Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zákaz spalování dřeva kvůli prachu? Je to lobbismus, neznalost nebo jen bulvár?

Z prachu pocházejícího ze spalování dřeva se vytváří strašák. Přitom moderní spotřebiče ho produkují násobně menší množství než milióny starých kamen a krbů nebo kotlů. Stačí je vyměnit. A dále užitečně využívat obnovitelnou dřevní hmotu, která už jinak využít nejde.

Každý si svůj názor dělá sám. Před konečným rozhodnutím by si však měl vyhledat více informací z více zdrojů. Pak by například v případě nedávné kauzy údajného zákazu spalování dřeva v krbech a kamnech s ohledem na prý zásadní poškození našeho životního prostředí nepodléhal panice. Nepřekvapuje, že se na této kauze přiživili i čeští influenceři a některá média. Neboť za šíření takových zpráv nemohou být osobně ani finančně postiženi. Na druhou stranu však dost možná i tyto zdroje informací dělají dobrou službu, neboť vyburcují k aktivitě do té doby mlčící většinu.

Za redakci TZB-info se k problematice již vyjádřil Ing. Zdeněk Lyčka, například v druhém čísle Aquatherm Times 2022 a také na TZB-info.

Přečtěte si také Zákaz spalování dřeva je fejk Přečíst článek

Považuji za vhodné k jeho názoru doplnit i názory jiných, kteří působí v Německu. Neboť právě i z Německa vyšel jeden ze silných impulsů. A to jako součást projevu prof. Dr. Dirk Messnera, předsedy německého spolkového úřadu pro životní prostředí na tiskové konferenci. Dále jsou uvedeny dvě z více reakcí na prohlášení vystudovaného politologa prof. Dr. Dirk Messnera, jak o něm mluví dotčené svazy, k tak odborné otázce, jakou je propojení množství prachu, kvality spalovacích zdrojů a proporcionálnímu významu prachu pocházejícímu ze spalování dřeva vůči všemu prachu produkovanému naší existencí na Zemi.

Helmut Bramann, generální ředitel ZVSHK:

K tzv. „démonizaci krbů a kamen“, se vyjádřil například Helmut Bramann, generální ředitel ZVSHK, tedy ústředního svazu oborů TZB.:

„Spolkový úřad pro životní prostředí (UBA) každoročně podporuje teror a hysterii. Na základě toho podřízené úřady nyní vytvořily „nestvůru pevných částic“. Nejprve pro tisk, poté pro širokou veřejnost díky širokému mediálnímu pokrytí, které to vyvolalo. Po démonizaci naftového motoru chce nyní prezident UBA Messner skoncovat i s otevřeným ohněm.“

„Vystudovaný politolog vyzval, aby lidé netopili dřevem. Protože znečištění jemným prachem v Německu by prý mnohem více způsobily komíny než auta. „Komíny smrtelnější než auta“ byl titulek v médiích. Po tomto hororovém scénáři již nikdo nedokázal své zneklidněné a vyděšené diváky, posluchače či čtenáře uklidnit prohlášením, že emise znečišťujících látek do ovzduší v Německu klesly na rekordní minimum. Špatné zprávy jsou a vždy budou pro média atp. dobré zprávy.“

Trh s vytápěním potřebuje energetickou strategii pro biomasu

Jako zástupce německého obchodu s komíny, kamny a vytápěním se člověk tváří v tvář takové panice diví, proč Spolkový úřad pro životní prostředí tak démonizuje dřevo jako obnovitelný materiál číslo jedna v Německu, a tedy nepostradatelný faktor proklamované politiky energetické změny.

Přitom sám úřad uvádí, že spalování dřeva představuje 8,2 % emisí jemného prachu v Německu. Na krby v jednotlivých místnostech, tedy komíny, připadá jen 6,5 %. Opravňuje takový „rekordně nízký podíl látek znečišťujících ovzduší“ stačí k tomu, aby se skutečně a priori bránilo dosažení cíle klimatické neutrality na trhu s vytápěním? Když ho nelze dosáhnout bez energetické strategie pro biomasu, jak dobře vědí k tomu odpovědné osoby úřadu?

A co si o tom mají myslet postižení lidé v záplavových oblastech, kteří se před chladem letošní zimy mohli dlouho chránit pouze krbovými kamny na dřevo, nebo zástupci civilní ochrany, kteří právě z tohoto důvodu dokonce obecně doporučují spotřebiče na dřevo nezávislé na elektrické a plynové síti pro případ přežití nouze?

