Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Na výměnu kotle za plynový lze získat dotaci 18 tisíc

Majitelé rodinných domů, kteří přemýšlí o výměně starého kotle za nový, mohou od 1. dubna využít nový dotační program Nová zelená úsporám. Pokud se rozhodnou z vytápění tuhými palivy nebo lehkými topnými oleji přejít na propan nebo zemní plyn, mohou na nový kotel získat od státu příspěvek ve výši až 18 tisíc korun.

Kdy je možné dotaci získat?

Vlastníte-li kotel na tuhá paliva nebo lehké topné oleje, lze dotace na výměnu získat pod jednou základní podmínkou – nový kotel musí využívat efektivní a ekologické zdroje. Mezi ty se řadí také propan. „Při koupi plynového kondenzačního kotle můžete získat podporu v maximální výši 15 000 korun. V případě, že budete současně snižovat energetickou náročnost vašeho domu, například zateplením, je možné si požádat o dotaci na nový kotel ve výši až 18 000 korun. V této situaci vám při splnění podmínek může stát přispět také na samotné zateplení domu,“ upřesňuje Ľubomír Žiak, odborník ze společnosti Flaga, největšího dodavatele LPG na českém trhu.

Jak požádat o dotaci na plynový kotel?

Dotaci na plynový kotel lze získat následujícím postupem:

 1. Sežeňte si znalce, který pro vás zpracuje odborný posudek, skládající se z projektové dokumentace a energetického posudku. Tento odborník vám pomůže také vyplnit krycí list technických parametrů.
 2. Vyplňte elektronickou žádost.
 3. Tuto žádost si následně vytiskněte, podepište a pošlete ji na Státní fond životního prostředí ČR spolu s následujícími dokumenty:
  • Výpisem z katastru nemovitostí nebo jiným dokladem o vlastnictví nemovitosti (nesmí být starší než 90 dnů)
  • Již zmíněným odborným posudkem a krycím listem technických parametrů
  • Dokladem o vlastnictví bankovního účtu, na který má být dotace zaslána
 4. Fond následně vaši žádost prověří a případně vám ji pošle k doplnění. Následně vám zašle písemné potvrzení o tom, že ji akceptoval.
 5. V potvrzení o akceptování vaší žádosti bude zapsáno také datum, do kterého je potřeba nový kotel koupit a instalovat. Tento termín je potřeba dodržet.
 6. V tuto chvíli si již můžete zvolit konkrétní typ kotle a dodavatelskou firmu. Kotel i firma ale musí být zapsána v seznamu výrobků a technologií autorizovaných pro program Nová zelená úsporám. Jestli tomu tak je, zjistíte jednoduše na stránkách programu Nová zelená úsporám.
 7. Po instalaci kotle musíte Fondu předložit podklady, kterými prokážete, že k ní skutečně došlo:
  • Vyplněný a podepsaný formulář „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů“
  • Soupis všech faktur a jejich kopie (včetně zálohových) – zejména faktura za koupi a instalaci kotle a za provedení odborného posudku
  • Doklad o ukončení realizace, např. protokol o předání kotle nebo o jeho uvedení do provozu
  • Potvrzení o úhradě kotle (například výpisem z účtu)
  • Aktualizovaný krycí list technických parametrů, doplněný o údaje dodavatelů, kteří kotel instalovali
 8. V případě zjištění jakýchkoli nedostatků vás Fond vyzve k jejich nápravě. Následně vám doručí Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 9. Nejpozději do 90 dnů od vydání rozhodnutí vám bude dotace zaslána na váš účet.

Podrobné informace o programu Nová zelená úsporám získáte na www.novazelenausporam.cz.

O vytápění propanem

Foto: Nízkoenergetický dům se zásobníkem na LPG. Zdroj: Flaga s.r.o.
Foto: Nízkoenergetický dům se zásobníkem na LPG
Zdroj: Flaga s.r.o.

Instalace vytápění propanem je časově nenáročná. Je však potřeba počítat s místem v blízkosti domu, vyhrazeným pro umístění zásobníku se zkapalněným plynem. Při odběru je propan převeden zpět do plynného skupenství a potrubím veden do budovy, kde je pak využíván na vytápění, ohřev vody nebo při vaření. Stále větší oblibě se pak těší podzemní zásobník, který nijak nenarušuje vzhled okolního prostředí. „Většina lidí dává přednost možnosti si u nás tento zásobník spíše pronajmout, než si koupit svůj,“ dodává Ľubomír Žiak, odborník ze společnosti Flaga. Množství plynu v zásobníku si každý může snadno kontrolovat sám, jeho doplnění provádí profesionální firmy.

„Vytápění domů propanem využívají především obyvatelé míst, kam není možné zavést zemní plyn,“ vysvětluje Ľubomír Žiak. Díky vysoké výhřevnosti a relativně nízké počáteční investici, která zahrnuje instalaci zásobníku a kotle a pohybuje se v rozmezí 60 až 90 tisíc korun, ušetří domácnosti topící propanem oproti topení na elektřinu v průměru až 40 % nákladů, což představuje několik tisíc korun ročně. Vytápění zkapalněným ropným plynem je, především u domů s nižší spotřebou energie, z dlouhodobého pohledu dokonce výhodnější než tepelné čerpadlo, u kterého je výše počáteční investice více než dvojnásobná. Propan je navíc ekologické palivo – při jeho spalování nevznikají žádné škodlivé emise a je možné ho využívat i v chráněných krajinných oblastech.

O firmě FLAGA

Společnost Flaga s.r.o. je největším dodavatelem paliva LPG v České republice a poskytuje široké spektrum produktů spojených se zkapalněným plynem. Nabízí kompletní řešení pro vytápění a ohřev rodinných domů a podnikatelských objektů, poskytuje snadno dostupný zdroj energie v podobě zkapalněného plynu v široké škále tlakových lahví a provozuje hustou síť 60 čerpacích stanic pro automobily s pohonem na LPG. Společnost sídlí v Hustopečích, své plnírny má i v Praze, Plzni a Opatovicích nad Labem. Na českém trhu působí od roku 1993, kdy vznikla jako dceřiná firma rakouské společnosti FLAGA GmbH. Jedničkou se stala po akvizici LPG divize společnosti British Petrol ČR a fúzi se společností Český Plyn k.s. v lednu 2007. Flaga je začleněna pod společnost UGI Corporation, jednu z největších společností v USA.

 
 
Reklama