Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Modernizace topných soustav v bytových domech – centrální řešení s domovní kotelnou (I)

Při modernizaci bytových domů s vlastní kotelnou v objektu není nutné zásadně měnit celou koncepci otopné soustavy. Nejčastěji se mění stávající plynové kotle za účinnější kondenzační společně se sofistikovanější regulací. Náklady na pořízení, údržbu a opravy jsou zpravidla nižší než u decentralizovaného řešení, jelikož se jedná o instalaci a údržbu jednoho nebo několika málo zařízení.

Centrální řešení se společnou kotelnou má hlavní přednosti především v nižších pořizovacích nákladech na instalaci a údržbu topného systému. Tzv. domovní kotelna se může skládat z několika kondenzačních kotlů potřebného výkonu spojených do tzv. „kotlové kaskády“ a zásobníků příslušné velikosti pro zajištění přípravy teplé vody. V bytových prostorech je navíc k dispozici více místa. Kromě toho lze ihned nebo kdykoli později do topné soustavy jednoduše začlenit obnovitelné zdroje energie, např. solární systém pro přípravu teplé vody.

Výměna starých topných zařízení v domovní kotelně

Výměna starých kotlů za nové kondenzační a úspornější
Výměna starých kotlů za nové kondenzační a úspornější
 

Při modernizaci bytových domů s vlastní kotelnou v objektu není nutné zásadně měnit celou koncepci otopné soustavy. Nejčastěji se mění stávající plynové kotle za účinnější kondenzační společně se sofistikovanější regulací. Náklady na pořízení, údržbu a opravy jsou zpravidla nižší než u decentralizovaného řešení, jelikož se jedná o instalaci a údržbu jednoho nebo několika málo zařízení.

Další výhodou centrálního řešení vytápění je úspora místa – domovní kotelna má své vymezené místo, obvykle ve spodním podlaží, a kotle tak nezabírají místo v jednotlivých bytech. Centrálně je řešena i spalinová cesta, uživatelé bytů se tak nemusí touto otázkou vůbec zabývat.

Velkou předností centrálního řešení vytápění s vlastní kotelnou je vysoká kompatibilita a možnost jednoduchého napojení k dalším zdrojům, zejména těm obnovitelným. V našich zeměpisných podmínkách se jedná především o solární systémy na přípravu teplé vody.

Kondenzační kotle využívají energii vodní páry, která při vhodných podmínkách ve výměníku zkondenzuje a zvýší tak využití a efektivitu spalování zemního plynu. V konečném důsledku pak záměna starých kotlů za nové přinese úsporu až 20 % na spotřebě plynu, nicméně existuje řada doporučení, aby se využití a úspory ještě zvýšily (alespoň částečné zateplení objektu, zvětšení plochy otopných těles, apod.). Jednou z možností, jak snížit energetickou náročnost budovy, je napojení ohřevu TV k solárnímu systému. Všechny závěsné kondenzační kotle řady CerapurComfort nebo CerapurMaxx jsou ovládány shodnou regulací, která umožňuje jednoduchou kombinaci s dalšími zdroji a především solárním systémem. Pokud je solární systém správně navržen a nainstalován, můžete na bytovém domě ušetřit 40–50 % nákladů na přípravu teplé vody. Pokud se připočítá účinek patentovaného softwaru SolarInside, můžete kalkulovat s úsporami ještě o 10–15 % většími.

Značka Junkers obvykle dodává kaskády s kotli do 400 kW (4 kotle řady CerapurMaxx po 98 kW), realizovány však mohou být kotelny až do 800 kW při použití 8 kondenzačních kotlů.

Rychlá instalace a rozsáhlé možnosti kombinace

Jednoduchá instalace a údržba

Kotle CerapurComfort a CerapurMaxx jsou kompaktní, jednoduše instalovatelné a vše mají předpřipravené k rychlé instalaci. Velkou výhodou je jednoduchý transport a rychlé uvedení do provozu. K tomu slouží i řada originálních příslušenství dodávaných a doporučovaných výrobcem. Dle možností je využívejte, zkrátí se Vám doba instalace, a tím se zlevní kompletní dodávka, včetně servisního zprovoznění a následné údržby.

