Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zkapalněný propan jako odpověď na hledání ekologického a ekonomického zdroje vytápění

Přehodnocování způsobu vytápění se s ohledem na současnou situaci nevyhnulo ani veřejným a obecním budovám. Stavby v tomto sektoru potřebují efektivní systém vytápění s vysokou účinností, nízkými náklady a komfortní obsluhou. V neposlední řade stojí pak i ekologie provozu, která je u veřejných budov nezbytná i z hlediska dotačních systémů. Zemní plyn byl v místech s přípojkou volba číslo jedna. Jeho neustále stoupající cena a obava z dostupnosti však v současnosti převažuje misky vah k volbě číslo dva – tedy ke kapalnému propanu.

Kapalný propan a méně využívaná směs propan-butan je zdroj léty ověřený, komfortní a bezpečný. Díky nízkým pořizovacím nákladům konkuroval například tepelným čerpadlům už v době před zdražováním. Je vhodný pro všechny typy provozů, ať už se jedná o obecní úřady, školy, domovy seniorů nebo hotely. Protože při spalování kapalného propanu nevzniká žádný prach ani popel, patří tento zdroj k nejekologičtějším způsobům, které nezhoršují kvalitu ovzduší v blízkém okolí zdroje. V kontextu již zmíněných tepelných čerpadel je třeba zmínit i nulové hlukové emise.

Cena a dostupnost v kontextu doby

Propan se vyrábí zkapalňováním ropných plynů, které vznikají při rafinaci ropy prostřednictvím tlaku a nízké teploty. Zpět do plynného skupenství přechází až těsně před vstupem do hořáku – při transportu i v zásobnících na pozemku setrvává v kapalném stavu. Česká rodinná firma TOMEGAS, která může nabídnout víc než 25 let zkušeností a bohaté reference, spolupracuje zejména z důvodu kvality již dlouhodobě s dodavateli ze západu, hlavně z Německa. Proto nejsou dodávky nijak závislé na vývoji vztahu s Ruskem a cenu kapalného propanu a směsi propan-butan skokové zdražování energií nepostihlo. Stačí se podívat na vývoj ceny LPG u čerpacích stanic.
Sražení pořizovacích nákladů na minimum

Kapalný propan (popřípadě směs propan-butan) je třeba skladovat v dostatečném množství přímo na vlastním pozemku. Z této „nevýhody“ se v uplynulých měsících stala spíš přednost: zaručuje to určitou míru autonomie a včasné předzásobení. Způsob uložení zásobníků je dvojího typu – pod zemí, kde nijak nenarušují vzhled svého okolí, nebo nad zemí, což zase značně usnadňuje jejich kontrolu a údržbu. Nadzemní zásobníky je navíc možné od provozovatele pronajmout, a ještě tak snížit pořizovací náklady. Zkapalněné ropné plyny mohou posloužit pro jakýkoliv typ plynového kotle, zákazník se nezavazuje k odběrům a platí vždy jednorázovou částku za doplnění zásobníku. Propan-butan je levnější, čistý propan má vyšší oktanové číslo a je čistší s minimem obsahu síry. Skládá se pouze z uhlíku a vodíku a jeho výhřevnost je 46,4 MJ/kg (nejvyšší mezi palivy).

S počáteční rozvahou může pomoct dodavatel

V odvětví zkapalněného propanu a propan-butanu je na českém trhu TOMEGAS jednička, která pomůže svým zákazníkům nejen s návrhem optimálního výkonu, ale i s počátečním posouzením vhodnosti a nákladnosti přechodu z jiných tepelných zdrojů. Spolupráce s odborníkem, za něhož hovoří mnoho let zkušeností, je při navrhování velkou výhodou. Protože jedině dobře promyšlený a nastavený systém zásobování tepelnou energií je klíčem k dlouhodobé ekonomické a ekologické efektivitě.

Více na www.tomegas.cz