Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rekonstrukce plynovodního potrubí v Bohdalecké ulici v Praze

V období července a srpna 2015 proběhla rozsáhlá rekonstrukce STL plynovodu v ulici Bohdalecká v Praze 4 - Michli. Důvodem této rekonstrukce byly občasné problémy s únikem plynu. Dílčí opravy již nebyly vhodné, a proto bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci. Původní potrubí bylo z oceli DN 500 a bylo nahrazeno potrubím z PE100 d 560 mm.

V některých částech rekonstrukce STL plynovodu bylo použito potrubí z PE 100 o průměru d 800 mm, a to jako chráničky pro potrubí d 560 mm. Vlastní spojování polyetylénového potrubí se provádělo formou spojování natupo, místy také pomocí tvarovek natupo a elektrotvarovek FRIALEN® v dimenzích d 560 mm a d 800 mm. Tvarovky FRIALEN® pro tuto stavbu jsou na trh dodávány společností Nicoll Česká republika, s.r.o. pod divizní značkou Aliaxis Utilities & Industry.

Elektrotvarovky FRIALEN® jsou pro spojování polyetylénového potrubí úspěšně používány již více než 30 let a mezi montážními společnostmi jsou velmi oblíbené pro svoji kvalitu, bezpečnost, spolehlivost a také snadnou zpracovatelnost. Polyetylénové potrubí našlo své uplatnění nejen v zásobování plynem, pitnou vodou či tlakovém odvodnění, ale také v průmyslu, podtlakové a gravitační kanalizaci a u odpadních vod.

Elektrotvarovky FRIALEN® jsou jediné elektrotvarovky na trhu s odkrytou topnou spirálou, která umožňuje stejnoměrné prohřátí materiálu tvarovky i trubky a tím nejkvalitnější svar.

 
Pokládání nového plynovodního potrubí v ulici Bohdalecká v Praze
Pokládání nového plynovodního potrubí v ulici Bohdalecká v Praze
Připojení stávající přípojky na rekonstruované plynovodní potrubí
Připojení stávající přípojky na rekonstruované plynovodní potrubí

Svařování plynovodního potrubí metodou natupo
Svařování plynovodního potrubí metodou natupo
Osazení plynovodního potrubí uzávěrem plynu
Osazení plynovodního potrubí uzávěrem plynu

Spojení plynovodního potrubí pomocí oblouku a elektrotvarovek
Spojení plynovodního potrubí pomocí oblouku a elektrotvarovek

Pomocí elektrotvarovek FRIALEN® lze svařovat potrubí z PE-LD, PE 50, PE 63, PE 80, PE 100 a PE-Xa. Široký sortiment elektrotvarovek FRIALEN se standardně vyrábí v dimenzích od d 20 do d 1200 mm a je určen ke svařování potrubí SDR 17,6 až SDR 7,4. Elektrotvarovky FRIALEN® pracují na principu odkryté topné spirály. Tím je zajištěn rovnoměrný přenos tepla z topné spirály současně na tvarovku i na trubku a výsledkem je optimální homogenní spojení materiálů trubky a tvarovky. Současným ohřevem trubky i tvarovky vzniká symetrické množství taveniny na trubce i na tvarovce a pouze díky optimálnímu spojení (difuzi) obou tavenin tak lze docílit nejkvalitnějšího a nejpevnějšího spojení. Tyto elektrotvarovky také jako jediné na trhu umožňují využití technologie předehřevu a během svařování není potřeba používat další fixační prostředky a zařízení.

 

Od ledna 2015 změnila společnost GLYNWED, která na trh elektrotvarovky FRIALEN dodávala své jméno na Nicoll Česká republika, s.r.o. Elektrotvarovky FRIALEN jsou na trh dodávány pod divizní značkou Aliaxis Utilities & Industry.

Aliaxis Utilities & Industry
logo Aliaxis Utilities & Industry

Aliaxis Utilities & Industry je více než jen pouhý dodavatel materiálu. Nabízíme široké znalosti a dlouholeté zkušenosti z celosvětové sítě silných a uznávaných značek. Pod divizní značkou Aliaxis Utilities & Industry dodává společnost Nicoll Česká ...