Závěsné zařízení do výkonu kaskády až 800 kW

I u potřeby velkých výkonů jsou závěsné kondenzační kotle velmi vhodnou a atraktivní alternativou ke starým robustním stacionárním zařízením. Nové moderní kotle jsou s kompaktními rozměry velmi jednoduché na instalaci, transport a údržbu, především díky svým menším rozměrům a hmotnosti.

 • kotle CerapurMaxx dosahují vysokého normovaného stupně využití (až 110 %) především díky optimalizované konstrukci výměníku a úsporným elektronicky řízeným čerpadlům dodávaných jako příslušenství v čerpadlové jednotce (v kompletu se všemi potřebnými instalatérskými prvky)
 • kaskády až 4 kotlů jsou dodávány s kompletním stojanovým rámem, včetně všech hlavních připojovacích vedení a vodorovného sběrače odtahu spalin
 • stavebnicový systém příslušenství umožňuje jednoduchou a rychlou montáž
 • na zařízení je možné provádět jednoduše a rychle servisní údržbu díky přístupným dílům a high-tech konstrukci kotle a výměníku


Příklad řešení: Renovace topné soustavy v panelovém domě v Rokycanech

Poloha

Panelový dům v zabydlené oblasti Rokycan

Popis

Rekonstrukce panelového domu s 23 byty a oddělení se od městkého centrálního zásobování teplem (CZT), obytná plocha cca 1300 m²
Výstavba: 1969

Příprava a realizace

 • Projekční kancelář SEAP Rokycany
 • Vlastní realizaci zajistila firma SIOR technická zařízení s.r.o. Rokycany

Použité zařízení

 • 3 kondenzační kotle (ZBR 42-3 A a 2× ZSBR 28-3 A) v kaskádě s 800litrovým zásobníkem TV
 • 1 kaskádový regulační modul ICM
 • 1 spínací modul IPM2
 • 1 ekvitermní regulátor FW200

Výchozí situace

Po zateplení, výměně oken a částečné rekonstrukci se rozhodli obyvatelé panelového domu vyřešit problém rostoucích cen energií. Příprava teplé vody a vytápění byly zajišťovány z městského centrálního zásobování teplem (CZT) a cenová relace se pohybovala kolem 600,– Kč za 1 GJ. Po konzultacích s odborníky v oboru vytápění a po předběžné ekonomické kalkulaci, se rozhodli od CZT oddělit a zřídit si vlastní domovní kotelnu, která zredukuje náklady na vytápění a přípravu TV téměř o 30 %.

Navrhované řešení a požadavky

 • zajistit legislativní oddělení od CZT a posílit plynovou přípojku, která byla původně dimenzovaná pouze pro plynové sporáky v jednotlivých bytech
 • zajistit projektovou dokumentaci ke zřízení domovní plynové kotelny do prostor původní prádelny a s tím spojené vyřízení stavebního povolení
 • navrhnout úsporné a spolehlivé řešení pro vytápění a přípravu teplé vody se zárukou kvality a bezproblémového provozu
 • vše navrhnout a připravit tak, aby instalace kotelny a zajištění dodávky teplé vody byly vyřešeny v co nejkratší době

Vlastní realizace

Po důkladné přípravě a zajištění projektové dokumentace včetně příslušného stavebního povolení vypověděla správa domu smlouvu o CZT. Vlastní instalaci kotelny realizovala zkušená topenářská firma v letních měsících během téměř 14 dnů. Kotelna byla osazena třemi kondenzačními kotli řady CerapurComfort (ZBR 42-3 A a 2× ZSBR 28-3 A) v kaskádě. K odtahu spalin byl využit starý komínový sopouch, který se v minulosti používal pro prádelní vyvařovací zařízení. Kotle jsou řízeny ekvitermní regulací a dodávka teplé vody je zajištěna pomocí 800litrového nepřímo ohřívaného zásobníku.

