Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vytápění propanem a zásobníky kapalného plynu

Propan, jako zdroj energie pro vytápění, zůstává stále perspektivní alternativou pro nejrůznější průmyslové i zemědělské provozy, velmi často umístěné mimo městskou aglomeraci. V místech, kde není přípojka zemního plynu, se jeho výhoda projevuje naplno.

Nadzemní zásobník kapalného propanu v areálu obchodní firmy
Nadzemní zásobník kapalného propanu v areálu obchodní firmy

Při budování nové firmy nebo rekonstrukci starého provozu je propan rychlým a efektivním řešením. Navíc, a to je z pohledu ekonomiky provozu důležité, při současném vývoji cen je na tom v oblasti nákladů propan velmi dobře. Na rozdíl od jiných energií není jeho cena regulovaná a drží se na hodnotách 2,5 Kč/kWh. Cenová stabilita a fakt, že propanu je a bude stále dost, se pro mnoho firem, malých i větších provozů, stává takové řešení velmi atraktivní. Nemluvě o technických parametrech, neboť výhřevnost propanu je v porovnání s ostatními nejvyšší.

Propan se k uživateli snadno dostane v kapalném skupenství prostřednictvím autocisteren, což je rovněž považováno za výhodu. Uživatel tak potřebuje instalovat jeden nebo více zásobníků, podle velikosti a zaměření provozu, kde bude kapalný propan uskladněn. Možností je několik. Nejjednodušší cesta je vybudování nadzemního zásobníku, který je umístěn na pozemku v blízkosti provozu. Zásobník je možné si pronajmout od dodavatele plynu, jakým je například rodinná firma Tomegas z Jižních Čech. Roční ceny pronájmů jsou v celkových nákladech zanedbatelné, uvážíme-li k tomu, že zahrnují rovněž pravidelný servis a revize. Zásobníky jsou vybaveny bezpečnostními pojišťovacími ventily. Podléhají jedinému omezení, totiž aby se v jejich bezprostřední blízkosti nerozdělával žádný oheň. Kolem zásobníku se také nesmí budovat žádné přístřešky a zástěny, pouze je možné nádrže částečně zamaskovat vzrostlou vegetací. Ale samozřejmě je nutné zachovat kolem zásobníku manipulační prostor a oblast, která bude dobře větraná. Některé firmy kladou velký důraz na estetického hledisko svých provozů a tak volí zabudování zásobníku do země. Případně je i možnost realizace polozapuštěné nádrže na kapalný propan. V těchto případech si firmy zásobníky kupují, protože dodavatelé plynu je v tomto stavu nepronajímají. Existují případy, kdy z nějakého důvodu úřady umístění nadzemní nádrže neschválí, například v chráněné krajinné oblasti nebo v památkové zóně, a tak nezbývá než zmíněné podzemní řešení. Náklady na zabudování jsou na straně investora.

U podzemního zásobníku jsou vidět pouze vstupní poklopy
U podzemního zásobníku jsou vidět pouze vstupní poklopy
Zásobník na kapalný propan je možné si pronajmout
Zásobník na kapalný propan je možné si pronajmout

Nádrž na kapalný propan je fixovaná na betonové desce. Odpařený plyn pro vytápění se odebírá z vrchní části nádrže a do nemovitosti vede trubka s ochranou proti korozi pod zemí (v hloubce min 80 cm). U zahloubeného řešení je na povrchu pouze kruhový otvor o průměru 95 cm, jinak je celá nádrž skrytá a obsypaná pískem. Naplnit nádrž trvá cca do 30 minut. Uživatel si může u dodavatele objednat také automatické hlídání hladiny plynu v nádrží a následné naplnění, což některé provozy s velkou spotřebou vítají. Ale je samozřejmé, že firma si může vše ohlídat sama. Právě samostatnost a nezávislost je jednou z velkých výhod vytápění propanem.

Jedna z realizací firmy Tomegas - nadzemní zásobníky pro vyhřívání provozu myčky aut
Jedna z realizací firmy Tomegas - nadzemní zásobníky pro vyhřívání provozu myčky aut
Typické umístění nadzemních zásobníků v případě zemědělských družstev
Typické umístění nadzemních zásobníků v případě zemědělských družstev