Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Modernizace topných soustav v bytových domech – decentralizované řešení s etážovým vytápěním (II)

Decentralizované zdroje tepla nabízí vysokou energetickou účinnost, nízké provozní náklady a především vysokou nezávislost a pohodlí vlastníků jednotlivých bytů. Vlastník či nájemce bytu si může vytápět a ohřívat vodu podle svých potřeb a požadavků. Každý byt je vybaven přesnými měřiči spotřeby plynu, vody a elektrické energie a je tak výrazně zjednodušeno vyúčtování spotřeby. Díky kratším trasám vedení jsou navíc minimální tepelné ztráty.

Pro decentralizované řešení nabízí značka Junkers závěsné kondenzační kotle s výkonem od 3,5 do 14, případně 16 kW (dle typu kotle) v kombinaci se stacionárními nepřímo ohřívanými zásobníky nebo kombinované závěsné kotle s průtokovým ohřevem vody. Řešení je závislé na způsobu a možnosti odtahu spalin v příslušném domě.

Možnosti řešení odtahu spalin

Vícenásobné osazení kondenzačních kotlů

Řešení v jedné šachtě; řešení s postupnou výměnou; řešení ve 2 šachtách menších rozměrů
 

Jedná se o technicky vyspělý systém pro úspornou a časově nezávislou modernizaci vytápění v nevysokých bytových domech. Umožňuje provoz až 5 plynových kondenzačních kotlů v jednotlivých bytech (patrech) nad sebou s jedním společným odvodem spalin. Tím lze maximálně ušetřit užitnou plochu a při instalaci minimálně zasahovat do obytných prostor jednotlivých bytových jednotek. Pokud je k dispozici druhá komínová šachta, je možné paralelně používat stará i nová zařízení.

 
Renovace topné soustavy s etážovým vytápěním v jednotlivých bytech
Renovace topné soustavy s etážovým vytápěním v jednotlivých bytech

Výhody vícenásobného osazení kond. kotlů:

 • možnost připojení až 5 topných zařízení
 • minimální stavební úpravy díky využití stávajícího komínu
 • možnost dodatečné kombinace se solárními systémy na ohřev teplé vody
 • provoz nezávislý na vzduchu v místnosti (optimální po sanaci oken a fasády)
 • úspora energie 15 až 20 % díky využití kondenzační technologie (při alespoň částečném zateplení domu 20–30% úspora spotřeby plynu)

Další možnosti řešení odtahu spalin

Pokud pro daný objekt není možné použití systému vícenásobného osazení, je nutné řešit výměny starších kotlů individuálně a pro jednotlivé instalace volit vhodný způsob řešení odtahu spalin.

Možnosti jsou následující:

 • odtah spalin v koncentrickém provedení s Ø 60/100 mm
 • odtah spalin v koncentrickém provedení s Ø 80/125 mm
 • odtah spalin řešený tzv. děleným odkouřením v Ø 2×80 mm

Pokud nevyhovuje ani jedna uvedená možnost, může být v některých případech navržen větší atypický průměr pro vzduch i spaliny. Vše musí být překontrolováno výpočtem autorizované osoby.

Odtahy spalin musí být řešené s ohledem na možnosti použitých kotlů a zároveň s ohledem na současně platné normy, předpisy a technická pravidla.

U větších domů je možné kombinovat i s vícenásobným odtahem kondenzačních kotlů.

Výhody kondenzační techniky Junkers:

 • vysoký stupeň využití až 109 %, bezpečné řízení díky elektronice Bosch Heatronic III
 • nízká spotřeba elektrické energie díky elektronicky řízeným oběhovým čerpadlům a jejich optimalizačnímu režimu
 • jednoduchá montáž díky použití spojovací techniky a možnosti instalaci dobře předpřipravit
 • přídavná izolační podložka pro nízkou hlučnost (instalovaná na zeď pod kotlem)


Příklad řešení: Sanace topné soustavy v bytovém domě v Praze 1

Poloha

Bytový dům v Praze 1 s 12 nájemními byty

Popis

Postupná sanace otopných etážových soustav jednotlivých bytů s rozlohou od 45 do 77 m²
Výstavba: 1937

Příprava a realizace

 • INKLEMO servis, s.r.o., Praha 3
 • Servisní partner Junkers
 • Instalatér a topenář p. Fanta, Praha

Použité zařízení

 • 12 plynových kondenzačních závěsných kombinovaných kotlů CerapurSmart ZWB 28-3 C

Výchozí situace

Bytový dům ze 30. let minulého století potřeboval kompletní rekonstrukci. Majitel zateplil podkroví, stropy sklepů a postupně rekonstruoval jednotlivé byty. V bytech bylo vytápění a ohřev TV zajišťován převážně kombinovanými kotli s přirozeným odtahem spalin do jednotlivých komínů. Po zateplení a výměně oken s menší infiltrací nevyhovovaly staré plynové kotle platným předpisům TPG ani emisní vyhlášce pro tuto část obce. Nájemníci si stěžovali na poruchovost a nutnost častého servisu na kotlích. Kotle byly navíc hlučné a měly velkou spotřebu plynu.

