Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Záměny klasických atmosférických kotlů za kondenzační plynové kotle

Výměna kotlů v otopných soustavách RD a bytových domů

Výměna se dotkne odtahu spalin a kanalizace, protože je nutné zajistit odvod kondenzátu. Na zvážení jsou změny velikosti otopných ploch, vhodnost doplnění ekvitermní regulace, vyměna nepřímo ohřívaného zásobníku TV za pokrokovější ohřev v zásobníku s vrstveným ukládáním TV.

Předpisy ErP a Ekodesign

Provozní účinnosti

Jaká nařízení přesně vstoupila v platnost?
Jaká nařízení přesně vstoupila v platnost?

Konvenční atmosférické kotle jsou od výrobců nahrazovány kondenzačními kotli

 • „Turbo kotle“ s atmosférickým hořákem – konec dodávek z výroby (ηs < 86 %)
 • Komínové provedení – Výjímka EU-pouze záměny a instalace do spol.komínů BD
  • Kombi verze > 30 kW – konec prodeje
  • Kotle pouze na vytápění > 10 kW – konec prodeje

Štítkování

 • Topná zařízení ≤ 70 kW
 • Ohřívače teplé vody ≤ 70 kW
 • Zásobníky teplé vody < 500 l
 • Systémy – kombinace kotel + zásobník + regulace + solární systém

Výměna kotlů v otopných soustavách RD a bytových domů

prezentaci, která byla přednesena v rámci doprovodného programu veletrhu Aqua-them Praha 2016 najdete dále informace:
 • Základní rozdíly mezi klasickým a kondenzačním kotlem
 • Srovnání nízkoteplotní otopné soustavy (cca 40/30 °C) se standardní otopnou soustavou se spádem 75/60 °C
 • Průběh stupně využití kondenzačního kotle v závislosti na provozních teplotách
 • Měsíční spotřeby kondenzačního kotle v RD č. 1
 • Měsíční spotřeby kondenzačního kotle v RD č. 2
 • Příklady řešení v bytovém domě se 14 bj. v Plzni a malého bytového domu se 4 b.j. v Praze