Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nedus oheň! SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 04/10

Bez vzduchu není oheň. Pokud se kyslík obsažený ve vzduchu nedostane k hořlavině, tak neproběhne žádné spalování, pokud se jej k ní dostane omezené množství, spalování proběhne jen částečně, tedy nedokonale.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Aby se spalováním uvolnila energie uložená v palivu, je nutné, aby hořlavina shořela, tedy zoxidovala. Proto je do ohniště přiváděn vzduch, který obsahuje přibližně 21 % kyslíku, jenž je nutný pro spalování hořlaviny obsažené v palivu (uhlík, vodík popřípadě síra). Je to ten samý kyslík, který potřebuje člověk či jiný živočich k dýchání. Při nedostatečném přívodu vzduchu se oheň dusí a dochází k nedokonalému spalování, což je doprovázeno sazením (černá vyzdívka, sklo, spalinové cesty), dehtováním a viditelným kouřem. Naopak při zbytečně velkém přívodu spalovacího vzduchu dochází k výraznému zvýšení komínové ztráty, tedy snížení míry využití energie paliva, takže topíme tzv. „Pánu Bohu do oken“ (proto má otevřený krb účinnost jen kolem 15 %, takže spotřeba paliva je velká).

Jaké množství vzduchu potřebuje jeden kilogram paliva, aby shořel? Kam musí být vzduch přiveden? Co se stane, když je vzduchu málo anebo hodně? To se dozvíte ve čtvrtém díle SMOKEMANova desatera správného topiče: „04/10 – NEDUS OHEŇ“

 
 
Reklama