Požadavky a návrhy řešení

 • použít moderní a úsporné kondenzační kotle
 • vyřešit problém s přívodem vzduchu pro spalování a s legislativně danou čistotou spalin
 • zajistit rychlou výměnu a pokud možno co nejmenší stavební úpravy
 • snížit hlučnost zařízení a zajistit spolehlivější dodávku teplé vody

Vlastní realizace

Před vlastní realizací se muselo zvážit, jak bude veden odtah spalin a kudy se přivede ke kotli dostatek spalovacího vzduchu pro každý byt. Obvyklá instalace byla v koupelnách a ta se měla zachovat. Horní patro bylo z tohoto pohledu vyřešené koncentrickým odkouřením 80/125 mm pro každý kotel samostatně vedené skrz střechu. Prostřední patro bylo řešené stejně, ale pro vedení koncentrického potrubí spalin a vzduchu se využily původní komínové šachty. Kotle v nejnižším patře se musely řešit tzv. děleným odkouřením 2×80 mm. Spaliny jsou odváděny původními komínovými šachtami a nasávání vzduchu se vyřešilo díky rozměrnému větracímu světlíku. Samotná instalace pak již nebyla tak náročná, neboť spodní připojení kotlů Junkers je mnoho let shodné a při výměně starého kotle za vhodný současný typ se nemusí spodní instalatérské připojení bourat. Instalace je pak velmi rychlá a bez nadměrného nepořádku.

Výsledek

 • uživatelé jsou spokojení s novým nehlučným a úsporným kondenzačním zařízením
 • výměna kondenzačních kotlů byla velmi rychlá a bez nadměrných nečistot
 • jednoduché a uživatelsky přátelské ovládání kotlů s pokojovým termostatem
 • dosažené průměrné roční úspory na spotřebě plynu a energie byly po zateplení bytů přibližně 24 %
 • uživatelé využívají tzv. tříhvězdičkový komfort dodávky teplé vody
Bytový dům v Praze 1
Bytový dům v Praze 1
Kondenzační kombinovaný kotel CerapurSmart ZWB 28-3 C
Kondenzační kombinovaný kotel CerapurSmart ZWB 28-3 C
CerapurSmart ZWB 28-3 C
CerapurSmart ZWB 28-3 CPříklad řešení: Renovace topného systému ve vícebytových domech Bergisch Gladbach
(z důvodu méně známého systému vícenásobného odtahu spalin pro kondenzační kotle na českém trhu byl vybrán typický příklad z Německa)

Bytové domy Bergisch Gladbach
Bytové domy Bergisch Gladbach

Poloha

Rheinisch Bergische Siedlungsgesellschaft GmbH

Popis

Modernizace více bytových domů s celkem 52 byty a s celkovou obytnou plochou více než 3000 m²
Postupná výstavba od roku: 1958

Příprava a realizace

Stefan Büscher a Projekční oddělení Rheinisch Bergische Siedlungsgesellschaft GmbH

Použité zařízení

 • kondenzační kotle Cerapur ZWB 28-3 A
 • pokojový termostat FR 120

Výchozí situace

Bytové družstvo Rheinisch Bergische Siedlungsgesellschaft GmbH investovalo 1,5 milionu eur do kompletní rekonstrukce 12 bytových domů s celkem 52 byty. Součástí rozsáhlého modernizačního balíčku zahrnujícího zateplení vnější fasády, výměnu oken a stropní izolaci sklepů byla také energetická modernizace. Těchto 52 bytových jednotek bylo více než 20 let decentralizovaně vytápěno a zásobováno teplou vodou prostřednictvím plynových kombinovaných kotlů závislých na vzduchu v místnosti. Požadavkem bylo nahradit stávající topné zařízení moderními energeticky úspornými kondenzačními kotli nezávislými na vzduchu v místnosti bez velkých stavebních úprav a bez dlouhého výpadku vytápění a dodávky teplé vody.

Řešení

Na základě dobrých zkušeností s plynovými kotli Junkers, které spolehlivě sloužily více než dvě desetiletí, se zástupci bytového družstva rozhodli i v případě kondenzační techniky pro značku Junkers. Byly nainstalovány závěsné plynové kondenzační kombinované kotle Cerapur s integrovanou přípravou teplé vody. Díky původnímu vícenásobnému osazení Junkers byla výměna rychlá a jednoduchá.

Vícenásobné osazení Junkers

Systém odtahu spalin umožňuje připojení kondenzačních zařízení ke společnému potrubí spalin. Pro provoz kondenzačních kotlů bylo nutné vybavit stávající komíny plastovými trubkami na odvádění spalin. Přívodní vzduch potřebný pro spalování je nasáván zbývající prstencovou spárou mezi odtahem spalin a původní komínovou šachtou. K jednomu společnému komínu byla připojena dvě až tři topná zařízení. Montáž nových kombinovaných kotlů proběhla díky shodnému spodnímu připojení rychle a zcela bez problémů. Nebylo nutné ani další náročné vysekávání a bourání pro nové kanalizační svody, neboť vznikající kondenzát příslušných kondenzačních kotlů mohl být odváděn v šachtě na odvádění spalin.

Výsledek

 • velmi rychlá výměna zařízení bez nadměrných nečistot
 • uživatelsky přátelská regulace
 • velmi tichý provoz
 • úspora energie až 20 %
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
logo Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers

Tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, atmosférické kotle, elektrokotle, plynové průtokové ohřívače, zásobníky TUV, regulace, solární systémy.