Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Bezpečné zahájení topné sezony a její průběh s plynovými kotli


© Fotolia.com

„Bezpečnost především“. V duchu tohoto rčení dnes naštěstí už většina majitelů plynových kotlů dbá na pravidelné servisní prohlídky při zahájení topné sezony. Dlužno přitom říci, že nebezpečí nepředstavuje zemní plyn jako palivo, ale jeho nedokonalý způsob spalování, kdy vzniká oxid uhelnatý (CO). Na servisního technika však lidé v podzimním období mnohdy čekají i několik týdnů. A co s tím? Topit, netopit? Pokud mezi tyto „čekatele“ patříte i vy, máme pro vás řešení. Než technik dorazí, můžete si případný únik CO zjistit sami. A pak si v klidu zatopit.

Využijte elektronické hlásiče úniku CO. Zařízení, které začne při překročení určité koncentrace CO ve vzduchu hlasitě houkat. Některé jsou dokonce vybaveny i optickým alarmem, a jsou proto vhodné i pro neslyšící spoluobčany. Složitost montáže se rovná zhruba pověšení obrazu, takže nejde o nic, co byste nezvládli. Cena se pohybuje v rozmezí stovek až jednotek tisíců korun, ale mnoho energetických společností je nabízí svým zákazníkům i zdarma. A pokud vám umístění malé plastové krabičky na stěně z nějakého důvodu nevyhovuje, můžete využít i přenosný detektor, který vám většina z tradičních dodavatelů plynu zapůjčí opět bezplatně.

Na závěr musíme ale zdůraznit, že využitím hlásiče CO byste určitě neměli nahrazovat pravidelnou servisní kontrolu provedenou profesionálním technikem. Ta je totiž mnohem důkladnější. Technik prověří funkci odtahu spalin, pojistky plamene, zkontroluje uzávěr plynu, provede vyčištění kotle, výměníku a hořáku, seřídí výkon kotle a vyzkouší těsnosti. Do ruky pak dostanete zprávu a spolu s ní i jistotu, že je vaše zařízení v pořádku. A navíc můžeme doložit, že odborně vyčištěný kotel spotřebuje až o 20 % méně plynu. Investice do servisní kontroly se vám tedy vrátí v podobě nižších plateb za spotřebovaný zemní plyn.

 
 
Reklama