Výsledek

 • uživatelé jsou v současnosti velmi spokojení, oddělením od CZT dosáhli úspor téměř 40 % na výdajích za energie, a tím se podstatně zkrátila i doba návratnosti vložených financí
 • realizace proběhla v souladu s časovým i rozpočtovým plánem
 • instalované zařízení je velmi tiché, úsporné a současně zabírá velmi malý prostor
Panelový dům v zabydlené oblasti Rokycan
Panelový dům v zabydlené oblasti Rokycan
3 kondenzační kotle (ZBR 42-3 A a 2× ZSBR 28-3 A) v kaskádě s 800litrovým zásobníkem TV
3 kondenzační kotle (ZBR 42-3 A a 2× ZSBR 28-3 A) v kaskádě s 800litrovým zásobníkem TV
ZSBR 28-3 A
ZSBR 28-3 APříklad řešení: Renovace topné soustavy v panelovém domě v Praze 9

Poloha

Panelový dům v Hloubětíně na Praze 9

Popis

Oddělení panelového domu s 16 byty od centrálního zásobování teplem a přechod na vlastní domovní kotelnu, obytná plocha cca 1200 m²
Výstavba: 1979

Příprava a realizace

 • Projekční kancelář: Ing. Zdeněk Novák
 • Realizace: HGLV servis Mělník

Použité zařízení

 • 3 kondenzační kotle řady Cerapur ZBR 11-42 A spojené do kaskády
 • ekvitermní regulátor TA270, spínací modul HMM a HSM, systémové odkouření na fasádu

Výchozí situace

Bytové družstvo vlastníků bytů se rozhodlo vzhledem ke zvyšujícím se cenám za dálkové teplo odpojit od CZT a zřídit v prostoru původní výměníkové stanice vlastní domovní plynovou kotelnu. Majitelé bytů investovali postupně do nových plastových oken, částečně do nových rozvodů a před 7 lety zřídili vlastní kotelnu s kondenzačními kotli.

Navrhované řešení a požadavky

 • zredukovat náklady na vytápění a přípravu teplé vody zřízením vlastní domovní kotelny s kondenzačními plynovými kotli
 • instalaci a přechod na vlastní zdroj zvládnout s minimálními náklady a v co nejkratším čase
 • stát se nezávislým na poskytovateli dálkového zásobování teplem

Vlastní realizace

Po pečlivé projekční přípravě, zajištění stavebního povolení a posílení plynové přípojky se bytové družstvo oddělilo od centrálního zásobování teplem, nechalo demontovat výměníkovou stanici a nainstalovat vlastní domovní kotelnu. Odtah spalin byl vyřešen fasádním systémovým komínem dodávaným výrobcem kotlů.

Teplá voda je ohřívaná vysoce výkonným deskovým výměníkem a dvěma akumulačními zásobníky o objemu 300 litrů, které slouží především k pokrytí odběrových špiček spotřeby TV. Regulace topné soustavy je zajištěna ekvitermním regulátorem TA270, příslušnými spínacími moduly a termostatickými ventily na jednotlivých topných tělesech.

Výsledek

 • díky nové kondenzační technice s plynulou regulací výkonu ve velikém rozsahu, moderním elektronicky řízeným oběhovým čerpadlům a ekvitermní regulaci dosahují uživatelé bytů úspor okolo 40 %
 • výměnu se podařilo zrealizovat přibližně během 2 týdnů, vše proběhlo dle plánů a s vyšším efektem, než se původně předpokládalo
 • v současnosti uvažují obyvatelé panelového domu o zateplení a v budoucnu i o doplnění solárního systému na ohřev TV
Panelový dům v Hloubětíně na Praze 9
Panelový dům v Hloubětíně na Praze 9
3 kondenzační kotle řady Cerapur ZBR 11-42 A spojené do kaskády
3 kondenzační kotle řady Cerapur ZBR 11-42 A spojené do kaskády
Renovace topné soustavy v panelovém domě
Renovace topné soustavy v panelovém doměPříklad řešení: Renovace topné soustavy v bytovém domě v Plzni a doplnění velkoobjemového solárního systému na předehřev teplé vody

Poloha

Stará zástavba bytových domů v centru Plzně

Popis

Starší cihlový bytový dům s 14 nájemními byty a menším nebytovým prostorem ve spodním podlaží pro firemní využití
Obytná plocha: cca 1200 m²
Výstavba: 1952