Snižte znečištění vzduchu z komínů bez zákazů

Lze tvrdit, že částic, vznikajících zákonitě při spalování dřeva, je příliš mnoho. Souhlasíme. Jsme pouze přesvědčeni, že poměrně malý podíl znečištění ovzduší z komínů by bylo možné rychle a efektivně dále snížit bez zákazů. Pokrok ve vývoji krbů a filtrů dlouhodobě umožňuje masivně omezovat emise jemného prachu z tepla dřeva.

Šéf životního prostředí by například mohl konečně prosadit úpravu povinnosti výměny starých krbů a kamen. Staré spotřebiče vypouštějí více částic než nové, protože stále existují výjimky pro staré systémy. A proč stále neexistují žádné právní a technické specifikace pro technologii aktivního nebo pasivního filtru?

11 svazů lesnického, dřevařského a energetického průmyslu:

Ve společném dopise vyzývá 11 svazů lesnického, dřevařského a energetického průmyslu předsedu Spolkového úřadu pro životní prostředí prof. Dr. Dirk Messnera, aby diferencovaně reprezentoval energii dřeva a bránil prudkým útokům na energetické využití dřeva. Důvodem dopisu je nedávné doporučení vyhýbat se topení dřevem kvůli emisím jemného prachu. „S velkým znepokojením jsme přijali doporučení, které jste vyslovil na tiskové konferenci, abychom nepoužívali dřevo k vytápění. Toto doporučení se rovná obecnému útoku na dřevo jako zdroj udržitelného tepla,“ píše se v dopise. Asociace požadují „v budoucnu diferencovanou prezentaci a komunikaci o moderním a efektivním energetickém využití dřeva, aby se předešlo dalšímu poškození energetického využití dřeva a jeho využití při vytápění“.

V dopise asociace upozorňují, že většina emisí jemného prachu z topenišť na dřevo pochází ze starých kamen a topných systémů na dřevo. Moderní a účinné systémy spalování dřeva snižují emise jemného prachu až o 90 procent a zdvojnásobují energetickou účinnost, to navíc šetří i zdroje. „Naším společným zájmem by proto mělo být co nejrychlejší nahrazení starých spotřebičů modernějšími a efektivnějšími,“ stojí v apelu dopisu.

Asociace zároveň připomínají význam energie dřeva pro energetickou změnu: „Vzhledem k obrovské výzvě, kterou představuje současných necelých 16 procent obnovitelných energií v teplárenství a vzdálenost k dosažení cíle 50 procent obnovitelného tepla v roce 2030, o jejíž realizaci federální vláda usiluje a my ji plně podporujeme, jsou vaše zkratkovitá doporučení proti vytápění dřevem v rozporu s dosažením cílů a brání účinné ochraně klimatu. Cíl 50 procent obnovitelného tepla nebude dosažitelný bez rozšíření energie dřeva.“

Autoři zdůrazňují, že udržitelné a multifunkční obhospodařování lesů v Německu poskytuje nejen obnovitelnou surovinu pro materiálové využití. Dřevo pro energetické využití se získává ze zbytkových a odpadních materiálů a také dřevěných segmentů, které nelze jinak lépe využít: „Toto použití dřeva přispívá ke klimaticky šetrnému udržitelnému hospodářskému systému v souladu s německou strategií biohospodářství. (…) Moderní energie dřeva není problémem, ale součástí řešení defosilizace topného sektoru ve stávajících budovách.

Dopis podepsala AGDW – Die Waldeigeneigner, Spolková asociace zpracovatelů a recyklátorů odpadového dřeva (BAV), Spolková asociace obnovitelných energií (BEE), Spolková asociace kvality pro dřevěný popel (BGH), Německé energetické dřevo a Sdružení pro pelety (DEPV), Německá pila a Spolkový svaz dřevařského průmyslu (DeSH), rodinné podniky na venkově a v lesnictví, Svaz průmyslu pro domácnost, vytápění a kuchyňskou techniku (HKI), Iniciativa pro vytápění dřevem, Sdružení os. Wood Materials Industry (VHI) a Wood Energy Association (FVH) ve Federal Bioenergy Association (BBE).

Zdroje: