Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Požár okolo Hřenska uvolnil stejné množství jemného prachu jako peletové kotle za 10 let

Během požáru v Českém Švýcarsku se do ovzduší uvolnilo 140 až 350 tun jemných suspendovaných částic velikosti PM2,5. Všechny peletové kotle provozované v ČR uvolní do ovzduší ročně jen necelých 26 tun PM2,5.


Kompletní likvidace požáru v Národním parku České Švýcarsko včetně následně se objevujících rizikových míst trvala cca 4 týdny (Foto: Hasičský záchranný sbor, Ústecký kraj)

Stále častěji se setkáváme s tvrzením, že je nutné omezovat spalování biomasy v malých domovních kotelnách, protože jsou významným zdrojem zdraví nebezpečných jemných prachových částic, především suspendovaných částic velikosti PM2,5. Ale jak už to bohužel až příliš často bývá, problém není zdaleka tak jednoduchý a černobílý, jak se nám snaží prezentovat někteří „zasvěcení“ a média v honbě za sledovaností článků.

V průběhu posledních 10 let v České republice neustále klesají celkové roční emise suspendovaných částic PM2,5. V současnosti se podle dat zveřejňovaných Českým hydrometeorologickým ústavem pohybují okolo hodnoty 35 000 tun PM2,5 za rok.

Vytápění domácností pevnými palivy, tedy biomasou i uhlím, se na těchto emisích podílí ze 70 %, tedy cca 25 000 t/rok. Ovšem zcela zásadní podíl na tom mají staré prohořívací a odhořívací kotle a stará lokální topidla (krby, kamna). Absolutně neopodstatněně jsou do jednoho pytle s těmito „čmoudícími“ zdroji tepla házeny moderní zdroje tepla na biomasu, a zcela nesmyslně především peletové kotle a kamna s řízeným spalováním.

Podle posledního šetření ENERGO 2021 činí průměrná spotřeba pelet při vytápění domácnosti 3,1 tuny za rok. Podle stejného dokumentu a se započtením prodejů nových kotlů v roce 2022, je v současnosti v provozu přibližně 40 tisíc peletových kotlů. S použitím kalkulátoru produkovaných emisí zjistíme, že jeden peletový kotel při roční spotřebě 3,1 tun pelet uvolní do ovzduší cca 720 gramů tuhých znečišťujících látek (TZL). Podíl jemných suspendovaných částic velikosti PM2,5 na celkových emisích TZL se u biomasy pohybuje okolo 90 %. Jeden „peleťák“ tedy ročně vyprodukuje v průměru 650 gramů PM2,5 a všechny v současnosti provozované peletové kotle dohromady 26 tun.

Zjištěných 26 tun PM2,5 z peletových kotlů za rok představuje zanedbatelných 0,07 % z celkových ročních emisí PM2,5 v výši 35 000 tun za rok. Viníkem emisí PM2,5 z vytápění domácností v žádném případě nejsou kotle na pelety.

Jak ovlivnil požár okolo Hřenska množství emisí PM2,5?

Zanedbatelnost podílu peletových kotlů na celkových emisích PM2,5 si můžeme pro názornost demonstrovat i na jednom poměrně aktuálním případu. Jedná se o požár Národního parku České Švýcarsko. Český hydrometeorologický ústav vydal předběžné zhodnocení kvality ovzduší na území České republiky za rok 2022, jehož součástí je i vyhodnocení vlivu požáru Národního parku České Švýcarsko na emise suspendovaných částic. Podle zveřejněných dat bylo během tohoto požáru (24. 7. až 12. 8. 2022, dohašování drobných ohnisek trvalo dalších cca deset dnů) „vypuštěno“ do ovzduší až 350 tun jemných suspendovaných částic velikosti PM2,5, přičemž více jak 80 % jich bylo emitováno v jediném dni 25. 7., kdy požár kulminoval.

Pokud srovnáme roční emise PM2,5 ze všech peletových kotlů s již zmíněným požárem v NP České Švýcarsko, pak během jediného dne požáru bylo do ovzduší uvolněno tolik jemných suspendovaných částic, kolik jich „vyprodukují“ všechny v současnosti provozované „peleťáky“ za více než deset let provozu.

Samozřejmě, zmíněný požár byl svým rozsahem mimořádný, protože zasáhl až 1 000 hektarů lesního porostu. Nicméně ročně vzniká u nás 1 500 až 2 000 lesních požárů (v průměru více jak 4 denně), které zasáhnou až 500 hektarů lesního porostu. A lesní požáry tvoří cca jen 10 % všech požárů ročně.

Emise PM2,5 je třeba snižovat. Cesta vedoucí přes případné omezování peletových kotlů však nemůže přinést takové zlepšení situace, které bude vůbec rozpoznatelné. Poté, co národní instituce vyhodnotí emise PM2,5 i za loňský rok 2022, se k problematice podrobněji vrátíme.

English Synopsis

During the fire in Czech Switzerland, 140 to 350 tons of fine suspended particles of PM2.5 size were released into the air. All operating pellet boilers in the Czech Republic release less than 26 tons of PM2.5 into the air annually.

 
 
Reklama