Příprava a realizace

 • Projekční kancelář: Ing. Toman Plzeň
 • Realizace: Topeterm s.r.o. Plzeň

Použité zařízení

 • 2 kondenzační kotle ZBR 42-3 A
 • 1 starší plynový kotel ZSR 24-5 KE na dohřev pohotovostního zásobníku TV
 • 14 deskových kolektorů FKC-2S
 • 3 zásobníky SK 800
 • ekvitermní regulátor FW200 se spínacími moduly IPM2 a solárním modulem ISM1 a ISM2

Výchozí situace

Jedná se o starší 4podlažní dům v městské zástavbě s nebytovými prostory ve spodní části (prodejna, provozovna firmy, kanceláře). V patrech nad nebytovými prostory se nachází 14 nájemních bytů. Dům byl přibližně před 8 lety napojen na dálkový rozvod tepla z místní teplárny. Majitel domu nebyl spokojený s rostoucími cenami za tepelnou energii a po konzultaci s projektantem a instalatérskou firmou se rozhodl pro vybudování malé domovní kotelny umístěné v půdním prostoru.

Navrhované řešení a požadavky

 • zřídit vlastní úspornou kotelnu a stát se nezávislým na CZT
 • snížit náklady na vytápění a přípravu teplé vody pro nájemníky, a tím zvýšit atraktivitu pronajímaných bytů
 • zajistit spolehlivou dodávku tepla a teplé vody s ohledem na využití obnovitelných zdrojů

Vlastní realizace

Ve spolupráci s odborníky z oboru vytápění si nechal majitel domu naprojektovat samostatnou kotelnu s nepřímo ohřívanými zásobníky. Teplá voda měla být nejprve zajišťována dvěma 400litrovými zásobníky. Po vyhlášení podmínek dotace v rámci programu Zelená úsporám byl projekt ještě přepracován a doplněn o přípravu TV velkokapacitním solárním systémem. Pro větší možnost akumulace a tím pádem větší využití sluneční energie byl navýšen počet zásobníků a systém doplněn o 14 slunečních kolektorů instalovaných na střechu, čerpadlovou solární jednotku a příslušnou regulaci s rozvody a izolací.

Bytový dům v centru Plzně
Bytový dům v centru Plzně
3 zásobníky SK 800
3 zásobníky SK 800

Kondenzační kotle řady CerapurComfort byly umístěny do podkrovní místnosti, odkud bylo jednoduché zajistit odkouření koncentrickým odtahem spalin a přívodem vzduchu s průměrem 80/125 mm pro každý kotel zvlášť. Solární zásobníky byly nainstalovány tak, aby byly první 2 v provozu jako pohotovostní a v případě nutnosti byly dotápěny starším plynovým kotlem Cerastar. Třetí zásobník je zapojen jako akumulační a v případě přebytku solární energie na deskových kolektorech předehřívá studenou vodu pro první dva zásobníky. Tímto sofistikovaným zapojením se zásadně zvýší využití sluneční energie a tím pádem i úspory při přípravě teplé vody.

Regulace celé soustavy je zajištěna ekvitermním regulátorem FW 200 a příslušnými spínacími moduly. Díky spojení kondenzačních kotlů Junkers a solárních modulů ISM1 a ISM2 může využívat solární systém i patentovaný software SolarInside pro další dodatečné úspory při solárním ohřevu vody.

Výsledek

 • majiteli se podařilo zásadně snížit náklady na přípravu teplé vody a na vytápění
 • díky solárnímu systému, programu SolarInside, spolehlivé a provozně úsporné kondenzační technice a především díky velmi dobré projekční přípravě jsou jeho náklady na teplo a ohřev TV, které přefakturovává svým nájemníkům, dlouhodobě okolo 30 % pod náklady okolních domů, které jsou napojeny na městské CZT
14 deskových kolektorů FKC-2 S
14 deskových kolektorů FKC-2 S
2 kondenzační kotle ZBR 42-3 A
2 kondenzační kotle ZBR 42-3 A

Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
logo Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers

Tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, atmosférické kotle, elektrokotle, plynové průtokové ohřívače, zásobníky TUV, regulace, solární systémy.