Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vytápění extralehkým topným olejem (II) – výstroj, potrubí, příslušenství

Jeden z kroků k bezuhlíkovému vytápění nabízí přechod od uhlí k extralehkému topnému oleji, který může být v součastnosti i cenově stabilnější než elektřina nebo plyn. Vybudování bezpečného olejové hospodářství není nijak složité.

Poslechněte si audio verzi článku - II. díl:

 • 1. díl: bezpečné uskladnění paliva
  Jeden z kroků k nízkoemisnímu vytápění nabízí přechod od uhlí k extralehkému topnému oleji, který může být i cenově stabilnější v současné turbulentní době než elektřina nebo plyn. Vybudování bezpečného olejového hospodářství není nijak složité.
Obr. Příklad klasického dvoutrubkového propojení kotle a nádrže sacím a zpětným potrubím. (nádrž – olejový filtr – hořák) (Oventrop)
Obr. Příklad klasického dvoutrubkového propojení kotle a nádrže sacím a zpětným potrubím. (nádrž – olejový filtr – hořák) (Oventrop)

S ohledem na nejnižší možné investiční náklady, jednoduchost instalace, se článek dále zaměřuje především na případy úložišť extralehkého topného oleje tvořené jednou nebo více dvouplášťovými plastovými nádržemi umístěnými v kotelně uvnitř domu.

Extralehký topný olej se svými vlastnostmi velmi podobá motorové naftě a podobně jako v automobilech je ke spalování dopravován pomocí čerpadla. V menších budovách, typicky v rodinných domech, se propojují nádrže s kotlem jen jedním potrubím, což zjednodušuje instalaci.


a

b

c

Obr. Příklady vhodně řešených filtrů a armatur umístěných před kotlem, které umožňují vynechat zpětné potrubí z filtru do nádrže (Oventrop)
 1. nádrž - olejový filtr kombinovaný s odvzdušňovačem – hořák
 2. nádrž - olejový filtr –odvzdušňovač – hořák
 3. nádrž – olejový filtr – hořák
Obr. Nejjednodušší provedení olejového potrubí nádrž – filtr – hořák, které umožňuje olejové čerpadlo v moderních, vysoce účinných olejových kotlích. (Oventrop)
Obr. Nejjednodušší provedení olejového potrubí nádrž – filtr – hořák, které umožňuje olejové čerpadlo v moderních, vysoce účinných olejových kotlích. (Oventrop)

Z konfigurací na výše uvedených obrázcích vzhledem k podlaze je zřejmé, že pokud není v činnosti sací olejové čerpadlo, nemůže dojít k samovolnému vytékání oleje z nádrže. Při umístění nádrží v kotelně na stejné podlaze s kotlem, případně i výše, se však může vyskytnout stav, kdy by olej mohl z nádrže samotížně vytékat. Aby se tomu zabránilo, instaluje se na výstupu z nádrže nebo v nejvyšším bodě sacího potrubí pojistný membránový ventil. V případě možnosti překročení pracovních podmínek membránového ventilu, tj. vysokého průtoku oleje nad 200 litrů za hodinu nebo výškového rozdílu nad 4 metry, se instaluje pojistný magnetický ventil, jehož ovládání je závislé na činnosti hořáku, ale toto se však při běžné instalaci olejové kotelny v rodinném domě nevyskytuje.

Příklad výstroje kotelny na extralehký topný olej v nejjednodušším jednotrubkovém provedení. V případě dvouplášťových plastových nádrží odpadá záchytná vana.
Obr. Příklad výstroje kotelny na extralehký topný olej v nejjednodušším jednotrubkovém provedení. V případě dvouplášťových plastových nádrží odpadá záchytná vana.
 1. Uzavíratelný plnicí otvor
 2. Odvětrání a přivětrání nádrže je důležité při jejím plnění i následném postupném vyprazdňování
 3. Ochrana proti přeplnění nádrže (čidlo naplnění 95 % objemu nádrže; zásuvka pro připojení autocisterny)
 4. Mechanický ukazatel stavu zásob v nádrži (stále častěji se nahrazuje elektronickým měřidlem)
 5. Rychle uzavíratelná odběrová armatura vybavená v tomto případě flexibilní hadicí s plovákem pro odběr oleje blízko pod hladinou
 6. Pojistný membránový ventil
 7. Olejový filtr
 8. Flexibilní hadicové napojení hořáku
 9. Olejový hořák

Dimenzování olejového potrubí

V případě umístění nádrží na extralehký olej v kotelně, v blízkosti kotle, nepředstavuje dimenzování potrubí složitý problém. Je sice nutné zohlednit vlastnosti sacího olejového čerpadla, zpravidla součásti kotle, viskozitu oleje, která se podle teploty oleje mění, je třeba zohlednit hydraulický odpor filtrů, armatur, ohybů či kolen na potrubí, potřebné množství oleje pro výkon hořáku, tedy i délku a světlost potrubí, ale toto vše zohledňují doporučené instalační pokyny výrobce kotle a nebývá nutné provádět konkrétní výpočty.

