Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Aliaxis Utilities & Industry nominována na Cenu dodavatelů RWE v plynárenských aktivitách

Naše společnost byla jako dodavatel elektrotvarovek FRIALEN® a PE tvarovek na tupo do plynárenství nominována v rámci oceňování dodavatelů společnosti RWE mezi pět nejlepších dodavatelů za rok 2014.

Od roku 2013 společnost RWE hodnotí své dodavatele ve čtyřech kategoriích – výstavba sítě, plynárenské aktivity, neplynárenské aktivity a BOZP. V každé kategorii nominuje podle předem stanovených kritérií pět nejlepších dodavatelů a z nich pak vybírá výherce. Slavnostní vyhlášení probíhá během tzv. Supplier’s day, který se letos uskutečnil 19. 3. 2015.


Naše společnost byla nominována v kategorii plynárenské aktivity a uspěla tak v široké konkurenci. Hodnotící kritéria jsou rozdělena do čtyř základních skupin. Mezi tzv. KO kritéria (při jejich nesplnění není dodavatel ani zařazen do výběru) patří nulová tolerance korupce, nulová tolerance ke kartelovým dohodám a také nulová úrazovost.

Dále jsou společnosti hodnoceny v oblasti kvality dodávek, tedy jejich spolehlivosti, flexibility, řešení reklamací apod.

Třetí skupina představuje přínos pro odběratele a hodnotí se podpora oboustranné efektivní spolupráce, poskytování zpětné vazby, návrhy technických řešení atd. RWE dále hodnotí transparentnost (cenové jednání, dodržování podmínek, účast v elektronické aukci aj.) a společenskou odpovědnost firem.

Jsme velmi rádi, že jsme uspěli v hodnocení podle náročných kritérií. Představuje to pro nás motivaci pro další zlepšování našich služeb. Děkujeme všem našim zaměstnancům i dodavatelům, díky kterým jsme nominace dosáhli.

Více o oceňování dodavatelů RWE

Aliaxis Utilities & Industry
logo Aliaxis Utilities & Industry

Aliaxis Utilities & Industry je více než jen pouhý dodavatel materiálu. Nabízíme široké znalosti a dlouholeté zkušenosti z celosvětové sítě silných a uznávaných značek. Pod divizní značkou Aliaxis Utilities & Industry dodává společnost Nicoll Česká ...