahové vytápění, topné folie ECOFILM pro podlahové a stropní vytápění, sálavé panely ECOSUN, přímotopné konvektory ECOFLEX, ochrana topnými kabely před sněhem a ledem, domovní regulace.