Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Přepočet emisí oxidu uhelnatého CO ze spalování zemního plynu na zvolenou jednotku


© Fotolia.com

Povinnost spočítat koncentraci a produkci emisí oxidů uhlíku ve spalinách klade na projektanty poměrně složitý úkol. Neboť v praxi se lze setkat s údaji v různých jednotkách, objemových nebo procentních. Proto je nutné věnovat velkou pozornost tomu, v jaké jednotce je údaj uveden, případně byl změřen. S cílem pomoci odborné praxi byl v Topenářské příručce č. 3, kterou vydalo České sdružení technických zařízení v roce 2007, uveden výpočetní postup pro přepočet jednotek a zpracována tabulka převodních konstant ve vztahu k zemnímu plynu.

z veličinyna veličinu
(fCO)0(fCO)3(fCOM)0(fCOM)3mCOE
ppmppmmg/m3mg/m3mg/kWh
(fCO)0ppm-0,8571,2501,0710,968
(fCO)3ppm1,166-1,4581,2501,129
(fCOM)0mg/m30,8000,686-0,8570,774
(fCOM)3mg/m30,9330,8001,166-0,903
mCOEmg/kWh1,0330,8851,2911,106-
Index 0 označuje koncentraci při 0 % O2, tedy λ=1.
Index 3 označuje koncentraci při 3 % O2 ve spalinách, tedy λ=1,15.

Na základě této tabulky převodních konstant pro emise oxidu uhelnatého CO ve spalinách zemního plynu byla s laskavým souhlasem ČSTZ zpracována on-line výpočetní pomůcka, která je zařazena v sekci Tabulky a výpočty na TZB-info:

Přepočet emisí oxidu uhelnatého ze spalování zemního plynu na zvolenou jednotku

Další informace k problematice spalování zemního plynu a vznikajících emisí lze nalézt například v článcích na TZB-info:

 
 
Reklama