Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Plyn – strategická otázka dneška

Ostrý konkurenční boj mezi jednotlivými zdroji energie vede často ke vzniku dezinformací o konkurenčních zdrojích. Pořadatelé v pořadí už 155. Žofínského fóra se spolu s přednášejícími pokusili zažité a neopodstatněné mýty o zemním plynu pojmenovat a vyvrátit.

155. Žofínské fórum zaměřené na zemní plyn a jeho budoucnost v energetickém mixu České republiky zahájil a celý program profesionálně moderoval Jiří Vaníček.

Pavel Gebauer – ředitel sekce energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu ve své prezentaci uvedl výčet předností zemního plynu a jeho roli v energetickém mixu ČR:

  • Plyn je spolehlivý zdroj energie pro všechny zákazníky.
  • Předpokládá se postupný nárůst podílu výroby elektřiny ze zemního plynu.
  • Plyn jako čisté palivo nahradí část uhlí při výrobě elektrické energie.
  • Vyšší využití plynu znamená snížení emisí skleníkových plynů.
  • Snížení emisí z dopravy zaváděním dopravních prostředků na CNG, především ve městech.
  • Záložní zdroje s rychlým startem.

Další přednosti zemního plynu uvedli ve svých prezentacích i následující přednášející.
Jan Ruml, výkonný ředitel Českého plynárenského svazu, uvedl porovnání emisí CO2 a NOx pro paliva používaná pro vytápění a výrobu elektřiny.
Mýty a fakta o zemním plynu zajímavým způsobem shrnul ve své prezentaci Vladimír Štěpán ze společnosti ENA s.r.o. zabývající se energetickými analýzami. Podle jeho názoru se zemnímu plynu v poslední době nevěnuje dostatečná pozornost. Pokud se v mediálním prostoru zemní plyn objeví, tak se pozitivní efekty plynu spíše pomíjí, zdůrazňují se možná rizika nebo se uvádí i určité zkreslené informace.

1. MÝTUS - plyn je drahý je jeho cena bude stále stoupat.

Následující tabulka ale prokazuje, že cena plynu by ve střednědobém horizontu měla klesat

Nabídka CCF
Cal.-XX
2014 2015 2016 2017 2018 2019
26,4 25,9 25,1 24,6 24,3 24,0

Aktuální cena plynu pro příštích 6 let dle burzy TTF (EUR/MWh).

2. MÝTUS - daň z plynu je potřeba výrazně zvýšit, protože zdanění plynu v ČR je nejnižší v rámci EU.

Následující graf (z 2. pol. 2012) dokazuje, že zdanění plynu v ČR je na úrovni obvyklé ve většině států EU.


3. MÝTUS - ceny plynu pro odběratele v ČR jsou téměř nejvyšší v EU.

Následující graf z nové studie ENA prokazuje, že ceny plynu jsou spíše pod průměrem EU.

I další srovnání cen pro domácnost se spotřebou 30 MWh/rok podle Europe’s Energy Portal ukazuje, že cena je průměrná mezi našimi sousedy.

Nezávažnějším mýtem je ale v dnešní době, kdy energetický trh je zásadně ovlivňován dotační politikou EU a jednotlivých států je často podvědomý

4. MÝTUS - plyn je fosilní palivo s vysokými emisemi CO2.

Přitom jeho emise oxidů uhlíku a dusíku jsou výrazně nižší než u dalších paliv používaných ve vytápění a v dopravě. Pomíjí se ale asi největší přednost zemního plynu – prakticky nulové emise jemného polétavého prachu (PM10) a  A benzo(a)pyrenu. A právě tyto dvě škodliviny jsou zásadním zdravotním problémem na Ostravsku a ve středních a západních Čechách. Ukazují to následující mapky.
I přes tyto přednosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ve své aktualizaci státní energetické koncepce předpokládá podíl zemního plynu na konečné spotřebě v roce 2040 (22,4%) stejný jako v roce 2010 (22,3%).
To při uvažování uvedených předností zemního plynu pro využití ve vytápění, v dopravě i ve výrobě elektřiny je směřování energetiky ČR nelogické a připomíná to postoj komunistických vlád ke zdravotním problémům obyvatel severních Čech.

 
 
Reklama