Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Jaká kombinace OZE pomůže splnit legislativu pro rodinné domy s elektrickým vytápěním?

Uvažujete-li o elektrickém přímotopném vytápění, pomocí jednoduchého formuláře vyzkoušejte, jaké kombinace OZE pomohou u novostavby rodinného domu splnit požadavky Vyhl. 264/2020 Sb.

Ing. Cyril Svozil, FENIX GROUP, foto redakce
Ing. Cyril Svozil, FENIX GROUP, Koeficient neobnovitelné energie je umělý kalkul, foto redakce

Zjednodušený formulář, který umožňuje vyzkoušet, jaká kombinace OZE pomůže splnit podmínky Vyhl. 264/2020 pro rodinné domy s elektrickým vytápěním připravila společnost FENIX a je určen pro široké použití veřejností.

Proč je třeba něco zkoušet?

Platná legislativa považuje za klíčový parametr pro posouzení budovy potřebu tzv. primární energie z neobnovitelných zdrojů (PENZ). A pro povolení stavby je třeba požadavkům této legislativy vyhovět.

K hodnotám PENZ existuje mezi odborníky řada výhrad, viz video, ale aby bylo možné v objektu instalovat přímotopné elektrické vytápění, je nezbytné legislativou daný koeficient neobnovitelné energie nějak snížit. Lze toho docílit několika způsoby:

  • snížením energie potřebné na vytápění – například zlepšení obálky budovy, nebo instalací větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace)
  • instalací doplňkových zdrojů tepla využívajících obnovitelné zdroje energie (OZE) – například malého tepelného čerpadla pro přípravu teplé vody, nebo (multi)splitové reverzní klimatizace, která může být použita i pro vytápění (= tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, A/A)
  • instalací doplňkového zdroje využívajícího energonositele s výhodnějším faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie. Typicky dřevo spalované v krbových kamnech, u kterého je faktor 0,2
  • instalací soustavy využívající sluneční záření, jak fotovoltaické s výrobou a využitím elektřiny, tak i tepelné s výrobou a využitím tepla, s faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie rovným 0,0. V případě přebytků eletřiny dodávaných do rozvodné sítě mají přebytky dokonce záporný faktor -2,6

Kdo může výpočet použít a co je k tomu potřeba

  • Formulář je určen výhradně pro rodinné domy s elektrickým přímotopným vytápěním (podlahové nebo stropní vytápění, sálavé panely, konvektory).
  • Do formuláře se dosazují konkrétní parametry budovy. Je proto potřeba mít k dispozici průkaz energetické náročnosti budov (PENB), zpracovaný dle Vyhlášky 264/2020 Sb. (platná od 1. 9. 2020). POZOR – formulář je určen pouze pro jednozónový model rodinného domu. V průkazu může být jakýkoliv typ vytápění a ohřevu TV, pro výpočtový formulář jsou tyto údaje nepodstatné. Energetickému specialistovi se následně poskytne výstup z tohoto výpočtu a on podle něj upraví technické systémy v PENB.
  • Aby byl formulář pokud možno co nejjednodušší, nezahrnuje všechny možné varianty technických systémů a některé proměnné (například účinnosti systému) jsou nastaveny pevně. Výsledné hodnoty je proto nutné považovat za orientační, ovšem s vysokou mírou přesnosti.
  • Formulář (zatím) nelze použít pro bytové domy (jiný způsob výpočtu potřeby TV, jiné snížení spotřeby PENZ u referenční budovy) a kvůli upravené metodice ani pro průkazy zpracované dle Vyhl. 78/2013 Sb.

Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie je umělý kalkul, politické rozhodnutí, které ČR nespravedlivě řadí na chvost Evropy

Rozhovor Elektrické vytápění v novele zákona č. 406/2000 Sb., elektřina v NZEB s Ing. Cyrilem Svozilem z FENIX GROUP jsme natáčeli již v roce 2019, ale v tuto chvíli jej připomínáme proto, že jsme hovořili o koeficientu neobnovitelné energie. Proč je jaký je, kde se vzal a jak je to v jiných zemích.
Z omylu jednoho úředníka a nezájmu ostatních došlo k tomu, že byla původně přijata nejvyšší hodnota koeficientu neobnovitelné energie s číslem 3, což českou energetiku zařadilo mezi nejhorší energetiky celé Evropy. A to není vůbec pravda. Naše energetika je naopak velmi robustní, proti ostatním, které jsou daleko krehčí a zranitelnější, bezproblémová a tarifní část i řízení soustavy je na špičkové úrovni,“ říká mimo jiné v rozhovoru Ing. Svozil. A nelze pominout, že otázka, zda atomová energie využitá k výrobě elektřiny je obnovitelná nebo ne, dosud není jednoznačně zodpovězena. A to je významné nejen pro Českou republiku, ale i Francii aj.

Komentář redakce:
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) zpracovává energetický specialista. Pokud klient u nové stavby uvažuje o elektrickém vytápění, energetický specialista by toto měl zohlednit již při zpracování PENB a optimalizovat velikost OZE.
Pokud někdo optimalizuje a mění typ vytápění, většinou je to navázáno i na obálku budovy, navýšení tloušťku tepelné izolace a pak se vše zase mění, proto už nesedí průměrný U a mění se i referenční budova. A zpracovává se nový PENB.
Upozorňujeme tedy na fakt, že zadání investora před zpracováním PENB by mělo být co nejpečlivější a uvážlivé.

 
 
Reklama