Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Stabilita propanu byla důležitá

O tom, že propan je stále atraktivním zdrojem energie, svědčí příběhy řady českých firem. Jednou z nich je rodinná firma z Fulneku, která se zabývá práškovým lakováním.

Jedná se o moderní a ekologickou úpravu kovů, která spočívá v nanášení „prášku“ na povrch určitého dílu, který na závěr prochází vytvrzením v peci. Práškové průmyslové barvy jsou složeny ze směsi pryskyřic, pigmentů a dalších surovin, které mají vliv na tvrdost a lesk/mat nebo strukturu barev. Před vlastním práškováním je nutné materiál nejprve odmastit, což probíhá v lázni, která je ohřívaná na 55 až 60 °C, a dále usušit při teplotách 80 až 100 °C (podle materiálu). Následně proběhne práškové lakování, přičemž je na závěr lakovaná součástka vytvrzena v peci s teplotou od 180 do 200 °C. V průběhu jednotlivých kroků celého technologického postupu je tedy zapotřebí tepelná energie, jejímž zdrojem je v tomto případě propan, který dodává firma Tomegas.

Roky jsme si budovali závislost na ruském plynu a najednou jsme zjistili, že to nebyla tak úplně dobrá cesta. Proto jsme se u nás ve firmě rozhodli řešit problém radikálním způsobem,“ vysvětluje Jindřich Schich, jednatel firmy. „To bylo v době začátku války na Ukrajině, kdy současně vystřelily ceny plynu a elektrické energie,“ dodává Jindřich Schich. Při rozhodování sehrálo roli několik faktorů. Samozřejmě, že mezi nimi byla cena, ale významnou roli začala hrát jistota dodávky dané komodity. Firma si nemohla dovolit omezovat nebo zdržovat výrobu, k čemuž by v případě omezení dodávek mohlo dojít. „Propan nám začal dávat větší smysl než zemní plyn nebo cokoliv jiného. Především to byl faktor stability, ceny, využití i lepšímu vztahu k životnímu prostředí. Dali jsme tak svým partnerům jasný signál, že výroba nebude nikterak ohrožena.


Přechod ze zemního plynu na propan proběhl velmi rychlým a hlavně jednoduchým způsobem. Stačilo vyměnit trysky hořáků a proces přeprogramovat. Nové trysky jsou sice položkou navíc, ale ne nijak dramatickou. Vše bylo hotové za půl dne. Firma má pronajaté celkem čtyři zásobníky objemu 6,7 m3. „Jsme dálkově napojeni na dispečink Tomegasu, který nám hlídá zásoby plynu v nádržích a automaticky reaguje, pokud zásoba dosáhne určitého minima (10 %). Jakmile se tak stane, přijíždí kamion a plyn okamžitě doplní.“ Ročně firma spotřebuje přibližně 100 tun kapalného propanu. „Na spolupráci s firmou Tomegas oceňujeme zejména přístup, cenovou politiku i nastavení celého procesu. Vlastně se nemusíme o nic starat a vše funguje podle plánu,“ dodává Jindřich Schich.

Připomeňme, že propan se vyrábí zkapalňováním ropných plynů, které vznikají při rafinaci ropy prostřednictvím tlaku a nízké teploty. Zpět do plynného skupenství přechází až těsně před vstupem do hořáku – při transportu i v zásobnících na pozemku setrvává v kapalném stavu. Zejména z důvodu kvality spolupracuje společnost TOMEGAS už dlouhá léta výhradně s prověřenými dodavateli ze západu, nejvíce z Německa. Z toho také vyplývá, že propanu bude stále dost. Výhodou je také skutečnost, že jeho cena není regulovaná a proto nepodléhá tak cenovým výkyvům. Současně se jedná o ekologický zdroj energie s nejvyšší výhřevností (46,4 MJ/kg). To jsou všechno důvody, proč lze říci, že propan má budoucnost.

www.tomegas.cz