Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

V malé obci spoléhají na propan

Častou položkou obecních rozpočtů bývá vytápění obecních domů, ať už jsou to městské úřady, obecní byty nebo třeba domovy pro seniory. Jak známo vytápění plynem patří mezi energeticky nejúčinnější, nejen z hlediska výhřevnosti, ale i z pohledu ochrany životního prostředí. Jenže co když obec zrovna patří mezi ty, kde přípojka zemního plynu chybí? Pomůže zásobník plynu na kapalný propan.

V České republice je zhruba 20 % obcí stále bez přípojky zemního plynu. Jedná se především o malé obce do 5 tisíc obyvatel, jejichž rozpočty jsou napjaté jak struna. Každou investici je třeba proto velmi pečlivě zvažovat. A když už se do nějaké obec pustí, musí přinést významnou úsporu.

Malebná vesnička nedaleko Nových Hradů řešila podobný problém již před několika lety. Vzhledem k tomu, že přípojka zemního plynu je zde mírně řečeno v nedohlednu, nezbylo nic jiného, než zvolit instalaci zásobníků na kapalný propan. Po několikaletém provozu došlo ale nedávno ke změně dodavatele. Nad důvody bychom pravděpodobně polemizovali dlouho, ale rozhodla cena plynu od nového dodavatele a také servis, který se od předchozího značně lišil. A to bývá někdy kámen úrazu. Výběr dodavatele plynu je třeba pečlivě zvážit, zjistit si reference o instalacích, cenách a kvalitách plynu, a také věnovat pozornost navrhované smlouvě. Obce nebo obecní domy často volí pronájem zásobníků, což je z mnoha hledisek výhodné. V našem „příběhu“ obec vytápí propanem obecní úřad a sousední budovu, ve které je 14 bytů, lékařská ordinace a knihovna. Od července 2019 si obec vybrala za dodavatele firmu Tomegas z Milevska, která se distribucí technických plynů zabývá již od roku 1992. Během velmi krátké doby bylo vše zařízeno, instalovány 4 nové zásobníky, a navíc u obecního úřadu se vyměnil kotel, který přinesl další významnou úsporu navíc. Obecnímu rozpočtu vyhovuje nejen cenová politika společnosti Tomegas, ale rovněž i servis, který poskytuje. V pronájmu zásobníků jsou totiž zahrnuty i revize. Zásobníky se plní v průměru čtyřikrát do roka. Doplňování plynu si může obec hlídat sama, anebo si objedná veskrze automatický provoz, o který se stará dodavatel, to znamená firma Tomegas.
Výhody propanu jsou na první pohled zřejmé. Jednak se můžete spolehnout na vysokou výhřevnost a jednak jeho distribuce je velmi snadná. V kapalném stavu se distribuuje s pomocí autocisteren, přičemž naplnění jednoho zásobníku trvá pár minut. Samozřejmě záleží na velikosti. Společnost Tomegas nabízí hned několik variant, ale nejčastější je zásobník objemu 4,85 m3. Zásobník na kapalný propan lze instalovat nad zemí, nebo jej umístit pod zem, případně zvolit kompromis. Spalováním propanu, který se skládá pouze z uhlíku a vodíku (C3H8), nevzniká prach ani popel a rovněž nedochází k znečištění okolního ovzduší. Což je určitě dobrá vizitka pro obce, které leží v chráněných krajinných oblastech. Za zmínku rovněž stojí i skutečnost, že na rozdíl od některých typů tepelných čerpadel, nezatěžuje vytápění plynem okolí žádným hlukem. Což může mít pro někoho určitý význam. Vytápění propanem lze tedy označit za jedno z nejekologičtějších způsobů vytápění vůbec. Dodejme, že Tomegas věnuje velkou pozornost také kvalitě plynu, který pochází v drtivě většině z německých rafinérií. Což je další plus k dobru.

Další informace o možnostech vytápění propanem najdete také na www.tomegas.cz