V zásadě se vychází z podmínky, že na 10 kW výkonu je potřeba průtok 1 litru extralehkého topného oleje, což postačí na úsporný rodinný dům nebo i dům větší, ale obývaný jen z části, jak je často běžné u starších domů na vesnicích. Pro běžný rodinný dům, menší penzion atp. připadá v úvahu průtok cca 2 až 5 litrů oleje za hodinu. Rychlost proudění v sacím potrubí se volí mezi 0,2 až 0,5 m/s. Nejmenší přípustný průměr potrubí je 4 mm, ale v rodinných domech se nejčastěji používá potrubí s vnitřním průměrem 10 mm.

Odvětrávací a současně i přivětrávací potrubí se řeší jedno, společné i pro více nádrží v baterii. Jeho vnitřní průměr se odvozuje od objemu nádrží a pohybuje mezi 40 až 50 mm.

Obr. Příklad jednotrubkové mosazné odběrové armatury. Nahoře páka rychlouzávěru, vpravo šroubení pro napojení sacího potrubí od hořáku, dole ohebná hadice s plovákem pro odběr oleje pod hladinou. (Oventrop)
Obr. Příklad jednotrubkové mosazné odběrové armatury. Nahoře páka rychlouzávěru, vpravo šroubení pro napojení sacího potrubí od hořáku, dole ohebná hadice s plovákem pro odběr oleje pod hladinou. (Oventrop)

Odběrová armatura

Obvykle slučuje několik funkcí. Je rychle uzavíratelná. Obsahuje zpětnou klapku zabraňující zpětnému toku oleje do nádrže v době, kdy není v činnosti hořák a olejové čerpadlo a mohlo by dojít k zavzdušnění přívodu oleje k hořáku. Je na ní napojena trubka pro odběr oleje z nádrže ode dna, případně flexibilní hadice s plovákem pro odběr cca 4 až 6 cm pod hladinou.

Membránový ventil

Membránový ventil se používá tehdy, když je přívod oleje k hořáku níže, než se pohybuje hladina oleje v nádrži. To je běžné při typické instalaci stacionárního kotle a nádrží na společné podlaze v kotelně rodinného domu. Pokud by došlo k poruše těsnosti na přívodu oleje v místě ležícím pod aktuální hladinou oleje v nádrži, došlo by k samovolnému, samotížnému, vytečení oleje. Síla pružiny ventilu se nastavuje na výškový rozdíl mezi umístěním ventilu v horní části sacího potrubí a nejnižší pozicí přívodu oleje k hořáku. Pro snadné nastavení je na ventilu stupnice.

Konstrukce pojistného membránového ventilu v sacím potrubí
Obr. Konstrukce pojistného membránového ventilu v sacím potrubí. V závislosti na podtlaku oleje v sacím potrubí membrána dříkem zdvihá píst. Pokud podtlak vymizí, například se vypne olejové čerpadlo nebo v potrubí za ventilem vznikne netěsnost, dřík klesne dolů a píst ventil uzavře. (Oventrop)

Olejový filtr

Přestože dodávaný extralehký topný olej má vysokou kvalitu, podobně jako u motorové nafty se do přívodního potrubí vkládá olejový filtr. Obvykle se používají filtry s průhledným krytem, přes který je vidět stupeň případného zanesení filtru zachycenými nečistotami.

Obr. Olejový filtr s uzávěrem
Obr. Olejový filtr s uzávěrem

Odvzdušňovač

Automatický odvzdušňovač zajišťuje odvádění mikrobublinek, které se v oleji mohou při jeho nasávání z nádrže vyskytnout a mohly by být příčinou provozní poruchy. Odvzdušňpvače jsou zpravidla založeny na jednoduchém plovákovém principu, podobně jako odvzdušňovače používané v teplovodních otopných soustavách. V malých olejových hospodářstvích v rodinných domech s malým výškovým rozdílem mezi hladinou oleje v nádrži a hořákem nebývá jejich použití nutné, případně je možné použít olejový filtr kombinovaný s odlučovačem.

Hadice k hořáku

Důležitou součástí přívodu oleje k hořáku je i fexibilní hadice, která umožňuje servisní manipulaci s hořákem bez přerušení olejového přívodu. Používají se pouze hadice certifikované na extralehký topný olej v délkách od cca 0,3 až 1,5 metru a na výběr jsou hadice vybavené různými typy spojů podle konkrétního hořáku a potrubí.

Hladinoměr

Pro zobrazení stavu zásoby oleje v nádrži podle úrovně hladiny se používají plovákové nebo pneumatické snímače. V komfortní variantě mohou být vybaveny i možností dálkového přenosu informace o stavu zásoby provozovateli nebo smluvní firmě zajišťující doplňování extralehkého topného oleje atp.

Závěr

K vytápění extralehkým topným olejem je v České republice běžně k dispozici vše, co je k němu potřeba. A to jak v oblasti know-how, tak technického řešení včetně dodávek kvalitního extralehkého topného oleje i s podílem vyrobeným z obnovitelných zdrojů energie. Při volbě druhu zdroje energie k vytápění je zásadní se rozhodovat nikoliv pouze podle každoročních výkyvů cen, ale i z pohledu doby životnosti všech nutných zařízení a možnosti jejich případného dalšího využití nebo nákladů na likvidaci.

Případné obavy, nejasnosti, otázky lze konzultovat s dodavatelem extralehkého topného oleje, společností NRG Group a.s., která zajišťuje i realizace nových olejových kotelen.

 
 
Reklama